• Monday September 20,2021

samfunnet

Vi forklarer hva et samfunn er og hva dets kjennetegn er. I tillegg er typene samfunn og Max Weber tilnærming.

Fellesskap deler verdier og skikker.
 1. Hva er fellesskap?

Et samfunn er en gruppe individer, enten det er mennesker eller dyr, som har felles elementer, for eksempel territoriet de bor, oppgaver, verdier, roller, språk eller religion. n.

Det hender også at folk grupperer seg for å ha samme mål å oppnå og er preget av spontant og ikke frivillig, som tilfellet er med samfunn.

Et samfunn, i økologi, refererer til settet med levende vesener som bor i et bestemt habitat. Et eksempel er fellesskapet til et platå, som er sammensatt av alle sopp, planter, dyr og bakterier som utvikler seg der.

Fellesskap kan formes rundt forskjellige elementer til felles, det er det som utgjør identiteten til det, og det er grunnen til at vi kan snakke om flere typer samfunn.

Noen vitenskaper som kommer til dette begrepet er:

 • Sociologa
 • statsviter
 • Epistemologa
 • antropologa
 • lingvistikk
 • Kulturantropologi

Det kan tjene deg: Virtuelle samfunn.

 1. Kjennetegn på et fellesskap

I en kultur deles de samme skikker og verdensbilde.

Egenskapene som lokalsamfunnene har er:

 • Gemyttlighet. Sameksistensen av medlemmene i det samme geografiske området.
 • Språk. Felles til felles, som tillater forståelse.
 • Culture. Det vil si at medlemmene har de samme fellesverdiene (bestemmelsene som avgrenser hva som er tillatt og hva som ikke er innenfor samfunnet), de samme skikker, samme verdensbilde og en stabil utdanning som overfører fra generasjon til generasjon alt sammen.

I et større samfunn som inneholder det, skal det bemerkes at lokalsamfunn alltid er i kontakt med andre sosiale grupper som de samhandler med.

 1. Typer samfunn

Et religiøst samfunn refererer til grupper som bekjenner en religion.
 • Vitenskapelig fellesskap. Dette uttrykket refererer til forskerne som helhet, og tar hensyn til koblingene og interaksjonene som eksisterer mellom medlemmene. Båndene mellom det vitenskapelige samfunnet er ikke avhengig av å samarbeide eller ikke sammen, men av koblingene som er etablert fra utveksling av ideer, forskning eller hypotese gjennom publisert forskning, kongresser eller spesialiserte tidsskrifter.
 • Religiøst samfunn. Den viser til de båndene som er etablert mellom mennesker som gjennom et felles liv prøver å nå et religiøst mål som protestanter, misjonærer, anglikanisme eller katolisisme. Dette begrepet brukes også for å referere til de gruppene mennesker som bekjenner andre religioner.
 • Pedagogisk fellesskap. Disse består av mennesker som påvirker, er en del av eller påvirkes av utdanningsmiljøet, det være seg universitet, høyskole eller barnehage. Innenfor utdanningssamfunnet kan du inkludere institusjonens myndigheter, lærere, studenter, studenter, naboer, rengjøringspersonell, blant andre.
 • Landlig samfunn. Som navnet tilsier, består den av de individer som bor og utfører sine aktiviteter på landsbygda, langt fra byen . Som et resultat er hovedaktivitetene jordbruk og husdyr, og der industrien ikke er noe utviklet. Generelt er tilbudet av tjenester som belysning, drikkevann, strøm eller rengjøring vanligvis lite, så livet der er mer prekært enn i byene.
 • Biologisk samfunn Disse er sammensatt av de plantene, soppene og dyrene som lever i det samme økosystemet. Innenfor dette er også mennesker inkludert.
 1. «Community» ifølge Max Weber

Det klassiske konseptet om hva som er et fellesskap tilbys av sosiologen og historikeren Max Weber, som definerer det som: ( ) et forhold n sosial når og i den grad det er inspirert av deltakernes subjektive (affektive eller tradisjonelle) følelse til å utgjøre en hel . The Methodology of Social Sciences, The Free Press, N. York, 1949. P g. 40.

Dette tradisjonelle synspunktet på den politiske studien argumenterer for at fellesskapets bånd er fundamentalt basert på den rasjonaliteten som hver deltaker har og utøver for seg selv, og som han samarbeider for å forene og handle på en tilknyttet måte. å nå et felles mål.

Impulsene som motiverer sosialt fungerende mennesker er bindinger av positive affektive følelser og respekt for de etablerte tradisjonene i samfunnet de tilhører.

På den annen side er denne definisjonen i full motstand mot begrepet kamp kan vi da si at Max Weber vurderer at i et samfunn samarbeidet råder ved om kampen, private interesser og konkurranse.

 • Utvid: Samfunnet i følge Max Weber.

Interessante Artikler

Habitat og økologisk nisje

Habitat og økologisk nisje

Vi forklarer deg hva som er habitat, hva er en økologisk nisje, og hva er dens forskjeller. I tillegg noen spesifikke eksempler på begge. Marin habitat. Hva er habitat og økologisk nisje? Disse begrepene brukes ofte når vi snakker om dyrearter, som om de var synonyme. Men det er de ikke, og senere vil vi se hvorfor. Ha

Moraleja

Moraleja

Vi forklarer hva en moral er og hva som er dens mål. I tillegg til hvem det er adressert og noen eksempler på moral. Generelt er moralen designet for barn. Hva er en moral? En moral er læren som kommer frem fra en historie, historie, historie eller historie . Moralen har å gjøre med hverdagen og bidra til å identifisere hva som er moralsk riktig , fremme undervisningen i verdier og etterlyse refleksjon rundt visse atferd. Gene

Cellteori

Cellteori

Vi forklarer hva celleteori er, dens postulater og prinsipper. I tillegg historien til bakgrunnen og hvordan den ble bekreftet. Celleteorien forklarer at alle organismer består av celler. Hva er celle teori? Cellulær teori er en av de viktigste og sentrale postulatene innen feltet for moderne biologi.

Kinesisk kulturrevolusjon

Kinesisk kulturrevolusjon

Vi forklarer deg hva den kinesiske kulturrevolusjonen var, dens årsaker, stadier og konsekvenser. I tillegg kraften til Mao Zedong. Den kinesiske kulturrevolusjonen ble forfremmet av Mao Zedong for å innføre sin lære. Hva var den kinesiske kulturrevolusjonen? Det er kjent som den kinesiske kulturrevolusjonen eller den store proletariske kulturrevolusjonen til en sosiopolitisk bevegelse som skjedde mellom 1966 og 1977 initiert av Mao Zedong , leder for det kinesiske kommunistpartiet. De

misantropa

misantropa

Vi forklarer deg hva misantropi er og opprinnelsen til begrepet. I tillegg hva det er og dets mulige konsekvenser for menneskeheten. Misantropi er en motvilje mot mennesker. Hva er misantropi? Ordet `` halvmann '' kommer fra de greske ordene `` miso ( io ) og antropos ( humanitet ), slik at når det brukes vi viser til en generell, sosial og psykologisk holdning, om antipati eller aversjon mot mennesker .

Rett mål

Rett mål

Vi forklarer deg hva den objektive retten er og hva er dens egenskaper. I tillegg eksempler og forskjeller med subjektiv lov. Den objektive retten inkluderer normene som staten er ansvarlig for å håndheve. Hva er riktig mål? Objektiv lov forstås som settet med regler, ordinanser og lover som foreskriver en forpliktelse , det vil si som pålegger en situasjon eller bestemte personer en rettslig oppførsel eller beslutning. Det