• Tuesday September 28,2021

konkurranse

Vi forklarer hva konkurransen er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det meningen på forskjellige felt.

Konkurransen kan være positiv eller negativ for mennesker eller selskaper.
  1. Hva er konkurranse?

Kompetansen er en evne som en person besitter, det vil si ferdighetene, evnene og ferdighetene han har til å utføre en spesifikk aktivitet eller til å ta opp et spesifikt spørsmål om Best mulig måte.

Konkurranse brukes derimot også for å referere til bestemte øyeblikk der to enheter, som kan være enkeltpersoner eller selskaper, har sammenheng i et bestemt miljø, hvor hver av dem prøver å tjene penger. mens den andre blir skadet.

Etter linjen i denne siste definisjonen blir rivaliseringen mellom disse enhetene som har til hensikt å ta det samme målet, og som bare en av dem kan oppnå det fremhevet. Et tydelig eksempel er idrettskonkurransene, som uavhengig av spesialisering, vil deres konkurrenter prøve å nå målet før en annen gjør det for å vinne prisen eller belønningen det er.

Dette ordet utover dets betydning kan brukes på flere felt:

  • Økonomi: Begrepet konkurranse i et økonomisk felt refererer til situasjonene i et marked der du kan finne et stort antall saksøkere og budgivere av en bestemt vare eller tjeneste. Dette gjør at et selskap pelee eller luche for å posisjonere seg blant konkurrenter i et spesifikt marked som tilbyr fasiliteter eller muligheter som andre ikke gjør.
  • Biologi: Når det refereres til konkurranse i biologiske termer, betyr det forholdet mellom individer av forskjellige arter som trenger å nå de samme ressursene. Denne konkurransen kan være fredelig, der konkurrentene ikke er skadelige for hverandre, eller det kan være at for at en av dem skal vinne den andre må ende totalt skadet.
  • Mellommenneskelige forhold: Å konkurrere sanamente mellom venner, familie eller mennesker i nærheten hjelper en til å fremme utvikling og vekst av mennesker, siden det hjelper en til å endre sine synspunkter, for å motivere seg til å nå til noe og se at du etter en innsats har en belønning.
  • Arbeidskraft: Denne kompetansen er individets evne til å utføre en oppgave på en effektiv måte, denne defineres og måles av ytelsen som denne har i en gitt arbeidssammenheng.

Konkurransen kan være positiv eller negativ for mennesker eller selskaper, noe som vil avhenge av tilnærmingen gitt. Det kan bli motoren for vekst eller det kan være en faktor som skader enheten, så sistnevnte kan kreve regulering og kontroll.

Det kan tjene deg:

  • konkurranseevne
  • Biologisk kompetanse

Interessante Artikler

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

fysiologi

fysiologi

Vi forklarer deg hva fysiologi er og noen hovedtrekk ved denne vitenskapen. I tillegg de fysiologityper som finnes. Fysiologi fokuserer sin studie på organer fra levende vesener og deres funksjoner. Hva er fysiologi? Fysiologi (fra gresk fysiologi , kunnskap om naturen) er vitenskapen som er ansvarlig for å kjenne til og analysere funksjonene til levende vesener .

mikro~~POS=TRUNC

mikro~~POS=TRUNC

Vi forklarer hva en mikroprosessor er, historien og egenskapene til denne integrerte kretsen. I tillegg hva det er for og dets funksjoner. En mikroprosessor kan operere med en eller flere CPUer. Hva er en mikroprosessor? Den sentrale integrerte kretsen til et datasystem kalles ` ` mikroprosessor '' eller ganske enkelt `` prosessor '' , der logiske og aritmetiske operasjoner (beregninger) blir utført for å tillate utførelse av programmene, fra operativsystemet til applikasjonsprogramvaren. E

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

amfibier

amfibier

Vi forklarer deg hva amfibier er, hva er deres opprinnelse og deres viktigste egenskaper. I tillegg hvordan disse dyrene og eksemplene er klassifisert. Amfibier frakter materie og energi fra vann til land og omvendt. Hva er padder? Amfibier er kjent for terrestriske virveldyr som dedikerer en god del av livet til et vannmiljø , og som går gjennom en periode med metamorfose under utviklingen: en serie dyptgående morfologiske forandringer som skiller hver av stadiene i livssyklusen, og som vanligvis innebærer en periode med vannlevende liv. Me

reform

reform

Vi forklarer hva en reform er, og hva er de forskjellige reformtypene som finnes. I tillegg andre bruksområder som dette begrepet har. Den protestantiske reformasjonen var en kristen religiøs bevegelse ledet av Martin Luther. Hva er reform? Begrepet reform refererer til handlingen med å omforme, korrigere noe, gjøre om, endre, endre . Nå