• Thursday January 21,2021

samfunnet

Vi forklarer hva et samfunn er og hva dets kjennetegn er. I tillegg er typene samfunn og Max Weber tilnærming.

Fellesskap deler verdier og skikker.
 1. Hva er fellesskap?

Et samfunn er en gruppe individer, enten det er mennesker eller dyr, som har felles elementer, for eksempel territoriet de bor, oppgaver, verdier, roller, språk eller religion. n.

Det hender også at folk grupperer seg for å ha samme mål å oppnå og er preget av spontant og ikke frivillig, som tilfellet er med samfunn.

Et samfunn, i økologi, refererer til settet med levende vesener som bor i et bestemt habitat. Et eksempel er fellesskapet til et platå, som er sammensatt av alle sopp, planter, dyr og bakterier som utvikler seg der.

Fellesskap kan formes rundt forskjellige elementer til felles, det er det som utgjør identiteten til det, og det er grunnen til at vi kan snakke om flere typer samfunn.

Noen vitenskaper som kommer til dette begrepet er:

 • Sociologa
 • statsviter
 • Epistemologa
 • antropologa
 • lingvistikk
 • Kulturantropologi

Det kan tjene deg: Virtuelle samfunn.

 1. Kjennetegn på et fellesskap

I en kultur deles de samme skikker og verdensbilde.

Egenskapene som lokalsamfunnene har er:

 • Gemyttlighet. Sameksistensen av medlemmene i det samme geografiske området.
 • Språk. Felles til felles, som tillater forståelse.
 • Culture. Det vil si at medlemmene har de samme fellesverdiene (bestemmelsene som avgrenser hva som er tillatt og hva som ikke er innenfor samfunnet), de samme skikker, samme verdensbilde og en stabil utdanning som overfører fra generasjon til generasjon alt sammen.

I et større samfunn som inneholder det, skal det bemerkes at lokalsamfunn alltid er i kontakt med andre sosiale grupper som de samhandler med.

 1. Typer samfunn

Et religiøst samfunn refererer til grupper som bekjenner en religion.
 • Vitenskapelig fellesskap. Dette uttrykket refererer til forskerne som helhet, og tar hensyn til koblingene og interaksjonene som eksisterer mellom medlemmene. Båndene mellom det vitenskapelige samfunnet er ikke avhengig av å samarbeide eller ikke sammen, men av koblingene som er etablert fra utveksling av ideer, forskning eller hypotese gjennom publisert forskning, kongresser eller spesialiserte tidsskrifter.
 • Religiøst samfunn. Den viser til de båndene som er etablert mellom mennesker som gjennom et felles liv prøver å nå et religiøst mål som protestanter, misjonærer, anglikanisme eller katolisisme. Dette begrepet brukes også for å referere til de gruppene mennesker som bekjenner andre religioner.
 • Pedagogisk fellesskap. Disse består av mennesker som påvirker, er en del av eller påvirkes av utdanningsmiljøet, det være seg universitet, høyskole eller barnehage. Innenfor utdanningssamfunnet kan du inkludere institusjonens myndigheter, lærere, studenter, studenter, naboer, rengjøringspersonell, blant andre.
 • Landlig samfunn. Som navnet tilsier, består den av de individer som bor og utfører sine aktiviteter på landsbygda, langt fra byen . Som et resultat er hovedaktivitetene jordbruk og husdyr, og der industrien ikke er noe utviklet. Generelt er tilbudet av tjenester som belysning, drikkevann, strøm eller rengjøring vanligvis lite, så livet der er mer prekært enn i byene.
 • Biologisk samfunn Disse er sammensatt av de plantene, soppene og dyrene som lever i det samme økosystemet. Innenfor dette er også mennesker inkludert.
 1. «Community» ifølge Max Weber

Det klassiske konseptet om hva som er et fellesskap tilbys av sosiologen og historikeren Max Weber, som definerer det som: ( ) et forhold n sosial når og i den grad det er inspirert av deltakernes subjektive (affektive eller tradisjonelle) følelse til å utgjøre en hel . The Methodology of Social Sciences, The Free Press, N. York, 1949. P g. 40.

Dette tradisjonelle synspunktet på den politiske studien argumenterer for at fellesskapets bånd er fundamentalt basert på den rasjonaliteten som hver deltaker har og utøver for seg selv, og som han samarbeider for å forene og handle på en tilknyttet måte. å nå et felles mål.

Impulsene som motiverer sosialt fungerende mennesker er bindinger av positive affektive følelser og respekt for de etablerte tradisjonene i samfunnet de tilhører.

På den annen side er denne definisjonen i full motstand mot begrepet kamp kan vi da si at Max Weber vurderer at i et samfunn samarbeidet råder ved om kampen, private interesser og konkurranse.

 • Utvid: Samfunnet i følge Max Weber.

Interessante Artikler

Fiberoptikk

Fiberoptikk

Vi forklarer hva den optiske fiberen er og hvordan den fungerer. I tillegg, for hva den brukes, egenskaper, fordeler og ulemper med den optiske fiberen. Optisk fiber er det mest avanserte kabeloverføringsmediet som finnes. Hva er den optiske fiberen? Optisk fiber er et fysisk middel for overføring av informasjon , vanlig i data- og telekommunikasjonsnettverk, bestående av et tynt glass eller plastfilament, gjennom s hvor pulser med laser eller ledet lys beveger seg, der dataene som skal overføres er inneholdt. Gj

Historisk historie

Historisk historie

Vi forklarer hva en historisk beretning er, hva dens deler er og hva den er til for. I tillegg er dens viktigste funksjoner og eksempler. Historiske beretninger er basert på hendelser og sanne mennesker. Hva er en historisk beretning? En historisk beretning i en kronologisk fortelling om en relevant begivenhet i historien .

psykopatologi

psykopatologi

Vi forklarer hva psykopatologi og psykiske lidelser er. Det biomedisinske perspektivet og eksempler på psykopatologiske lidelser. Psykopatologi studerer psykiske sykdommer. Hva er psykopatologi? Psykopatologi er den disiplinen som analyserer motivasjoner og særegenheter ved psykiske sykdommer . Denne studien kan gjennomføres med flere tilnærminger eller modeller, blant annet biomedisinsk, psykodynamisk, sosiobiologisk og atferdsmessig kan siteres. Or

Feudal produksjonsmodus

Feudal produksjonsmodus

Vi forklarer deg hva den føydale produksjonsmåten er, hvordan den oppsto, dens sosiale klasser og andre egenskaper. I tillegg begynnelsen på kapitalismen. Modusen for føydal produksjon var middelet for jordbruksutbytting av middelalderen. Hva er den føydale produksjonsmåten? I marxistisk terminologi er det kjent som føydal produksjonsmåte (eller med klare ord: feudalisme), den sosioøkonomiske organisasjonen som styrer middelaldersamfunnet i Vest og andre regioner i verden. I disse

International System of Units (SI)

International System of Units (SI)

Vi forklarer deg hva International System of Units er, hvordan det ble opprettet og hva det er for. I tillegg er dens grunnleggende og avledede enheter. Det internasjonale systemet for enheter er det mest brukte over hele verden. Hva er det internasjonale enhetssystemet? Det er kjent som International System of Units (forkortet SI) til systemet med måleenheter som brukes i praktisk talt hele verden .

Dark Matter

Dark Matter

Vi forklarer deg hva mørk materie er, og hvorfor den er så viktig. I tillegg er det antimateriell og mørk energi. Mørk materie utgjør 80% av universets totale masse. Hva er mørk materie? I astrofysikk er en annen del av universet enn den såkalte bariatriske saken (vanlig materie), nøytrinoer og mørk energi kjent som mørk materie. Navnet k