• Tuesday December 7,2021

Lav selvtillit

Vi forklarer hva lav selvtillit er, hva er årsaker, symptomer og egenskaper. Hva er høy selvtillit og personlighet.

Lav selvtillit forhindrer oss i å ha en objektiv vurdering av hvem vi er.
 1. Hva er lav selvtillit?

Når vi snakker om lav selvtillit eller mangel på selvtillit, mener vi en oppfatning av oss selv som hindrer oss i å oppfatte oss selv som verdifulle, talentfulle mennesker eller bare ha en objektiv vurdering av hvem som Det er vi.

Selvtillit er definert som et sett med oppfatninger, evalueringer og ideer om oss selv, der vår evne til selvtillit, selvtillit og vårt behov for å bli anerkjent av andre er basert på blant andre aspekter. av personlighet

Det er et sammensatt konsept, ofte svingende, men hvis grunnlag legges i barne- og ungdomsårene, først gjennom foreldreforhold og deretter med jevnaldrende.

Mennesker med lav selvtillit har da problemer med selvaksept. Dette kan bety at de er veldig alvorlige dommere for seg selv, ikke respekterer seg selv eller har for mye medfølelse; Uansett oversetter dette til et bestemt forhold til andre, der individet alltid inntar et lavere eller underdanig sted.

Å ha lav selvtillit betyr imidlertid ikke at personen opptrer konstant basert på det kriteriet: mennesker er sammensatte, vi har flere ansikter, og det er ikke alltid like lett å bestemme elementene som De utgjør vår personlighet . Den lave selvtilliten skal heller ikke forveksles med psykiske sykdommer eller mer kompliserte psykiske plager, som depresjon.

Se også: Selvsikkerhet.

 1. Årsaker til lav selvtillit

Mangel på sosial interaksjon eller frykt for andre kan påvirke selvtilliten.

Årsakene til lav selvtillit kan være like varierte som individets liv, men i brede slag kan de betraktes som følgende:

 • Crianza. Foreldremodellen i kritiske stadier av barndom og ungdom kan utgjøre forskjellen mellom høy og lav selvtillit. Å straffe foreldre som utdanner barna i en følelse av funksjonshemming, kan forhindre at en person anerkjenner sine egne verdier.
 • Traumatiske hendelser . Det hender ofte at spesielt smertefulle eller ydmykende hendelser for et individ gjør en bukke i selvtilliten og overbeviser dem om å være et mangelfullt, svakt eller uverdig individ.
 • Fobier. Ofte kan irrasjonelle frykt påvirke egenverd og veie så mye på det at de hindrer folk i å sette pris på resten av personligheten.
 • Sosiale vansker Mangelen på sosial interaksjon, eller frykten for andre, eller forskjellige former for sosial isolasjon og sosial kval, påvirker individets oppfatning av seg selv sammenlignet med andre, som han mener er "normal."
 • Andre faktorer Det er mulig at psykiske eller til og med hormonelle sykdommer påvirker den emosjonelle funksjonen til individet og forhindrer ham fra å ha en sunn selvtillit.
 1. Kjennetegn og symptomer på lav selvtillit

Det er ikke enkelt å beskrive symptomene på lav selvtillit, siden det ikke er en objektiv eller enkel sykdom. Likevel er det generelle trekk som beskylder mangelen på selvtillit og er:

 • Vansker med å si nei.
 • Lev feil eller mangler som noe katastrofalt og uoverkommelig.
 • Forfølg andres godkjenning konstant.
 • Vær intolerant overfor kritikk.
 • Tvangsfullt ønske om å glede andre.
 • Overdriv andres seier eller dyder.
 • Å leve med overdrevet frykt for å ta feil.
 • Vær sjenert, usikker eller vekk fra kontakt med andre.
 • Toler eller aksepter uverdige eller ydmykende forhold uten å protestere eller søke alternativer.
 • Lev dine egne triumfer eller suksesser som noe flyktig, ufullstendig eller fremmed.
 • Kompensere følelser overfor seg selv gjennom arroganse, pedantry eller arroganse.
 1. Høy selvtillit

I motsetning til lav selvtillit, forstås høy selvtillit som evnen til et individ til å evaluere seg selv på en positiv eller i det minste objektiv måte, ved å være i stand til å håndtere sine mangler som sådan og ikke som katastrofale hendelser som skjuler resten av hans personlighet .

Mennesker med høy eller sunn selvtillit kan bedre takle egne feil, kan kjempe bedre for rettighetene sine eller kreve hva de vil av andre.

Det kan tjene deg: Selvtillit.

 1. personlighet

En kompleks psykologisk konstruksjon er kjent som personlighet, som omfatter settet med rasjonell og irrasjonell dynamikk som utgjør vår måte å oppføre oss på . Personlighet er et mønster av holdninger, en viss tendens til å reagere på en viss måte på visse situasjoner eller behov.

Dette betyr ikke at den er flyttbar, men tvert imot. Personlighet varierer gjennom livet, selv om vi opprettholder visse tendenser, avhengig av den spesifikke måten vi velger å leve på. Men det kaster alltid en viss forutsigbarhetsmargin som tross alt er vår "måte å være på."

Mer i: Personlighet

Interessante Artikler

irritabilitet

irritabilitet

Vi forklarer hva irritabilitet er, hva som er cellulær irritabilitet, irritabilitet hos planter og dyr. Betydning og eksempler. Levende ting reagerer på en spesiell måte avhengig av stimulansens natur Hva er irritabilitet? På området biologi blir irritabilitet forstått som en av de grunnleggende egenskapene til levende vesener , som gjør at de kan oppdage ugunstige endringer i miljøet de befinner seg i og reagere på dem, og dermed unngå at disse endringene skader deres velvære eller kompromitterer deres overlevelse. På denne

vitaminer

vitaminer

Vi forklarer hva vitaminer er og hvilke typer vitaminer det er. I tillegg er dens funksjoner i kroppen og matvarer med vitaminer. Vitaminer hjelper riktig organisering. Hva er vitaminer? Det kalles vitaminer a different stoffer som hjelper korrekt fungering av organismen fra levende vesener, men som generelt no er syntetisert av kroppen deres, det vil si at de må skaffes utenfra gjennom mat.

planet

planet

Vi forklarer deg hva en planet er og hva er dens viktigste egenskaper. Planetene i solsystemet og hva som er en naturlig satellitt. Planetene i solsystemet kretser i bane rundt sola. Hva er en planet? En planet er et himmellegeme som kretser rundt en stjerne , og som har masse nok til å nå en hydrostatisk likevekt (mellom tyngdekraften og energien som genereres av kjernen).

Global oppvarming

Global oppvarming

Vi forklarer hva global oppvarming er, hva er årsaker og konsekvenser. Hvordan unngå og forhindre global oppvarming. Dette fenomenet genererer gradvis nye ørkener på planeten. Global oppvarming Det er kjent som global oppvarming, sammen med klimaendringer, til en av de største økologiske bekymringene på slutten av tjuende og tidlig tjueførste, bestående av den vedvarende økningen i gjennomsnittstemperaturen til planeten Jorden i hele av et århundre, som viser mange effekter på klimatferd og det gjennomsnittlige nivået av havfarvann, gitt gradvis smelting av polaris. Den globale

Sopprike

Sopprike

Vi forklarer hva soppriket er, hva er dets egenskaper og klassifisering. I tillegg hvordan er ernæring, reproduksjon og eksempler. Det anslås at det er omtrent 1, 5 millioner arter av ukjente sopp. Hva er riket? Riket var en av gruppene der biologi klassifiserer kjente livsformer. Den består av mer enn 144 000 forskjellige sopparter, blant annet gjær, mugg og sopp, og som har grunnleggende egenskaper. So

administrator

administrator

Vi forklarer hva en administrator er og funksjonene til en oppgavebehandler. Hva er i tillegg en apostolisk administrator. Administratoren er ansvarlig for å administrere ressursene til en enhet. Hva er en administrator? Det er en administrator som har til oppgave å administrere oppgaven . Denne handlingen kan være beregnet på et selskap, et objekt eller et sett med objekter. Ad