• Thursday October 6,2022

Human Resources Administration

Vi forklarer hva som er administrasjonen av menneskelige ressurser, deres mål, funksjoner og viktighet. I tillegg, hva er prosessen din.

Personaladministrasjonen tar seg av alt som berører personell.
 1. Human Resources Administration

I administrasjon er menneskelige ressurser (HR) området som omhandler alt relatert til personell som jobber i en organisasjon, og dynamikken som er nødvendig for dens dannelse, er Modul, hierarki, etc.

Administrasjon av menneskelige ressurser er disiplinen som har ansvar for å forvalte den forretningsressursen . Spesifikt omhandler den planlegging, organisering, utvikling og effektiv koordinering av personalet til enhver organisasjon.

Personaladministrasjonen er ansvarlig for ikke bare makrostyringen av selskapet, men også dens valg, opplæring og stimulansemekanismer for den ansatte, og alt som er objektivt for avdelingen for menneskelige ressurser av samme.

Denne disiplinen, i det minste i de vilkår den eksisterer i dag, er født med selve organisasjonen av kapitalismen og arbeiderklassen, i det øyeblikket når arbeidsretten gjør sitt inntog og behovet oppstår for å regulere arbeid. I den forstand kan det vurderes i kontakt med andre samfunnsfaglige felt som psykologi, sosiologi og jus.

Dermed eksisterer Human Resources Administration også som en universitetskarriere, logisk ansvarlig for opplæringsspesialister på dette området.

Det kan tjene deg: Ledelse i administrasjon

 1. Mål for HR-administrasjon

Administrasjon av menneskelige ressurser har som mål å bygge de ansatte som utgjør en organisasjon. For å gjøre dette, fanger det de mest passende menneskene for arbeidskraften de stiller. Den styrer også dynamikken og mekanismene for orientering, motivasjon, omfordeling og instruksjon av nevnte menneskelige team.

Alt dette er organisert i jakten på det etablerte idealet at hver arbeider er i en posisjon som lar ham utnytte potensialene sine fullt ut, som får ham til å føle en aktiv og viktig del av en organisert og hierarkisk helhet, og at han ved å oppnå dette oppnår sine mål tilfredsstillende personlig.

Dette skjer, logisk, for å skape ideelle arbeidsforhold, samt for å avgrense valg og problemløsningsmekanismer til arbeidsteamet. Og det kan best oppsummeres i tre strategiske mål, som er:

 • Sosiale mål . Administrer menneskelige ressurser i organisasjonen slik at de får en positiv innvirkning på samfunnet.
 • Bedriftsmål . Forbedre det menneskelige talentet som gjør livet i organisasjonen og maksimere produktiviteten.
 • Personlige mål . La personalet møte sine individuelle behov gjennom arbeid.

Mer i: Organisatoriske mål

 1. Betydningen av HR-ledelse

Administrasjon av menneskelige ressurser er et strategisk område i de aller fleste organisasjoner, avgjørende i tider med høy arbeidskonkurranse og i vanskelige arbeidsmarkeder.

I tillegg er det sentralt i den offentlige forvaltningen, gitt at de statlige institusjonene er styrt av veldig spesifikke kriterier for personell, og samtidig må de ta vare på skjemaene når de håndterer ressurser som tilhører alle. Imidlertid er styring av menneskelige ressurser nøkkelen til suksess for ethvert selskap.

 1. HR-administrasjonsfunksjoner

Opplæring av ansatte er en av funksjonene.

Blant funksjonene til hver Human Resources-avdeling er:

 • Gi arbeidsrådgivningstjenester (og til og med lovlige) til arbeidstakerne i selskapet uten skille.
 • Beskriv ansvaret for hver stillingsstilling og utform veiledningsmaterialet som kreves.
 • Gjennomfør de relevante personellvalgoppgavene .
 • Gjennomføre tiltak for trening, forbedring og profesjonell vekst av arbeidsteamet.
 • Hold oversikt over de ansattes fordeler og sikre et ideelt arbeidsmiljø .
 • Sikre mangfold og bekvemmelighet i forskjellige jobber, overfor arbeidsmarkedet som eksisterer.
 1. Administrativ prosess av menneskelige ressurser

Som enhver administrativ prosess, har den som angår menneskelige ressurser forskjellige faser av strategisk tilnærming, kontroll og beslutningsprosesser, som lar ham utføre oppgavene sine. Bare i dette tilfellet begynner prosessen med valg av personell og deres tildeling til en veldefinert stilling i et arbeidsteam.

Arbeiderens ytelse måles ved forskjellige kontrollstrategier, samt hans tilfredshet med oppgaven hans. Denne informasjonen, som er av interesse for organisasjonen på forskjellige nivåer, vil tjene til å ta avgjørelser angående arbeiderens permanentitet i sin stilling, hans flytting, etc., og spesielt angående til fremtidige inkorporeringer eller avhendinger.

Fortsett med: Outsourcing


Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.