• Sunday September 26,2021

Effektiv kommunikasjon

Vi forklarer deg hva effektiv kommunikasjon er og hva dens elementer er. I tillegg hvorfor det er så viktig og noen eksempler.

Det er veldig viktig at utstederen vet klart hva han vil overføre.
 1. Hva er effektiv kommunikasjon?

Effektiv kommunikasjon er en der avsender og mottaker koder en melding i tilsvarende form . Dermed blir meldingen overført vellykket: mottakeren forstår betydningen og intensjonen med den utstedte meldingen.

For å gjøre kommunikasjonen effektiv er det veldig viktig at utstederen vet klart hva han vil overføre, og at han er klar over egenskapene til personen eller menneskene som Jeg vil sende den for å formulere meldingen på best mulig måte.

I effektiv kommunikasjon må avsenderen være eller i det minste vises For dette er nøkkelen å vise at du forstår, at det er en autorisert stemme om hva som blir kommunisert. Samtidig må det overføres på best mulig måte, med klare og presise begreper, slik at det ikke er misforståelser eller feilaktige tolkninger.

På den annen side skal meldingen formulert av utsteder ikke bare være rasjonell, ikke bare emosjonell, men kombinere begge dimensjoner. På denne måten kan de som ikke blir berørt av emosjonelle elementer bli overbevist av de rasjonelle og omvendt. Men i tillegg kan det være en god strategi å fange oppmerksomheten til meldingsmottakeren.

Se også: mellommenneskelig kommunikasjon.

 1. Elementer av effektiv kommunikasjon

Kanalen er det fysiske mediet som meldingen overføres gjennom.

Innen effektiv kommunikasjon - som i alle typer kommunikasjon - er det visse elementer som komponerer den. Noen av dem er:

 • Utsteder. Personen eller personene som produserer og sender meldingen.
 • Mottaker. Personen eller personene som mottar og tolker meldingen.
 • Code. Et sett med regler og tegn som avsenderen bruker for å produsere sitt budskap og må også være kjent av mottakeren for å tolke det.
 • Channel. Det fysiske mediet som meldingen overføres gjennom, og som går fra avsender til mottaker.
 • Melding. Objektet som kommuniserer. Det er formulert og sendt av avsender og mottatt og tolket av mottakeren.
 • Referent. Det elementet, situasjonen eller hendelsen den henviser til eller "henviser" til meldingen.
 • Situasjon. Konteksten der avsenderen overfører meldingen sin og i hvilken mottakeren mottar den. For begge ender ender situasjonen med å påvirke eller til og med kondisjonere måten den er formulert på og hvor budskapet tolkes. Situasjonen kan kanskje ikke deles av begge.
 • Støy. Enhver type forstyrrelse som påvirker noen av elementene som er involvert i kommunikasjonen, og derfor ender opp med å påvirke den. Når det er støy - eller flere - er ikke kommunikasjonen effektiv.
 1. Viktigheten av effektiv kommunikasjon

En godt utformet melding kan oversette til et større volum av salg.

Betydningen av effektiv kommunikasjon sees tydelig i forretningsmiljøet der du kan utgjøre en forskjell når det gjelder å fremme produktivitet, men også for team og menneskelige ressurser å fungere ordentlig og på en komplementær måte.

På det faglige feltet er det korrekt å overføre innholdet som er utdypet i en avhandling, for eksempel relevant for publikum å forstå hva forskningen besto av og hva konklusjonene var om den.

I politikken er det å oppnå et klart og overbevisende budskap nøkkelen til å skaffe stemmer og oppnå enighet når man utfører et tiltak. Ineffektiv kommunikasjon kan være ulykkelig for mange innbyggere.

På kommersielt nivå utgjør kommunikasjon også en forskjell: en godt utformet melding kan oversette til høyere salgsvolum .

 1. Eksempler på effektiv kommunikasjon

En effektiv kommunikasjon kan spesifiseres av forskjellige ruter eller kanaler. Noen eksempler kan være:

 • Skriftlig kommunikasjon. Her kan vi finne en universitetsoppgave, der forfatteren forklarer om en tidligere undersøkelse og når en konklusjon.
 • Muntlig kommunikasjon Diskursen om en politiker kan være et eksempel, når han argumenterer for hvorfor det bør stemmes over i en offentlig handling.
 • Gesticulacin. Gjennom signaler eller bevegelser kommuniserer avsenderen noe, for eksempel hvor sjåføren av en bil kan parkere og hvordan det skal gjøres.
 1. Effektiv kommunikasjon i selskaper

Effektiv kommunikasjon er et sentralt verktøy når du motiverer personalet.

Effektiv kommunikasjon er avgjørende i selskaper. Riktig overføring av en melding avhenger av produktiviteten, så vel som personalets rette funksjon og som en helhet, i alle rekker.

Effektiv kommunikasjon er med på å bygge tillit mellom menneskelige ressurser og vet også tydelig hva som er målene og målene å følge for å velge riktig vei for det

Effektiv kommunikasjon er et sentralt verktøy for å motivere de ansatte og få dem til å føle seg en del av teamet.

Effektiv kommunikasjon er også med på å generere mer horisontale strukturer der alle kan lytte og bli hørt, noe som er nøkkelen, spesielt for nye generasjoner, som er Søk etter konstant tilbakemelding .

Effektiv kommunikasjon i enhver organisasjon vil imidlertid alltid være avhengig av lederne, som bør være den første til å implementere den. Det er også viktig at du vet hvilken som er den beste kanalen for denne, samt den mest passende tiden.

Når du velger ledere, må kommunikasjonsferdigheter tas med i betraktningen.

 1. Selvsikker kommunikasjon

Assertiv kommunikasjon er den som overføres på en tydelig måte . Dette gjelder ikke bare innholdet i kommunikasjonen, men også de medfølgende elementene, for eksempel gester og lyder.

Assertiv kommunikasjon er i tillegg alltid ledsaget av empati av den som produserer den. Ideen med selvsikker kommunikasjon er å alltid generere et oppriktig og uforanderlig klima. konflikter mellom partene.

Følg i: Assertiv kommunikasjon.


Interessante Artikler

Individuell idrett

Individuell idrett

Vi forklarer hva individuell idrett er, og noen eksempler på denne praksis. I tillegg hva kollektividrett består av. I individuelle idretter forsøker atleten å oppnå sine personlige mål. Hva er individuell idrett? `` Individuell idrett '' betyr praksis eller sportsdisipliner som ikke krever akkompagnement for å bli utført, det vil si at de kan gjøres alene. I dem k

angst

angst

Vi forklarer deg hva angst er og hvorfor den oppstår. I tillegg typer angst, årsaker, symptomer og hvordan du kan kontrollere den. Angst er i økende grad en vanlig sykdom i det moderne samfunn. Hva er angst? Når vi snakker om angst, mener vi en ufrivillig forventning eller uforholdsmessig respons fra organismen mot stimuli (intern eller ekstern) som oppleves som farlig, stressende eller utfordrende. An

FN

FN

Vi forklarer hva FN er, opprinnelsen og historien til denne internasjonale organisasjonen. I tillegg hva det er for og landene som komponerer det. FN tillater fokusert diskusjon av spørsmål og aspekter av internasjonal interesse. Hva er FN? FNs organisasjon (FN), også kjent som FN (FN), er den største og viktigste internasjonal organisering av verden , som samler de fleste nasjoner som eksisterer for å diskutere og løse dilemmaer som berører menneskeheten som helhet. UNU h

Kunnskapsteori

Kunnskapsteori

Vi forklarer deg hva som er teorien om kunnskap innen filosofien. I tillegg er kunnskap og dens forskjellige definisjoner. Kunnskapsteorien studerer hvilke mekanismer som tillater kunnskap. Hva er kunnskapsteorien? Teorien om kunnskap er en gren av filosofi, fokusert på studiet av menneskelig kunnskap .

hurtighet

hurtighet

Vi forklarer hva som er hastigheten og noen kjennetegn på denne skalarstørrelsen. I tillegg et praktisk eksempel på fart. Hastighet er en skalær og ikke- vektorstørrelse , i motsetning til hastighet. Hva er hastighet? Hastigheten refererer til avstanden som tilbys av et mobilt element på en gitt tid . Den

eugenikk

eugenikk

Vi forklarer hva eugenikk er og hva er historien til denne filosofiforeningen. I tillegg hvem som regnes som eugenikkens far. Eugenikk er en bevegelse som oppsto på 1800-tallet. Hva er eugenikk? Eugenikk er en gren av filosofien som er ansvarlig for å "forbedre, fremme og anvende" det naturlige utvalget (darwinistisk teori som dukket opp på 1800-tallet). D