• Thursday October 29,2020

Digital statsborgerskap

Vi forklarer hva digitalt statsborgerskap er, områdene det brukes, risikoer og fordeler. I tillegg andre digitale konsepter.

Digital statsborgerskap er bruk av teknologi for deltakelse i statlige anliggender.
  1. Hva er digitalt statsborgerskap?

Begrepet digitalt statsborgerskap, også kjent som e-statsborgerskap eller cyber-statsborgerskap, refererer til bruk av informasjonsteknologi og kommunikasjon (IKT), og prinsippene som veileder dem, for forståelse av de nasjonale politiske, kulturelle og sosiale forhold.

Det handler med andre ord om innbyggerdeltakelse gjennom digitale og elektroniske miljøer og grensesnitt, via Internett og sosiale nettverk.

Digital statsborgerskap er en del av systemet med elektronisk regjering eller digitalt demokrati, som nettopp er administrasjonen av statsressurser gjennom nye IKT og deres fulle potensial, for å gjøre livet til et minimum. Lett for innbyggerne.

På denne måten har en digital innbygger rett til å få tilgang til informasjon online på en sikker, gjennomsiktig og privat måte, i tillegg til den sosiale og politiske deltakelsen i media 2.0 De tillater det.

Det kan tjene deg: Informasjonssamfunn

  1. Verdier av digitalt statsborgerskap

Digital statsborgerskap kan brukes på to forskjellige livsområder:

  • Digital utdanning, gjennom bruk av Internett og IKT for digital leseferdighet og utvikling av digitale ferdigheter, for å redusere gapet mellom de forskjellige innbyggerne i en nasjon.
  • Digital deltakelse, som er tilrettelegging for byråkratiske, politiske, sosiale eller juridiske prosedyrer i staten, ved å bruke kapasiteten til IKT til dette formålet, og prøve å gjøre dem til bruk ansvarlig.

Dermed forutsetter digitalt statsborgerskap demokratiets verdier som sine egne, anvendt på IKT-feltet: sikkerhet, åpenhet, etikk, lovlighet og inkludering.

  1. Risiko for digitalt statsborgerskap

Hovedrisikoen for digitalt statsborgerskap skyldes ulikheter i internettilgang for forskjellige samfunn i samme land. Det er kjent at ikke alle innbyggere har fysisk tilgang til telefoni og Internett, selv om disse nå regnes som grunnleggende menneskelige tjenester. Fordelene med digitalt statsborgerskap er således ikke tilgjengelig for alle.

Paradoksalt nok vil dens demokratiserende effekt gi den motsatte effekten i miljøer der de øvre klasser har tilgang til IKT og de lavere klassene ikke har det, eller der digital utdanning er forbeholdt klasser med større økonomisk makt. I den forstand må digitalt statsborgerskap ledsages av en intens demokratisk innsats for å bygge bro over det digitale skillet.

  1. Fordeler med digitalt statsborgerskap

Mulighetene for digitalt statsborgerskap er enorme. Hastigheten til byråkratiske prosedyrer, utført uten å forlate hjemmet; Muligheten for deltakelse, rapportering, kontakt med myndigheter eller til og med tilgang til digital utdanning gjennom IKT selv er noen eksempler.

Med andre ord øker digitalt statsborgerskap komforten og forbedringen av folks livskvalitet . På den annen side tillater det storskala utdanning og opplæring av kritiske innbyggere, klar over bruken av IKT og risikoer, fordeler og muligheter.

  1. Konsepter knyttet til digitalt statsborgerskap

E-læring er bruk av digitale medier for å lette læring.

Noen av begrepene som er involvert i digitalt statsborgerskap er:

  • E-læring. Et begrep som gjelder læring gjort gjennom elektroniske mekanismer, som gjør det mulig å dra nytte av mulighetene for hypertekst, bilde, animasjon, audiovisuelle og andre tilgjengelige ressurser.
  • E-regjeringen. Den såkalte elektroniske regjeringen, som vi nevnte i begynnelsen, er en form for administrasjon av statlige ressurser som utnytter IKTs umiddelbarhet for kundeservice, effektiviserer sine egne prosesser og maksimerer omfanget av deres informative tiltak
  • E-handel. Dette er betegnelsen for elektronisk handel, det vil si muligheten for å anskaffe eller selge varer eller tjenester gjennom IKT, eller til og med å knytte seg til dem gjennom virksomhet.

Fortsett med: Massemedier


Interessante Artikler

taksonomi

taksonomi

Vi forklarer hva taksonomien er, hva er organisasjonsnivåene den bruker og hvilke mål denne vitenskapen utgjør. I biologi omhandler taksonomien klassifiseringen av levende organismer. Hva er taksonomien? Det forstås av `taksonomi a vitenskapen om klassifisering : navnet kommer fra de greske ordene t xis ( order ) og vi er ( norma, vet ). De

Vannsyklus

Vannsyklus

Vi forklarer hva vannsyklusen er og dens stadier: fordampning, kondens, nedbør og infiltrasjon. Bilder av vannsyklusen. Vannsyklusen er avgjørende for vedlikehold og stabilitet av planeten vår. Hva er vannsyklusen? Det er kjent som vannsyklusen eller den hydrologiske syklusen til en av de viktigste biokjemiske kretsløpene på planeten Jorden , der vannet gjennomgår en serie transformasjoner og forskyvninger som følge av fysiske reaksjoner. psyko

Ledelse i administrasjon

Ledelse i administrasjon

Vi forklarer hva ledelse er i administrasjon og forskjellene mellom ledelse og administrasjon. Prosjektledelse og offentlig ledelse. Hvert selskap må ha en handlingsplan som oppfyller sine mål. Hva er ledelse i administrasjon? Forretningsstyring refererer til planlegging av prosesser for å oppnå målene til et selskap eller organisasjon. Adm

Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens

Vi forklarer deg hva emosjonell intelligens er og hvordan dette konseptet oppstår. I tillegg, hva er fordelene med emosjonell intelligens. Konseptet ble introdusert av psykologen Howard Gardner i 1983. Hva er emosjonell intelligens? Emosjonell intelligens refererer til de psykologiske evnene og ferdighetene som involverer følelsen, forståelsen, kontrollen og modifiseringen av ens egne og andres følelser . En

machismo

machismo

Vi forklarer hva machismo er, hvilke typer maskinismer som eksisterer, og hva er dens effekter. Machismo's historie og opprinnelse. Hijaben er et slør som dekker hodet og brystet til muslimske kvinner. Hva er machismo? Machismo er en ideologi som anser kvinner for å være underordnede i ett eller flere aspekter med hensyn til menn. M

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Vi forklarer hva kvalitetsstyring er og hva som er et kvalitetsstyringssystem. Prinsipper, total kvalitetsstyring og ISO 9001 standard. Kvalitetsstyring varierer i henhold til standardene i hvert næringsliv. Hva er kvalitetsstyring? Kvalitetsstyring er en serie systematiske prosesser som lar enhver organisasjon planlegge, utføre og kontrollere de forskjellige aktivitetene den utfører. D