• Thursday October 6,2022

forpakter

Vi forklarer hva en leietaker er, hva er rettighetene den overveier og de forskjellige forpliktelsene den må oppfylle.

En leietaker er den som leier en god (bygning, avdeling, kjøretøy osv.).
 1. Hva er en leietaker?

Leietaker kalles figuren i strid med utleier i en leieavtale eller leieavtale, det vil si at den fysiske personen eller personen kalles jur. Den opplyser at den tilegner seg bruksrettighetene of of av et bestemt god (løsøre eller fast), under kontraktsmessige betingelser av gjensidig avtale og i en viss tid. Til utveksling er see Det er forpliktelsen til å overholde den ordinære betalingen, vanligvis månedlig, av et betimelig beløp.

Enkelt sagt er det en leietaker som leier noe: en bygning, en leilighet, et kontor, et kjøretøy, etc., og tilegner ved kontrakt bruksretten til dette, uten på noen måte å bli ansett som den legitime og endelige eieren.

Begrepene `` punktlig '' i den `` juridiske kontrakten '' mellom utleier og leietaker er alltid definert skriftlig, i et juridisk dokument Dekket av rettsinstitusjoner og i samsvar med protokollene og hensynene som etablerer den juridiske rammen for landet der leiekontrakten skjer. Det som vises og aksepteres i kontrakten, kan under ingen omstendigheter være ulovlig, siden det vil gjøre kontrakten ugyldig.

Blant de avtalte avtalevilkårene er vanligvis: tiden som varer for leieavtalen, betingelsene, der den vil bli gitt, Hvordan vil det bli løst uventede eller uenigheter mellom partene og i tillegg leiebeløpet (sammen med det er mulig) endres over tid.) Hvis det gis at vilkårene i denne avtalen brytes eller brytes av noen av partene, vil institusjonene delta og mekanismene som loven tenker å gjøre rettferdighet.

Det kan tjene deg: Eiendomsrett.

 1. Leietakers rettigheter

Leietaker har rett til å bruke den leide eiendommen etter eget ønske.

En leietakers rettigheter vil alltid bli betraktet i den respektive koden til lovene i det landet hvor leiekontrakten finner sted, uavhengig av de involverte nasjonaliteten. Imidlertid anses det vanligvis som:

 • Leietaker har først og fremst rett til å bruke den leide eiendommen etter eget ønske, forutsatt at den ikke skader tredjeparter, og heller ikke forringer eller ødelegger den aktuelle eiendommen, utover hva den korrekte bruken tilsier.
 • Leietaker har rett til å kreve at den leide eiendelen er under betingelsene som er lovet ved kontrakt, og at varigheten av usufruktet er nøyaktig slik det er fastsatt i kontrakten.
 • Leietaker har rett til å bruke den leide eiendommen som sin egen, og dele den med de som ønsker det, så lenge han blir ansvarlig etter de mulige konsekvensene dette kan medføre.
 • Leietaker har rett til juridisk konsultasjon, til å gjennomgå kontraktsdokumentet for å sikre at det ikke bryter loven eller skader dets interesser, samt å være beskyttet av lov i tilfelle avvik som ikke er tenkt i dokumentet.
 • Leietaker har rett til å bli varslet om eierens avgjørelser angående eiendommen som er utleid med tid og hensyn til deres velferd (spesielt i eiendommer).
 • Leietaker har, i noen jurisdiksjoner, rett til det første kjøpsalternativet i tilfelle utleier legger ut leide eiendommer til salgs.
 1. Forpliktelser fra leietaker

På samme måte skjer det med leietakers plikter, lovfestet. Grovt sett blir han imidlertid tvunget til å:

 • Bevar tilstanden til den leide eiendelen, forårsaker bare skader og forringelser som den riktige bruken vil forårsake.
 • Følg fullt ut med betaling av leiebeløpet, med respekt for kontraktens bestemmelser.
 • Svar til eieren og på lovene, om nødvendig, for aktiviteter som skjer i eller involverer den leasede eiendelen, så vel som for tap, ødeleggelse eller forringelse, bortsett fra i tilfeller av force majeure eller katastrofe.
 • Ikke selg, fremleie eller forhandle den leide eiendommen til tredjepart uten minst å varsle og konsultere eieren først.
 • Ikke føl deg ut av eieren under noen omstendigheter.
 • Rådfør deg med eieren om de radikale eller strukturelle endringene som kan gjøres på det leide eiendel, og respekter deres endelige avgjørelse i saken.

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.