• Tuesday May 26,2020

Visuell kunst

Vi forklarer hva Visuell kunst er, dens historie og hva denne kunstneriske disiplinen er for. I tillegg hvordan den klassifiseres og dens egenskaper.

Visual Arts omfatter teknikker for tradisjonell plastikkunst og andre nye.
 1. Hva er den visuelle kunsten?

Den visuelle kunsten viser til et sett med teknikker og kunstneriske fagdisipliner som spenner fra tradisjonell plastikkunst, til de mest innovative og ukonvensjonelle trender som drar nytte av de nye tilgjengelige teknologiene., som digital kunst, urban kunst og andre som dukket opp i løpet av det tjuende århundre og hva som går med XXI.

Disse begrepene brukes til å insistere på den felles dimensjonen som omfatter så mange forskjellige teknikker og ressurser, og som er visuell, forstått som det som krever oppmerksomhet fra tilskuer til å oppfatte gjennom øynene detaljene som utgjør arbeidet.

Imidlertid kan dette begrepet være litt vilkårlig, hvis vi vurderer at i tilfeller som videokunst også andre sanser er involvert .

Listen over visuell kunst er stor, og omfatter tradisjonelle og nye teknikker, til og med inkorporert visse vitenskaper som ytelse, som fratar visuell persepsjon. av de kunstneriske begivenhetene.

I den forstand har det fungert som et studieobjekt for tolkningsdisipliner som psykologi ( gestalt ), interessert i måten vi oppfatter virkeligheten og organiserer den mentalt.

I den forstand er den visuelle kunsten nøye oppmerksom på dynamikken i sine arbeider mellom bakgrunnen og figuren som er representert, mellom omrisset, tendensene til gruppering av elementene og måten humør, statiske eller til og med etiske effekter genereres rundt det som oppfattes.

Det kan tjene deg: Kunstverk.

 1. Historie om visuell kunst

Tradisjonell plastikkunst har sin egen historie, siden de kommer fra de eldste tider av menneskeheten, spesielt maleri og skulptur. Imidlertid er det i dag moderne aspekter som fotografering eller kino, etter endringen i det teknologiske paradigmet som den industrielle revolusjonen og de påfølgende teknologiske revolusjonene i det tjuende århundre betydde. og enda nyere som videokunst, net.art (kunst på Internett), Land Art eller happenings eller performance . Historien til visuell kunst er en stadig mer vågal nyskapning.

 1. Hva er visuell kunst for?

Visuell kunst kan åpne øynene dine når det gjelder visse betydninger som ikke blir vurdert.

La oss være enige om at kunst, som Oscar Wilde sa, er ubrukelig. Det vil si at den ikke har praktisk brukbarhet, den er ikke økonomisk utskiftbar og tjener heller ikke til å reparere komfyren når den er skadet om vinteren.

Imidlertid har visuell kunst ofte dekorative applikasjoner i hjem, bygninger eller ganske enkelt i byen, for eksempel urban kunst ( gatekunst ) som kan gi betrakteren en viss følelse av harmoni eller tvert imot åpne øynene for visse betydninger som Normalt vurderer han ikke en gang.

 1. Klassifisering av visuell kunst

Den visuelle kunsten er mange, og det inkluderer minst følgende kategorier:

 • Tradisjonell plastikkunst : maleri, skulptur, arkitektur, tegning, gravering.
 • 1900-tallets visuelle kunst : fotografering, kino, kinetisk kunst, abstrakt kunst, landskunst (kunst med jorden eller bakken i seg selv), urban kunst, graffiti, forestilling.
 • Digital eller ny tids kunst: videokunst (multimediekunst), net.art, digital kunst, fanart og fasiliteter (kombinasjon av skulptur, maleri og forskjellige plastelementer rundt et gitt rom).
 1. Kjennetegn på visuell kunst

Visual Arts kan bruke teknikker, former eller tradisjoner og kombinere dem med andre.

Visuell kunst, forstått som en global kategori, har følgende egenskaper:

 • Transdisciplinarity. Dette begrepet innebærer at den visuelle kunsten beveger seg mellom forskjellige fagdisipliner, i stedet for å sitte fast i en eller respektere -grensene mellom dem. I prinsippet kan du bruke hvilken som helst teknikk, form eller tradisjon og kombinere den med noe annet som er praktisk.
 • Det har en tendens til appropriasjon. Den visuelle kunsten har en tendens til å resirkulere tidligere og tradisjonelle trender og utforskninger, og fratre dem med nye lag med mening gjennom intervensjoner og ironiske vendinger.
 • Det er en global kunst. Den håndteres veldig bra i den heterogene og forurensede imaginære av globaliseringen, der få ting regnes som pure eller movovbar og Verdiblanding og vågale.
 • Administrer eksponeringsstrategier . Han nøyer seg ikke med museer og kontrollerte rom, men invaderer det urbane, går ut på jakt etter tilskueren og krever ofte av ham et visst samarbeid eller en viss medvirkning for å danne verket.

Interessante Artikler

Inka-kultur

Inka-kultur

Vi forklarer hva Inka-kulturen var, dens sosiale og politiske organisering, dens religion, økonomi, beliggenhet og andre kjennetegn. Inka-kulturen dominerte sitt imperium fra Cusco, der Machu Picchu fremdeles eksisterer. Hva var inkakulturen? Det var kjent som Inka-sivilisasjonen, Quechua-sivilisasjonen eller Inka-kulturen (noen ganger også skrevet inka ), en av de viktigste førkolumbianske kulturene. D

mating

mating

Vi forklarer deg hva som er mat og hva er spiseforstyrrelser. I tillegg, hva er matregimet? Fôring tillater normal vekst og utvikling av levende vesener. Hva er mat? Begrepet mat refererer til settet med handlinger som muliggjør ernæring av levende vesener av en viss grad av kompleksitet, generelt av dyr, inkludert mennesker. M

strofe

strofe

Vi forklarer hva en strofe er og hvilke typer strofe som finnes. I tillegg noen eksempler og hvor mange vers en strofe har. Strofen er satt sammen av flere vers. Hva er en strofe? Det kalles segmentene som et dikt er delt inn i , hver består av flere vers. De tilsvarer mer eller mindre prosasjeparagraf: mellomstore strukturelle enheter, som består av flere proposisjoner rundt en felles menings- eller betydningsakse.

oksidasjon

oksidasjon

Vi forklarer hva oksidasjon er og hvordan den oppstår. I tillegg typer oksidasjon, antall oksidering og reduksjon. I kjemi er oksidasjon tapet av elektroner fra et atom. Hva er oksidasjon? Det blir ofte referert til som oksidasjon av kjemiske reaksjoner der oksygen blir sammen med andre stoffer , og danner molekyler kalt ` oksider ' .

Lov om tilbudet

Lov om tilbudet

Vi forklarer hva tilbudsloven er og hva tilbudskurven er for. I tillegg lov om etterspørsel og hvilke faktorer som bestemmer den. Lov om forsyning begrunner mengden av et produkt i markedet. Hva er loven om forsyning? Det er kjent som loven om tilbudet, et økonomisk og kommersielt prinsipp som begrunner mengden som er tilgjengelig i markedet for et bestemt produkt (det vil si tilbudet), basert på kravet. a

Slave Production Mode

Slave Production Mode

Vi forklarer deg hva som er modus for slaveproduksjon, dens opprinnelse, sosiale klasser og andre kjennetegn. I tillegg andre produksjonsmåter. I slaveproduksjonsmodus er den største arbeidsstyrken slaver. Hva er modus for slaveproduksjon? I følge marxistisk tanke var slaveproduksjonen en av modusene for politisk-sosial organisering av pre-kapitalistiske samfunn. I