• Tuesday May 24,2022

statsborger

Vi forklarer hva en borger er og utviklingen av dette begrepet i historien. I tillegg hva det vil si å være en god innbygger.

Folk som tilhører en spesifikk nasjon blir ofte snakket om.
  1. Hva er en borger?

Begrepet en borger refererer til de som utøver sitt statsborgerskap, en betingelse som kjennetegner den nevnte kategorien aktiviteter og som kan defineres som en serie anerkjennelser uttrykt i rettigheter og forpliktelser, både individuelle og sosiale.

I hverdagen bruker vi ordet ` borger’ for å referere til mennesker som bor i en by . Denne superposisjonen av ideer oppstår i det historiske begrepet begrepet, som henspiller på innbyggerne i den såkalte bystaten.

For Antikkens Hellas inkluderte definisjonen ikke dem alle, siden den var begrenset til frie menn som ble født i byen . Kvinner, slaver og utlendinger var derfor utenfor denne kategorien. På denne måten ble et aristokrati gjengitt ( Government of the best ), og statsborgerskapet var begrenset til det.

For Romerriket var det forskjellige grader av statsborgerskap med privilegier, og var noe mer inkluderende enn det greske. Imidlertid var kanskje høydepunktet i denne evolusjonen den franske revolusjonen i 1789, der ideene om frihet, likhet og brorskap inkluderte alle menn født i landet., uavhengig av deres sosiale status (unntatt kriminelle). Den cla erklæringen om rettighetene til mennesker og borgere, noen år senere, betydde konsolidering av denne utvidelsen av begrepet.

Spørsmålet om statsborgerskap av kvinner og deres likestilling med menn ville komme lenge senere, og ville være mye mer varierende i henhold til hvert land. s, med utvidelser som stemmerett eller likhet i arbeidsforhold. Det skal imidlertid bemerkes at selv i dag er de grunnleggende rettighetene til statsborgerskap til kvinner ikke anerkjent i noen land.

I sum ble begrepet borgere endret over tid : det gikk fra å henvise til å tilhøre en sosial klasse eller en relevans i et samfunn til det faktum at han ble født på et lands territorium. s.

Juridisk sett snakkes det ofte om personer som tilhører en spesifikk nasjon . Det er en kobling som skaper kapasiteter og forpliktelser, og som i henhold til lovgivningen i hvert land varierer. I noen tilfeller tillates statsborgerskap for barn til borgere, selv om de ikke var født i landet. På denne måten er det mange mennesker i verden som har dobbelt statsborgerskap, som gir dem de samme betingelsene som de som er født der (innfødte borgere).

Se også: Ytringsfrihet.

  1. Hva betyr det å være en god innbygger?

Skole er et viktig område der du lærer å være en god innbygger.

Begrepet statsborgerskap har imidlertid også en side som overskrider den juridiske og objektive rammen. I den grad det antas at sameksistens i samfunnet er noe som bygges daglig blant alle, blir tilstanden til god eller dårlig borger gitt av atferden til individer i deres forhold til naboene.

La oss se på noen eksempler på hva "en god innbygger" forventes å oppnå:

  • Overhold landets forpliktelser (skatt, lovlig, demokratisk).
  • Handle med utdanning og respekt for andre, spesielt med eldre, barn og funksjonshemmede.
  • Delta i beslutningen som må tas i samfunnet, delta i de tilfeller det er til rådighet og organisere for å uttrykke problemene som dukker opp.
  • Det hjelper å ta vare på miljøet han bor i, og bekymrer seg dermed for de neste generasjonene.

Familie- og førsteinstansrelasjoner er de som vil favorisere mest for barnet å tilegne seg disse verdiene, men også skolen er et viktig område der man lærer å være en god innbygger . Dette er grunnen til at det i mange land er et obligatorisk fag kjent som samfunnsopplæring eller opplæring i etisk og innbygger, som hjelper til med å forsterke disse nøkkelbegrepene for en god sameksistens blant alle.

Interessante Artikler

Programmeringsspråk

Programmeringsspråk

Vi forklarer hva et programmeringsspråk er, og hvordan det kan klassifiseres. I tillegg noen eksempler på disse programmene. Et dataspråk har som formål å lage dataprogrammer. Hva er et programmeringsspråk? I informatikk er et program for bygging av andre dataprogrammer kjent som programmeringsspråk . Navne

Fransk revolusjon

Fransk revolusjon

Vi forklarer deg hva den franske revolusjonen var og dens viktigste hendelser. I tillegg er dens forskjellige årsaker og konsekvenser. Den franske revolusjonen fant sted i det daværende kongedømmet Frankrike på 1798-tallet. Hva var den franske revolusjonen? Det er kjent som den franske revolusjonen, en bevegelse av politisk og sosial karakter som skjedde i det daværende kongedømmet Frankrike. I 17

elektron

elektron

Vi forklarer deg hva et elektron er, hva er egenskapene det har og hvordan var oppdagelsen av denne subathemiske partikkelen. Størrelsen på en elektrode er 1836 ganger mindre enn protonene. Hva er et elektron? Et elektroelektron er en type subatomisk partikkel som har en negativ elektrisk ladning , og som aktivt går i bane rundt atomkjernen (sammensatt av protoner og nøytroner), som igjen gir en positiv ladning. St

konkurranse

konkurranse

Vi forklarer hva konkurransen er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det meningen på forskjellige felt. Konkurransen kan være positiv eller negativ for mennesker eller selskaper. Hva er konkurranse? Kompetansen er en evne som en person besitter , det vil si ferdighetene, evnene og ferdighetene han har til å utføre en spesifikk aktivitet eller til å ta opp et spesifikt spørsmål om Best mulig måte. Konkurr

Arbeid (fysisk)

Arbeid (fysisk)

Vi forklarer deg hva kraft er i henhold til fysikk, hvordan det måles og hvilke andre begreper det innebærer. Positivt og negativt arbeid. Energi og kraft. En jobb innebærer å endre tilstanden til et organ i bevegelse. Hva er arbeid i fysikk? I fysikk forstås arbeid som endringen i bevegelsestilstanden til et legeme produsert av en kraft av en gitt størrelse. Elle

jungelen

jungelen

Vi forklarer deg hva jungelen er og hvordan den skiller seg fra ørkenene. Dyr og vegetasjon i jungelen. Amazonas regnskog. Kavasene er de største sentrene for oksygenproduksjon i verden. Hva er jungelen? Når vi snakker om `` Selva '', jungel eller tropisk regnskog, refererer vi grunnleggende til et bioklimatisk landskap, preget av dets hyppige nedbør, det varme klimaet og vegetasjonen. Ik