• Monday September 20,2021

Digital statsborgerskap

Vi forklarer hva digitalt statsborgerskap er, områdene det brukes, risikoer og fordeler. I tillegg andre digitale konsepter.

Digital statsborgerskap er bruk av teknologi for deltakelse i statlige anliggender.
  1. Hva er digitalt statsborgerskap?

Begrepet digitalt statsborgerskap, også kjent som e-statsborgerskap eller cyber-statsborgerskap, refererer til bruk av informasjonsteknologi og kommunikasjon (IKT), og prinsippene som veileder dem, for forståelse av de nasjonale politiske, kulturelle og sosiale forhold.

Det handler med andre ord om innbyggerdeltakelse gjennom digitale og elektroniske miljøer og grensesnitt, via Internett og sosiale nettverk.

Digital statsborgerskap er en del av systemet med elektronisk regjering eller digitalt demokrati, som nettopp er administrasjonen av statsressurser gjennom nye IKT og deres fulle potensial, for å gjøre livet til et minimum. Lett for innbyggerne.

På denne måten har en digital innbygger rett til å få tilgang til informasjon online på en sikker, gjennomsiktig og privat måte, i tillegg til den sosiale og politiske deltakelsen i media 2.0 De tillater det.

Det kan tjene deg: Informasjonssamfunn

  1. Verdier av digitalt statsborgerskap

Digital statsborgerskap kan brukes på to forskjellige livsområder:

  • Digital utdanning, gjennom bruk av Internett og IKT for digital leseferdighet og utvikling av digitale ferdigheter, for å redusere gapet mellom de forskjellige innbyggerne i en nasjon.
  • Digital deltakelse, som er tilrettelegging for byråkratiske, politiske, sosiale eller juridiske prosedyrer i staten, ved å bruke kapasiteten til IKT til dette formålet, og prøve å gjøre dem til bruk ansvarlig.

Dermed forutsetter digitalt statsborgerskap demokratiets verdier som sine egne, anvendt på IKT-feltet: sikkerhet, åpenhet, etikk, lovlighet og inkludering.

  1. Risiko for digitalt statsborgerskap

Hovedrisikoen for digitalt statsborgerskap skyldes ulikheter i internettilgang for forskjellige samfunn i samme land. Det er kjent at ikke alle innbyggere har fysisk tilgang til telefoni og Internett, selv om disse nå regnes som grunnleggende menneskelige tjenester. Fordelene med digitalt statsborgerskap er således ikke tilgjengelig for alle.

Paradoksalt nok vil dens demokratiserende effekt gi den motsatte effekten i miljøer der de øvre klasser har tilgang til IKT og de lavere klassene ikke har det, eller der digital utdanning er forbeholdt klasser med større økonomisk makt. I den forstand må digitalt statsborgerskap ledsages av en intens demokratisk innsats for å bygge bro over det digitale skillet.

  1. Fordeler med digitalt statsborgerskap

Mulighetene for digitalt statsborgerskap er enorme. Hastigheten til byråkratiske prosedyrer, utført uten å forlate hjemmet; Muligheten for deltakelse, rapportering, kontakt med myndigheter eller til og med tilgang til digital utdanning gjennom IKT selv er noen eksempler.

Med andre ord øker digitalt statsborgerskap komforten og forbedringen av folks livskvalitet . På den annen side tillater det storskala utdanning og opplæring av kritiske innbyggere, klar over bruken av IKT og risikoer, fordeler og muligheter.

  1. Konsepter knyttet til digitalt statsborgerskap

E-læring er bruk av digitale medier for å lette læring.

Noen av begrepene som er involvert i digitalt statsborgerskap er:

  • E-læring. Et begrep som gjelder læring gjort gjennom elektroniske mekanismer, som gjør det mulig å dra nytte av mulighetene for hypertekst, bilde, animasjon, audiovisuelle og andre tilgjengelige ressurser.
  • E-regjeringen. Den såkalte elektroniske regjeringen, som vi nevnte i begynnelsen, er en form for administrasjon av statlige ressurser som utnytter IKTs umiddelbarhet for kundeservice, effektiviserer sine egne prosesser og maksimerer omfanget av deres informative tiltak
  • E-handel. Dette er betegnelsen for elektronisk handel, det vil si muligheten for å anskaffe eller selge varer eller tjenester gjennom IKT, eller til og med å knytte seg til dem gjennom virksomhet.

Fortsett med: Massemedier


Interessante Artikler

Homogen blanding

Homogen blanding

Vi forklarer deg hva som er de homogene blandingene og hvilken annen blandingstype som finnes. Eksempler på homogene blandinger. Kaffe og sukker danner en homogen blanding (den hvite fargen er ikke lenger synlig). Hva er en homogen blanding? En homogen blanding er en forening av to eller flere stoffer som danner et leddmateriale , der de to originale elementene er likegyldige, selv om de ikke er kjemisk koblet.

WWW

WWW

Vi forklarer deg hva forkortelsen WWW betyr og hvordan nettet fungerer. Hvorfor det er viktig og hva er dets egenskaper. Utseendet på nettet forandret verden for alltid. Hva er World Wide Web (WWW)? Det kalles World Wide Web (forkortet WWW) i informatikk til et verdensomspennende nettverk , som består av et komplekst system av hypertexter og hypermedier som er koblet sammen og som kan nås via en internettforbindelse og Et sett med spesialisert programvare. P

hoax

hoax

Vi forklarer hva bløder er, og hvorfor de er et alvorlig problem for Internett-brukere. Hvordan oppdager jeg en bløtdyr? 70% av Internett-brukerne er ikke i stand til å skille en bløt. Hva er en bløt? På Internett er det kjent som hoax, bulo eller falske nyheter til en falsk nyhet, det vil si et forsøk på å få folk til å tro at noe usant er ekte , basert på halvsannheter, fotografier lurt eller kommer fra en annen opprinnelse, eller feilrepresentasjoner. Det skille

Tilpasning av levende vesener

Tilpasning av levende vesener

Vi forklarer deg hva tilpasningen til levende vesener er og hvilke typer tilpasning som finnes. Noen eksempler på tilpasninger. Kaktusspinnene er et tydelig eksempel på tilpasning. Hva er tilpasningen til levende vesener? I biologi menes vi med tilpasning av levende vesener eller biologisk tilpasning til prosessen der sistnevnte utvikler evnen til å overleve i et annet miljø , varierende strategier og til og med dens fysiske egenskaper for å bevare livet. Liv

Valencia i kjemi

Valencia i kjemi

Vi forklarer deg hva som er valens i kjemi og hva slags typer valens som finnes. I tillegg eksempler på noen kjemiske elementer. Et atom kan ha en eller flere valenser. Hva er Valencia? I kjemi snakker vi om valens for å referere til antall elektroner som et atom av et gitt element har i sitt siste nivå av energi , det vil si i sin minste bane s eksterne. D

etnograf

etnograf

Vi forklarer hva etnografi er, hva er historien og målene med denne metoden. Fordeler, begrensninger og klassifisering. Etnografi brukes til studiet av enhver form for sosial gruppe. Hva er etnografi? Det er forutsatt poretnografa, også referert til som vitenskapen om folk, de estudiode systematisk måte mennesker og kulturer, spesielt gjennom observasjon av deres kulturelle og sosiale praksis. M