• Thursday October 6,2022

Kunst


Bergkunst

Bergkunst

Vi forklarer deg hva bergkunst er og dens viktigste egenskaper. I tillegg, hva er historien til disse gamle tegningene. Bergkunst fra for rundt 40 000 år siden. Hva er bergkunst? Det kalles `grottekunst ' eller' 'hulemaleri ' 'til forhistoriske skisser eller tegninger som er blitt oppdaget i steiner eller huler , og som gjenspeiler det forestillte om den primitive menneskeheten.

Abstrakt kunst

Abstrakt kunst

Vi forklarer hva abstrakt kunst er og hva som var opphavet til dette kunstneriske uttrykket. I tillegg dens egenskaper og klassifisering. Abstrakt kunst bruker sitt eget uavhengige språk for former, farger og linjer. Hva er abstrakt kunst? Vi kaller abstrakt kunst en stil for uttrykk for plastikkunst (maleri og skulptur) hovedsakelig, som i stedet for å representere konkrete og gjenkjennelige skikkelser av den virkelige verden (som figurativ kunst gjør), foreslår en annen virkelighet gjennom sitt eget og uavhengige språk i former, farger og linjer . Med

Utøvende kunst

Utøvende kunst

Vi forklarer deg hva som er utøvende kunst og historien til disse kunstneriske fremstillingene. Typene som eksisterer og elementene deres. De vitenskapelige fremstillingene kan involvere publikum i deres utvikling eller ikke. Hva er utøvende kunst? Det er kjent som `` Scenic Arts '' for alle de som er bestemt for en vitenskapelig fremstilling , det vil si for en iscenesettelse, for en iscenesettelse.

Visuell kunst

Visuell kunst

Vi forklarer hva Visuell kunst er, dens historie og hva denne kunstneriske disiplinen er for. I tillegg hvordan den klassifiseres og dens egenskaper. Visual Arts omfatter teknikker for tradisjonell plastikkunst og andre nye. Hva er den visuelle kunsten? Den visuelle kunsten viser til et sett med teknikker og kunstneriske fagdisipliner som spenner fra tradisjonell plastikkunst, til de mest innovative og ukonvensjonelle trender som drar nytte av de nye tilgjengelige teknologiene

Folkekunst

Folkekunst

Vi forklarer hva populær kunst er og hvilke typer populær kunst som finnes. I tillegg er dens betydning, egenskaper og konkrete eksempler. Folkekunst spiller en viktig rolle i utformingen av nasjonale identiteter. Hva er folkekunst? Det er ikke lett å definere populær kunst, eller den motsatte kategorien, elitenes eller elitekunsten. Di

Gatekunst

Gatekunst

Vi forklarer deg hva gatekunsten er, og hvordan var dette kunstneriske uttrykkets fremvekst. Typer av gatekunst og deres egenskaper. Den symbolske frasen som dekkes av en ansatt i den globaliserte verden. Hva er gatekunst? Når vi snakker om gatekunst, bykunst eller gatekunst , viser vi til uformelle teknikker for kunstnerisk uttrykk som forekommer i gaten fritt , noen ganger til og med ulovlig, vanligvis i store byer .

Plastic Arts

Plastic Arts

Vi forklarer hva de er og hvilke typer plastkunst som finnes. I tillegg: historie, egenskaper og eksempler på plastikk. Maleri er det mest klassiske av all plastikk. Hva er plastkunst? Når vi snakker om plastikk, viser vi til teknikkene for utdyping av kunstverk der materialer og elementer som kan støpes , modifiseres eller transformeres av kunstneren brukes. D

Kunst

Kunst

Vi forklarer deg hva Fine Arts er og hvordan disse former for kunstnerisk realisering klassifiseres. Historie og hovedtrekk. Maleri er en av Fine Arts. Hva er den fine kunsten? Fine Arts viser til hovedformene for kunstnerisk erkjennelse eller estetisk representasjon som er historisk dyrket av menneskeheten, og betraktes som rene former for kunst som bruker teknikker, materialer og prosedyrer som er forskjellige fra hverandre

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

komedie

komedie

Vi forklarer hva komedie er og hva som var opphavet til denne fantastiske dramatiske sjangeren. I tillegg hvilke typer komedier som finnes og eksempler. Komedier er preget av å fremkalle latter og ha en lykkelig slutt. Hva er komedie? Den kalles "komedie" en av de eldste dramatiske sjangre, motsatt i sitt tema mot tragedie, det vil si preget av plott og fortellinger som fremkaller den le og få en lykkelig slutt.

collage

collage

Vi forklarer deg hva collagen er og hvordan denne kunstneriske teknikken oppsto. I tillegg de typer collage som finnes og eksempler på dem. I plastikk, for en collage, brukes ofte fotografier og aviser, blant andre. Hva er collagen? Det kalles `` collage '' (fra den franske colleren, som oversetter pegar ) a en kunstnerisk teknikk som består i bygging av verk plast gjennom agglomerasjonen eller kombinasjonen av stykker eller kutt av forskjellig opprinnelse, noe som gir dem en enhetlig tone.

filmskaper

filmskaper

Vi forklarer deg hva kinematografi er og hva denne kunstneriske teknikken innebærer. I tillegg er historien og egenskapene til kinematografi. I motsetning til fotografering, kan du gjengi bevegelsen og til og med lyden. Hva er kinematografi? Kino, også kalt kino , er teknikken og kunsten å ta, lagre og kringkaste bevegelige bilder , ofte utstyrt med et høreapparat. De

Dadasmo

Dadasmo

Vi forklarer deg hva dadaisme er, hva er den historiske konteksten og egenskapene til denne bevegelsen. Forfattere, representanter og arbeider. Daddad-bevegelsen ble betraktet som en antiarte eller en antistatisk bevegelse . Hva er gitt? Det forstås som gitt, bevegelse gitt eller ganske enkelt gitt til en kunstnerisk-kulturell bevegelse som dukket opp i Sveits i det tidlige tyvende århundre med den uttrykkelige intensjonen om å gjøre opprør mot litterære konvensjoner og kunstnerisk som han betraktet som borgerlig, og den positivistiske filosofien som fulgte dem og deres tanker om fornuft. Denn

utforming

utforming

Vi forklarer deg hva designet er og hva dets viktigste egenskaper er. I tillegg er det grafisk, industrielt og arkitektonisk design. Designerne gjør ikke annet enn å lage fysiske, grafiske eller andre gjenstander. Hva er designet? Ordet design har et veldig bredt spekter av definisjoner, siden det gjelder mange områder av menneskelig kunnskap på en mer eller mindre differensiert måte. Imi

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

ekspresjonisme

ekspresjonisme

Vi forklarer deg hva ekspresjonisme er, dens egenskaper, abstrakt ekspresjonisme og tysk. I tillegg hans verk og forfattere. Opprinnelsen til ekspresjonismen fant sted i Tyskland. Hva er ekspresjonisme? Når vi snakker om ekspresjonisme, mener vi en kunstnerisk og kulturell bevegelse som dukket opp i det 20.

futurisme

futurisme

Vi forklarer deg hva futurisme er, den historiske, sosiale konteksten og dens egenskaper. Dikt, maleri og futuristisk arkitektur. Futurisme ble tilbudt som en aktuell, heftig og aggressiv bevegelse. Hva er futurisme? Futurisme var kjent som en av de mange kunstneriske trender som utgjorde den europeiske avantgarden i det tjuende århundre, dukket opp i Italia i 1909 , da den italienske dikteren, dramatikeren og redaktøren Filippo Tommaso Marinetti publiserte i avisen Le Figaro av Paris sitt futuristiske manifest.

Fotografa

Fotografa

Vi forklarer hva fotografering er, hvordan det oppsto og hva denne kunstneriske teknikken er til. I tillegg er dens egenskaper og typene som finnes. Fotografering består av å bruke lys, projisere det og fikse det i form av bilder. Hva er fotografiet? Det kalles en fotografisk teknikk og teknikk som består av å ta bilder ved hjelp av lys , projisere det og fikse det i form av et bilde. ge

Digital fotografering

Digital fotografering

Vi forklarer hva digital fotografering er og hva den er til for. I tillegg er dens historie, hovedegenskaper, fordeler og ulemper. Dette revolusjonerende teknologiske fremskritt endret fotografibransjen for alltid. Hva er digital fotografering? Digital fotografering er en prosess for å ta stillbilder gjennom et mørkt kamera , veldig likt det som tradisjonell fotografering innebærer, men i stedet Hvis du bruker fotofølsomme og kjemiske utviklingsfilmer, må du fange lyset ved hjelp av en elektronisk sensor sammensatt av lysfølsomme enheter. Bild