• Sunday August 14,2022

Bergkunst

Vi forklarer deg hva bergkunst er og dens viktigste egenskaper. I tillegg, hva er historien til disse gamle tegningene.

Bergkunst fra for rundt 40 000 år siden.
  1. Hva er bergkunst?

Det kalles `grottekunst ' eller' 'hulemaleri ' 'til forhistoriske skisser eller tegninger som er blitt oppdaget i steiner eller huler, og som gjenspeiler det forestillte om den primitive menneskeheten.

Det er en av de eldste kulturelle manifestasjonene som er kjent i vår historie som en art, siden noen går tilbake for mer enn 40 000 år siden, det vil si den siste planetariske glaciationen .

Disse illustrasjonene er nært beslektet med den tidens helleristninger, skulpturer og graveringer, men i motsetning til mange av dem har de blitt holdt i veldig god stand til tross for århundrer takket være beskyttelsen som har gitt dem gitt naturlig støtte der de er, trygge mot erosjon og slitasje.

Bergmaleriene er funnet i praktisk talt alle verdensdeler (bortsett fra Antarktis), men de mest kjente er Spania og Frankrike, fra perioden til overgangen mellom paleolitiske og neolitiske, slik som de som finnes i Altamira-hulene, i Cantabria.

Betydningen av disse funnene skyldes hvor mye de avslører om mentaliteten til det primitive mennesket, som er tilbøyelig så mye som vi gjorde mot den kunstneriske representasjonen av deres hverdag, selv om det antas at disse tegningene også hadde De har en viss religiøs-religiøs betydning, og at de ble gjort for å be om suksess i jakten.

Se også: Abstrakt kunst.

  1. Kjennetegn på bergkunst

Steinmalerier viser vanligvis ville dyr og linjer.

Tematisk er hulemaleriene mer eller mindre homogene: de fra paleolittiske viser generelt ville dyr og linjer, mens det i det neolitiske ser ut til å være menneskelige skikkelser, håndavtrykk og andre fremstillinger av miljøet.

De fleste av dyrene som trekkes er mammuter, bison, hester, hjort og rein, ofte skadet med piler eller jaktspyd.

Det er også påfallende at disse tegningene ble laget med veldig like materialer, til tross for at de var tusenvis av kilometer fra hverandre: pigmenter av trekull, avføring og andre kroppsvæsker, hematitt, leire og manganoksid, sannsynligvis blandet med fett eller litt olje som et bindemiddel.

Vanligvis råder en eller to farger i dem: svart, rød, gul og brun . De ble smurt på steinen direkte med fingrene, selv om dyrefigurer ofte ble skrapt av med noe stein eller verktøy for å generere effekter av realisme og tredimensjonalitet.

  1. Bergkunsthistorie

Mye blir ignorert angående bergkunst, siden det er vanskelig å finne deres faktiske produksjonsdatoer : mesteparten av tiden gjøres dette ved å måle karbon-14 og andre restelementer i tid, men tilstedeværelsen i materialhulene fra forskjellige epoker, samt forurensning av prøvene over tid kan føre til feilaktige resultater.

De viktigste funnene når det gjelder hulemalerier var mellom Frankrike og Spania, da det er en svært befolket og gunstig region på den tiden, men også i Sør-Afrika (Ukhahlamba-Drakensberg), Namibia (Twyfelfontein), Argentina (I Sierras de Córdoba og i San Luis), Peru (De berømte Nazca-linjene og geoglyfene), Malaysia (Gua Tambun i Perak), etc.

Interessante Artikler

lederskap

lederskap

Vi forklarer hva lederskap er og hva det vil si å trene som leder. Er lederen født eller laget? I tillegg de forskjellige typer ledelse. Generelt har en leder evnen til å motivere mennesker. Hva er ledelse? Ledelse er et sett med ferdigheter som gjør en person skikket til å utføre oppgaver som leder . De k

bakterier

bakterier

Vi forklarer deg hva bakterier er, hvilke typer som eksisterer og hvordan er deres struktur. I tillegg noen eksempler og deres forskjeller med viruset. Bakterier er de mest primitive og rikelig levende vesener på planeten Jorden. Hva er bakteriene? Det kalles et domene av prokaryote mikroorganismer (blottet for en cellekjernen) av forskjellige mulige former og størrelser, som sammen med archaea utgjør de mest primitive levende vesener og m Den er rikelig på planeten Jorden , tilpasset tilnærmet alle forhold og naturtyper, inkludert parasitt. Noe

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

verdensbilde

verdensbilde

Vi forklarer deg hva som er verdensbilde og hva er utdanningens rolle i dette verdensbildet. I tillegg eksempler på verdensbilde. De som får dårlig eller dårlig utdanning begrenser sitt verdensbilde. Hva er verdensbilde? Verdensbilde er verdensbildet angående virkeligheten som skaper et samfunn i en gitt tid eller under en viss kultur. Vi

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Reform of War

Reform of War

Vi forklarer deg hva reformkrigen var i meksikansk historie, dens årsaker, konsekvenser og hovedpersoner. I tillegg reformlovene. Reform of War begynte med forsøk på å oppnå en moderne meksikansk stat. Hva var reformkrigen? I meksikansk historie er det kjent som Reform of War eller Three Years War on a borgerkrig som konfronterte meksikanske liberale og konservative . Det