• Wednesday October 27,2021

Asteroide belte

Vi forklarer deg hva asteroide beltet er og hva er dets avstand fra sola. I tillegg kommer teorier om hvordan det oppsto.

Asteroidebeltet består av flere millioner himmellegemer.
  1. Hva er asteroide beltet?

Det er kjent som asteroide belte eller hovedbelte til et område av solsystemet vårt som ligger mellom J piter og Mars r rbites, det vil si å skille de indre planetene fra de ytre . Det er preget av å huse et mangfold av steinete astronomiske gjenstander, uregelmessig formet og i forskjellige størrelser, kjent som asteroider, og ledsaget av dvergplaneten Ceres.

Navnet på hovedbeltet gis for å skille det fra andre grupper av romgjenstander i solsystemet, for eksempel Kuiper-beltet, som ligger bak Neptuns bane; eller som Oort Cloud, i selve solsystemet, nesten ett år siden fra Solen.

Asteroidebeltet består av flere millioner himmellegemer, klassifiserbart i tre typer: karbon (type-C), silikat (type-S) og metall (type-M) . De største gjenstandene som er til stede er fem: spader, Vesta, Higia, Juno og de største av alle: Ceres, klassifisert som en dvergplanet, med en diameter på 950 km. Disse gjenstandene utgjør mer enn halvparten av massen til hovedbeltet, tilsvarer bare 4% av månenes masse (0, 06% av jordens masse).

Selv om de i representasjonene vises nær, og danner en kompakt sky, er sannheten at disse asteroidene er så langt fra hverandre, at det ville være vanskelig å navigere i det området av verdensrommet og løpe inn i noen . På den annen side, på grunn av de vanlige svingningene i banen som de presenterer, på grunn av deres eventuelle tilnærminger til J piterbanen (og derfor på grunn av virkningene av deres tyngdekraft), forlater mange asteroider settet og blir kastet til det ytre rom, eller til og med mot noen av de indre planetene.

Se også: Astro.

  1. Asteroide belte avstand fra solen

Gjenstandene som utgjør Asteroidebåndets bane mellom J piter og Mars, mellom 2, 1 og 3, 4 Astronomiske enheter (AU) av sola, det vil si mellom 314.155.527 og 508.632.758 kilometer unna Astro King.

  1. Asteroide belteopprinnelse

Asteroidbeltet kan være en del av den protosolære tåken.

Den mest aksepterte teorien angående opprinnelsen til asteroidebeltet er en del av den protosolære tåken som hele solsystemet kom fra. Det vil si at det godt kan være et resultat av spredt materie som ikke klarte å danne et større legeme, delvis på grunn av forstyrrelse av gravitasjonsbølger fra Jupiter, den største planeten i solsystemet. Dette ville ført til at bergfragmentene krasjet inn i hverandre eller utvist dem ut i verdensrommet og overlevde på en måte som bare er 1% av den opprinnelige totale massen.

Eldre hypoteser antyder at asteroidebeltet ville ha vært en planet som ble dannet av den primitive nebulaen, men at det hadde blitt ødelagt av en eller annen banebeskyttelse eller av indre eksplosjoner. Imidlertid virker denne hypotesen usannsynlig gitt den lave massen av beltet i motsetning til de svært høye energimengdene som vil være nødvendig for å sprenge en planet på den måten.


Interessante Artikler

oligarki

oligarki

Vi forklarer hva oligarkiet er, forholdet mellom bedriftens oligarki og aristokrati. I tillegg, hvordan er en oligark person. Oligarkiet er en regjering som består av et mindretall mennesker. Hva er et oligarki? Oligarkiet viser til en regjeringsform som ble implementert i samtiden, representert av en gruppe mennesker som tilhører den samme sosiale klassen, det vil si regjering sammensatt av få mennesker . O

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

mål

mål

Vi forklarer hva et mål er, dets viktigste kjennetegn og hvilke typer som finnes. I tillegg er det forskjellen med et objektivt og flere eksempler. Et mål er det vi håper å oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Hva er et mål? Et `` mål '' eller `'slutt' 'er det forventede eller forestilte resultatet av et system, en handling eller en bane , det vil si det vi håper å oppnå eller oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Organisas

Kjemisk formel

Kjemisk formel

Vi forklarer deg hva en kjemisk formel er, typene som finnes, eksempler og deres deler. I tillegg symbolene og kjemiske elementer. De kjemiske formlene brukes til å uttrykke hva som skjer under en kjemisk reaksjon. Hva er en kjemisk formel? En kjemisk formel er et grafisk uttrykk for elementene som utgjør en hvilken som helst kjemisk forbindelse , samt antall og proporsjoner av deres respektive atomer.,

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

Biogeokjemiske sykluser

Biogeokjemiske sykluser

Vi forklarer deg hva som er de biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie og hvilke typer som finnes. Karbon-, fosfor- og nitrogen-syklusen. Biogeokjemiske sykluser er kretsene for forskyvning av materie. Hva er biogeokjemiske sykluser? Det er kjent som biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie til kretsene for utveksling av kjemiske elementer mellom levende vesener og omgivelsene, gjennom en serie transportprosesser, produksjon og nedbrytning n