• Tuesday May 26,2020

Utøvende kunst

Vi forklarer deg hva som er utøvende kunst og historien til disse kunstneriske fremstillingene. Typene som eksisterer og elementene deres.

De vitenskapelige fremstillingene kan involvere publikum i deres utvikling eller ikke.
 1. Hva er utøvende kunst?

Det er kjent som `` Scenic Arts '' for alle de som er bestemt for en vitenskapelig fremstilling, det vil si for en iscenesettelse, for en iscenesettelse. Dermed er alle kunstneriske former for masseutstilling som kino, teater, dans, ballett, musikk, forestilling og alle de som krever plass escnico.

Disse scenariene kan oppstå i bygninger som er spesielt designet for dette formålet, for eksempel teatre, utstillingslokaler og flerbruksrom, eller de kan dra nytte av urbane eller arkitektoniske rom. unik av offentlig karakter, slik det skjer i gateshow som sirkus eller kunstkomedie.

Selv ikke-kunstneriske former som parader, religiøse prosesjoner, folkefestivaler eller karnevaler har en veldig tydelig skannisk dimensjon, og blir ofte tatt med i betraktningen av Scenic Arts.

De vitenskapelige fremstillingene er derimot flyktige (de forekommer i sanntid) og kan kanskje ikke involvere publikum i deres utvikling, spesielt i tilfeller av gateteater der det ikke er noen n type settdesign.

I alle fall har Scenic Arts en tendens til å tilpasse seg det rommet som representasjonen opptar, og krever vanligvis ikke mye mer enn skuespillerne og publikum, siden de førstnevnte ansetter sine egen kropp på scenen som instrumentet for å produsere den ønskede estetiske effekten, slik det er tydelig i tilfelle av ballett eller samtidsdans.

Se også: Fine Arts.

 1. Performing Arts historie

Performing Arts har en viktig historisk bakgrunn, alt fra kampanjens ritualer for vårfeiringen, til den greske tragedien og de panhelleniske lekene i antikkens Hellas, eller Floral Games fra det senere Romerriket og Det kristne hellige teater.

Disse typer representasjoner har alltid vært sentrale i nasjonenes kulturliv, siden de, spesielt teatret, har en viktig politisk dimensjon.

Fra rockebilder og andre bevis antas det at musikk først ville ha dukket opp, deretter dans og til slutt teater som en sammensatt form av sistnevnte. De siste aspektene er de som ligger nær kinoen, hvis kinematografiteknikk ikke ville blitt oppfunnet før på 1800-tallet.

 1. Typer utøvende kunst

Dansen består av å bevege kroppen estetisk til rytmen i bakgrunnsmusikken.

Utøvende kunst involverer følgende manifestasjoner:

 • Teaterkunst Teateret har vært gjennom menneskehetens historie en av de mest kultiverte utøvende kunst og av større politisk betydning, gitt dens evne til å sammenkalle masser og levere et budskap bak iscenesettelsen av en historie, ekte eller fiktiv. I iscenesettelsen er det vanligvis lån fra annen scenekunst (sang, dans) og også fra litteratur (manus).
 • Dance. Enten det er klassisk ballett, samtidsdans eller til og med folkedanser, den består av iscenesettelsen av kroppen som beveger seg estetisk til rytmen i bakgrunnsmusikken. Denne kunstneriske formen er en av de mest primitive av menneskeheten og oppfylte enestående ritualformål.
 • Musikk. En autonom kunst på samme tid som en scenisk kunst, er en av de mest komplekse og forhøyede estetiske former som finnes, siden den oppnår ved hjelp av lyder laget med forskjellige instrumenter og orkestrert av en dirigent, og produserer symfonier av ulik kompleksitet og lengde som vekker forskjellige følelser og inntrykk.
 • Circo. Den såkalte sirkuskunsten inkluderer ukonvensjonell iscenesettelse, som sjonglering, klovner, prestidigitatorer, etc. Dette er arven fra det legendariske romerske sirkuset, som har blitt innarbeidet mye mindre aggressive og mer estetisk overraskende elementer, men fortsatt har en viss risikokarakter og til og med tilhørende magi.
 • Forestillinger. De andre mer eller mindre definerte aspektene kan betraktes som forestillinger, det vil si improvisasjoner eller handlinger som er forberedt på å "forekomme" midt i offentligheten eller på en gate eller et offentlig sted, for eksempel flashmobs (spontane danser i hemmelighet).
 1. Hva er elementene i utøvende kunst?

Utøvende kunst krever ikke for mange elementer, som kan være tre:

 • Aktører. Det virkelig uunnværlige for enhver representasjon er skuespillere eller dansere, som bruker kroppen sin på scenen for å gi en estetisk effekt. Det kan sies at i utøvende kunst vises utstillingen til ett eller flere kunstnerisk trente organer.
 • Offentlig . En annen uunnværlig faktor, fordi en representasjon ikke kan skje uten et publikum som overveier det, det være seg av noe slag.
 • Scenario. Som vi sa før, kan en scene være et teater eller en forestillingssal, eller det kan være gaten, en improvisert scene eller et offentlig torg.
 • Objekter. Ofte har de vitenskapelige kunstnerne støtte fra objekter, enten som en scone-dekorasjon eller som deltakere i forestillingen, eller bare som et teknisk hjelpemiddel for å produsere effekten. ønsket (for eksempel stylter, coturnos, etc.)

Interessante Artikler

amfora

amfora

Vi forklarer hva amforaen er, hva den er for og eksempler på denne retoriske figuren. I tillegg hva kategorien er og hva den brukes til. Amforaen gir den skrevne teksten større skjønnhet eller uttrykksmakt. Hva er amforaen? En retorisk skikkelse eller litterær figur, som brukes til å gi den skrevne teksten en større skjønnhet eller større uttrykksmakt , og som består i repetisjonen av et ord eller av flere, i begynnelsen av en setning eller vers, for poesi, eller for et ord eller en syntetisk gruppe, i prosaens. Denne l

Mellommenneskelig intelligens

Mellommenneskelig intelligens

Vi forklarer deg hva mellommenneskelig intelligens er i henhold til teorien om flere intelligenser, deres egenskaper og eksempler. Mellommenneskelig intelligens letter forholdet til andre. Hva er mellommenneskelig intelligens? I følge Multiple Intelligences-modellen som ble foreslått av Howard Gardner i 1983, er personlig intelligens en som lar enkeltpersoner lykkes med å administrere sine forhold til andre . D

Genmodifiserte organismer

Genmodifiserte organismer

Vi forklarer deg hva som er genmodifiserte organismer (GMO), fordelene, ulempene og hva de brukes til. Genmaterialet til GMO ble kunstig modifisert. Hva er GMO? Genmodifiserte organismer (GMO) er mikroorganismer, planter eller dyr hvis arvelig materiale (DNA) er manipulert med bioteknologiteknikker som er fremmed for de naturlige metodene til multiplikasjon

Kritisk lesing

Kritisk lesing

Vi forklarer deg hva en kritisk lesning er og hva denne analysen består av. I tillegg eksempler på kritisk lesing og hva som er slutning. Kritisk lesing er den vanligste måten å utføre kritisk tenking på. Hva er en kritisk lesning? Når vi snakker om en kritisk lesning, viser vi til en dyp analyse av en tekst , som ikke er innhold for å tyde hva den sier, men får oppgaven med å forstå fotfoten, oppdage mulige motargumenter og implisitte meldinger, eller tolker innholdet fra forskjellige synsvinkler. På den må

Inngangsenheter

Inngangsenheter

Vi forklarer hva en datamaskininngangsenhet er og hva den er til for. I tillegg eksempler på slike enheter. Tastaturet og musen, to av de mest brukte inndataenhetene. Hva er inndataenhetene? Ved databehandling forstås det av inndataenheter eller inndataenheter som informasjon kan legges inn i datasystemet , enten fra brukeren, fra en annen datamaskin eller et system av dem, eller av en bærbar fysisk støtte. De

jevndøgn

jevndøgn

Vi forklarer hva ekvivalent er, noen av dens egenskaper og historie. I tillegg, hva er deres forskjeller med solstice. Jevndøgn oppstår to ganger i året, på slutten av månedene mars og september. Hva er equinox? Det kalles jevndøgn til et av de to øyeblikkene i året der solen befinner seg på jordets ekvatoriale plan , og når i henhold til synspunktet til en observatør som ligger i jordens ekvator, dens punkt m Maksimum oc nit (på 90 med hensyn til bakken). Dette skje