• Wednesday October 27,2021

Sosial bevissthet

Vi forklarer hva sosial bevissthet er og noen kjennetegn ved denne mentale aktiviteten. I tillegg hva som er klassebevissthet.

Sosial bevissthet lar oss forholde oss i samfunnet.
  1. Hva er sosial bevissthet?

Sosial bevissthet er det stadiet eller den mentale aktiviteten der en person kan bli klar over statusen til andre individer eller til og med den samme i et samfunn eller gruppe.

Sosial bevissthet er en bestemt type bevissthet. Bevissthet er et psykologisk begrep, sannsynligvis noe av det viktigste innen denne disiplinen. Imidlertid har det ikke vært eksklusivt for psykologi; Filosofi har vært en av de første vitenskapsgrenene som er ansvarlige for å reflektere over bevissthetens rolle i kunnskap.

Bevissthet kan forstås som den evnen til å resonnere, der vi kan tolke ytre og til og med interne stimuli og sensasjoner (det vil si mentale tilstander). Bevisstheten om ja, det vil si å gjenkjenne seg selv som en rasjonell enhet forskjellig fra det som omgir den, er en av de viktigste forskjellene med resten av levende vesener.

Hvis bevissthet er den evnen til å resonnere, å forholde seg gjennom intellektet til oss selv og verden rundt oss, hva er sosial bevissthet? Sosial bevissthet er en spesiell type bevissthet, den er en som lar oss samhandle i samfunnet, og etablere relasjoner til empati med menneskene rundt oss. Denne typen bevissthet er avgjørende for en riktig utvikling av et samfunn, siden den danner individer som er mer respektfulle, dydige og i stand til å utvikle alt sitt potensial.

Behovet og relevansen av sosial bevissthet varierer, avhengig av det historiske øyeblikket og regjeringsformen. Med monarkiske systemer var sosial bevissthet ikke nødvendigvis en relevant faktor i måten å styre på, siden uansett hvor mange sosiale aktører som ble klar over deres situasjon, hadde de ikke måter å ankomme på til makten, bortsett fra revolusjoner eller borgerkrig.

På den annen side, med den franske revolusjonen, blir folk endelig borgere . Dette innebærer en radikal endring i enkeltmenneskenes livsstil, siden det er menneskets rettigheters vugge der sosial bevissthet etableres med grunnleggende parametere som ikke kan krenkes. Demokrati er en regjeringsform som bringer sosial bevissthet til sitt maksimale uttrykk, og er en av pilarene i dette systemet.

Mange diktatoriske fenomener, hovedsakelig de som skjedde gjennom det tjuende århundre, har en dyp ideologisk skjevhet som gjør sosial bevissthet til et verktøy for kontroll. Dette skyldes hovedsakelig at mange store ideologer fra de verste politiske og ideologiske bevegelsene har stor " sosial samvittighet ".

Ved første øyekast kan dette motsi det ovenfor, men det er nødvendig å gjøre en avklaring: Som sagt er sosial bevissthet evnen til å gjenkjenne situasjonen vi befinner oss i forhold til andre, men dette trenger ikke nødvendigvis å oversette til en God holdning til resten. Sosial bevissthet kan reduseres til dens instrumentelle karakter, og tolke den sosiale konteksten til å iverksette tiltak som kan veilede individers oppførsel.

Se også: Sosialisering.

  1. Sosial bevissthet eller klassebevissthet

For den marxistiske strømmen er sosial bevissthet et synonym eller i det minste en nødvendig konsekvens av klassebevisstheten . Klassebevissthet er derimot den handlingen som en klasse tar til seg selv (i dette tilfellet proletariatet) som skuespiller i en historisk fremtid, nært knyttet til stedet de okkuperer i selve historien.

For marxismen er historiens klassekamp. Gjennom hele utviklingen av sivilisasjonen står de to store klassene, undertrykkere og undertrykte, stadig overfor hverandre, men det vil først være når proletariatet forstår at det er han selv som produserer rikdommen som gir bevegelse til systemet. Arbeideren eller proletaren som ikke klarer å bli sosialt bevisst (eller i dette tilfellet klassebevissthet) er helt fremmedgjort .

I denne forstand manifesterer sosial bevissthet seg under utkrystallisering av klassebetingelsen og kommer til uttrykk i kunst, filosofi, religion og mange andre kulturelle uttrykk, alle uttrykk for en større tilstand: ideologi.

Interessante Artikler

oligarki

oligarki

Vi forklarer hva oligarkiet er, forholdet mellom bedriftens oligarki og aristokrati. I tillegg, hvordan er en oligark person. Oligarkiet er en regjering som består av et mindretall mennesker. Hva er et oligarki? Oligarkiet viser til en regjeringsform som ble implementert i samtiden, representert av en gruppe mennesker som tilhører den samme sosiale klassen, det vil si regjering sammensatt av få mennesker . O

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

mål

mål

Vi forklarer hva et mål er, dets viktigste kjennetegn og hvilke typer som finnes. I tillegg er det forskjellen med et objektivt og flere eksempler. Et mål er det vi håper å oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Hva er et mål? Et `` mål '' eller `'slutt' 'er det forventede eller forestilte resultatet av et system, en handling eller en bane , det vil si det vi håper å oppnå eller oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Organisas

Kjemisk formel

Kjemisk formel

Vi forklarer deg hva en kjemisk formel er, typene som finnes, eksempler og deres deler. I tillegg symbolene og kjemiske elementer. De kjemiske formlene brukes til å uttrykke hva som skjer under en kjemisk reaksjon. Hva er en kjemisk formel? En kjemisk formel er et grafisk uttrykk for elementene som utgjør en hvilken som helst kjemisk forbindelse , samt antall og proporsjoner av deres respektive atomer.,

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

Biogeokjemiske sykluser

Biogeokjemiske sykluser

Vi forklarer deg hva som er de biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie og hvilke typer som finnes. Karbon-, fosfor- og nitrogen-syklusen. Biogeokjemiske sykluser er kretsene for forskyvning av materie. Hva er biogeokjemiske sykluser? Det er kjent som biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie til kretsene for utveksling av kjemiske elementer mellom levende vesener og omgivelsene, gjennom en serie transportprosesser, produksjon og nedbrytning n