• Friday April 16,2021

Kildekode

Vi forklarer hva kildekoden er og hva er de forskjellige applikasjonene den har. I tillegg, hva er åpen kode.

Programvareteknikken er ansvarlig for å lage kildekoder.
  1. Hva er kildekoden?

I informatikk kalles settet med tekstlinjer som uttrykker, på et spesifikt programmeringsspråk, trinnene som datamaskinen må følge for korrekt utføring av data, en kildekode . et spesifikt program Det vil si at dette er instruksjonene som den opprinnelige programvareprogrammereren har satt sammen, slik at de kunne overføres til et datasystem og tolkes nøyaktig og på rettidig måte.

Kildekoden er vanligvis synlig under visse programvareoperasjoner, men instruksjonene vil være uforståelige med unntak av de som håndterer det spesifikke språket det ble programmert i. Dette skjer også med websider og andre programvareelementer, programmert på webspråk (for eksempel HTML eller Java Script) og deretter kjørt eller tolket av nettleservinduet.

Databehandlingsområdet som er dedikert til opprettelsen av disse kildekodene er programvareteknikk, dedikert til å lage dataprogrammer. Denne kreativiteten er også støttet av lov om opphavsrett, i den forstand at kildekoden er verket og eksklusiv opprettelse av programmerere, uforanderlig og uopprettelig av tredjepart, så vel som innholdet i et litterært verk.

Se også: Programvare.

  1. Åpen kode

Hvem som helst kan gripe inn i viktige instruksjoner fra en åpen kildekode.

Det er programmer som ikke er ført av forfatterens rettighetsretningslinjer med hensyn til kildekoden, slik at brukerne deres kan endre den, redigere den og dele den mer eller mindre fritt, og danne et slags spesialisert brukerfellesskap. Disse programmene kalles “open source”, siden alle kan gripe inn i de essensielle instruksjonene og lage sine egne eller individuelle versjoner av det opprinnelige programmet, kalt “distribusjoner”. Eksempler på slik programvare er blant annet Unix- og Linux-driftsprogrammene.

Det kan tjene deg: Gratis programvare.


Interessante Artikler

Absolutt befolkning

Absolutt befolkning

Vi forklarer hva den absolutte befolkningen er, hvordan den beregnes og eksempler på absolutt befolkning i Mexico, Brasil og Kina. Kart over befolkningstetthet over hele verden (relativ befolkning). Wikipedia Absolutt befolkning Den absolutte befolkningen er antall mennesker som bor i et territorium i en gitt periode.

budsjett

budsjett

Vi forklarer hva budsjettet er, og hvorfor dette dokumentet er så viktig. Klassifiseringen og hva som er en budsjettoppfølging. Budsjettet er ment å forhindre og rette økonomiske feil. Hva er budsjett? Budsjettet er et dokument som gir katter og fortjeneste til et bestemt byrå , selskap eller enhet, enten det er privat eller statlig, innen en viss tidsperiode. Off

geografi

geografi

Vi forklarer hva geografien er, hva er dens gjenstand for studier og egenskapene til grenene. I tillegg hjelper vitenskaper. Geografi studerer aspekter av planeten vår knyttet til naturen og mennesket. Hva er geografien? Geografi er samfunnsvitenskapen som har ansvaret for beskrivelsen og grafisk fremstilling av planeten Jorden .

Intuitiv kunnskap

Intuitiv kunnskap

Vi forklarer hva intuitiv kunnskap er, dens gyldighet, viktighet og andre kjennetegn. I tillegg er det forhold til rasjonell kunnskap. Intuitiv kunnskap er med på å ta beslutninger raskt. Hva er intuitiv kunnskap? Ved intuitiv kunnskap eller intuitiv tenking refererer vi vanligvis til formene for umiddelbar kunnskap som ikke kommer fra rasjonelle og bevisste prosesser , det vil si som oppnås uten tidligere analyse og resonnement, men er resultatet av visse ubevisste prosesser som vi vanligvis kaller. i

rytme

rytme

Vi forklarer hva rytmen er, elementene som komponerer den og hva er den musikalske rytmen. I tillegg hva som er melodi og rytme i kroppsøving. Rytme er en bevegelsesflyt av visuell eller lydmessig art. Hva er rytmen? Hver regelmessige og tilbakevendende bevegelse kalles en rytme, preget av en serie motstridende eller forskjellige hendelser som oppstår over tid.

tjeneste

tjeneste

Vi forklarer hva en tjeneste er fra et økonomisk synspunkt og på andre områder. Hva er egenskapene til tjenestene? Militærtjeneste er en type myndighetstjeneste. Hva er service? Tjenestebegrepet kommer fra det latinske servit um . Det refererer til handlingen som skal serveres , men dette konseptet har flere betydninger fra emnet det blir behandlet i. Tj