• Tuesday September 21,2021

Kildekode

Vi forklarer hva kildekoden er og hva er de forskjellige applikasjonene den har. I tillegg, hva er åpen kode.

Programvareteknikken er ansvarlig for å lage kildekoder.
  1. Hva er kildekoden?

I informatikk kalles settet med tekstlinjer som uttrykker, på et spesifikt programmeringsspråk, trinnene som datamaskinen må følge for korrekt utføring av data, en kildekode . et spesifikt program Det vil si at dette er instruksjonene som den opprinnelige programvareprogrammereren har satt sammen, slik at de kunne overføres til et datasystem og tolkes nøyaktig og på rettidig måte.

Kildekoden er vanligvis synlig under visse programvareoperasjoner, men instruksjonene vil være uforståelige med unntak av de som håndterer det spesifikke språket det ble programmert i. Dette skjer også med websider og andre programvareelementer, programmert på webspråk (for eksempel HTML eller Java Script) og deretter kjørt eller tolket av nettleservinduet.

Databehandlingsområdet som er dedikert til opprettelsen av disse kildekodene er programvareteknikk, dedikert til å lage dataprogrammer. Denne kreativiteten er også støttet av lov om opphavsrett, i den forstand at kildekoden er verket og eksklusiv opprettelse av programmerere, uforanderlig og uopprettelig av tredjepart, så vel som innholdet i et litterært verk.

Se også: Programvare.

  1. Åpen kode

Hvem som helst kan gripe inn i viktige instruksjoner fra en åpen kildekode.

Det er programmer som ikke er ført av forfatterens rettighetsretningslinjer med hensyn til kildekoden, slik at brukerne deres kan endre den, redigere den og dele den mer eller mindre fritt, og danne et slags spesialisert brukerfellesskap. Disse programmene kalles “open source”, siden alle kan gripe inn i de essensielle instruksjonene og lage sine egne eller individuelle versjoner av det opprinnelige programmet, kalt “distribusjoner”. Eksempler på slik programvare er blant annet Unix- og Linux-driftsprogrammene.

Det kan tjene deg: Gratis programvare.


Interessante Artikler

Output-enheter

Output-enheter

Vi forklarer hva en utgangsenhet er i databehandling og hva den er til for. I tillegg eksempler på slike enheter. Skjermen til en datamaskin er utmerket enhet. Hva er utgangsenhetene? I databehandling er det kjent utdataenheter for de som tillater utvinning eller henting av informasjon fra datamaskinen eller datasystemet , det vil si oversettelsen visuell, lyd, trykt eller annen karakter.

Grunnleggende behov

Grunnleggende behov

Vi forklarer deg hva som er de grunnleggende eller grunnleggende behovene til mennesket, og hva er de viktigste. I tillegg Maslows pyramide. Drikkevann er et av de grunnleggende grunnleggende behovene. Hva er de grunnleggende behovene? Når vi snakker om grunnleggende behov eller menneskelige grunnleggende behov, vises det til de essensielle minimumselementene som mennesker trenger å leve .

amensalismo

amensalismo

Vi forklarer hva amensalisme er og noen eksempler på dette biologiske forholdet. I tillegg hva kommunensismen består av. I amensalisme er den personen som blir skadet vanligvis den minste. Hva er amensalisme? Amensalisme er et biologisk forhold som er etablert mellom to organismer der den ene hindrer den andre i å vokse og utvikle seg (eller til og med overleve). I

Induktiv metode

Induktiv metode

Vi forklarer hva den induktive metoden er, og hva er dens egenskaper. Hvilke ulemper det byr på og hva er trinnene. Denne vitenskapelige metoden er nært knyttet til den deduktive metoden. Hva er den induktive metoden? Den induktive metoden er en prosess som brukes for å trekke generelle konklusjoner fra bestemte fakta . D

Gluclisis

Gluclisis

Vi forklarer hva glykolyse er, dens faser, funksjoner og viktighet i stoffskiftet. I tillegg hva som er glukoneogenese. Glykolyse er mekanismen for å få energi fra glukose. Hva er glykolyse? Glykolyse eller glykolyse er en metabolsk bane som fungerer som et innledende trinn for karbohydratkatabolisme hos levende vesener.

Smeltepunkt

Smeltepunkt

Vi forklarer hva smeltepunktet er og hva dets egenskaper er. Eksempler på smeltepunkt. I tillegg er det som koker. Isens smeltepunkt: 0 C. Hva er smeltepunktet? Smeltepunktet kalles temperaturgraden som stoffet i faststoff smelter , det vil si at det går i flytende tilstand. Dette skjer ved konstant temperatur og er en intensiv egenskap av materie, noe som betyr at den ikke er avhengig av dens masse eller størrelse: temperaturen som skal oppnås vil alltid være den samme. Ren