• Sunday September 26,2021

Visuell forurensning

Vi forklarer hva visuell forurensning er, dens årsaker og de forskjellige effektene den gir. I tillegg er det mulige løsninger og eksempler.

Visuell forurensning presenterer elementer som plakater, kabler, innlegg, annonser, etc.
 1. Hva er visuell forurensning?

Akkurat som forurensning er tilstedeværelsen i miljøet av giftige eller fremmede stoffer i deres fysiske og kjemiske sykluser, kaller vi tilstedeværelsen visuell forurensning av tilstedeværelsen av visuelle elementer i et landskap som avbryter estetikken, krenker den generelle oppfatningen og hindrer oppfatningen av omgivelsene.

Visuell forurensning kan forekomme i både landlige og urbane miljøer, gitt tilstedeværelsen av ikke-arkitektoniske elementer som plakater, antenner, kabler, stolper, reklame, gitter blant andre mulige faktorer som genererer en på visuell stimulering av en aggressiv, invasiv og vanligvis samtidig karakter.

Disse typer forstyrrelser gir en miljøpåvirkning som ikke er ubetydelig, siden deres innvirkning på livskvaliteten i forurensede miljøer er beryktet og betydelig.

Vanligvis er dette elementer som motsier den estetiske eller panoramiske trenden i landskapet, og introduserer eksternt visuelt innhold som påvirker eller ødelegger miljøet .

Som de andre forurensningsformene, krever det visuelle forskrifter, lover og forordninger som holder det under minimumsgrensene for hva som er akseptabelt. Svært visuelt forurensede miljøer genererer avvisning og tvinger folk til å flykte raskt.

Det kan tjene deg: Jordforurensning.

 1. Årsaker til visuell forurensning

Visuell forurensning har en tendens til å være en konsekvens av menneskelig aktivitet.

Visuell forurensning, som andre former for forurensning, har en tendens til å være en konsekvens av menneskelig aktivitet . Reklame, byutvidelse, industrialisering og jordbruksliv etterlater ofte visuelle spor av dens eksistens, hvorav mange ikke er ment å blande seg så lite som mulig i miljøet eller til og med er designet for å synliggjøre så mye som mulig av det.

All denne spenningen som de visuelle forurensningene påfører forbipasserende, tvinger dem til å ta hensyn til dem eller distrahere dem fra det som kan være et vennlig eller fredelig miljø, ender opp med å drive folk bort eller, hvis de ikke kan, stresse dem og få dem til å lide.

 1. Effekter av visuell forurensning

Hovedeffektene av visuell forurensning hos mennesker peker på økt stress, som betydelig forverrer leve-, arbeids- eller utviklingsforholdene.

Stress kan ha innvirkning på folks kardiovaskulære helse, deres emosjonelle eller psykologiske helse og til og med redusere produktivitetsmarginene ved å stadig distrahere dem.

På den annen side påvirker visuell forurensning turisme og fritidsaktiviteter, siden det gjør fiendtlige miljøer som må være harmoniske eller fredelige, og dette igjen får økonomiske og sosiale konsekvenser .

 1. Løsninger på visuell forurensning

Noen mulige løsninger for miljøforurensning er:

 • Reduksjon og kontroll av mengden reklame eller andre varsler som er tillatt i et bestemt område, urbant eller landlig.
 • Hyppig fjerning av skilt, plakater og andre foreldede annonser, spesielt når de har store dimensjoner og lyse farger.
 • Planlegging av verneområder i byer, for eksempel parker og andre miljøer som tillater visuell og auditiv hvile.
 • Visuelt programmere den urbane og arkitektoniske utviklingen av byen, slik at byen kan utøve en kontrollør i den forbindelse.
 • Beskyttelse og promotering av trær i byen.
 1. Eksempler på visuell forurensning

Oppgivelse av klumpete bygninger er et eksempel på visuell forurensning.

Noen mulige eksempler på visuell forurensning er:

 • Den overdrevne tilstedeværelsen av elektrisitets- og telefonstenger og ledninger i naturlige eller turistiske landskap av betydning.
 • Overbefolkningen av hurtigbyer uten byer med reklame og store reklame med lys, bevegelse, farger.
 • Plassering av kunngjøringer og meldinger på lyktestolper, vegger og trær under valgkampene, som etter valget ikke trekkes tilbake og forblir på plass i måneder og til og med år.
 • Oppgivelse av klumpete eller høye uferdige bygninger i byene.
 1. Hørselsforurensning

Akkurat som det er visuell forurensning, er det også lydforurensning (også kalt `` lydforurensning '' eller akustisk støy ): tilstedeværelse av irriterende eller øredøvende lyder i stille omgivelser, eller overskuddet av samtidige lyder i et gitt område.

Denne forurensningsformen gir belastende og overveldende effekter ikke bare på mennesker, men også på andre livsformer, og på lang sikt kan det føre til illevarslende fysiske skader. punktlige dikoer.

Økt stress, skade på hørselssystemet og til og med hodepine og symptomer på desorientering eller bedøvelse kan forekomme i sterkt forurensede miljøer.

Mer i: Lydforurensning.

Interessante Artikler

optimisme

optimisme

Vi forklarer deg hva optimisme er, og hvorfor det anses som en verdi. I tillegg meldinger om optimisme og hva som er pessimisme. Optimisme har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje. Hva er optimisme? I psykologi, etikk og filosofi er det kjent som `` optimisme '' til læren som har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje , samt å fremheve det mest s positiv og gunstig virkelighet. De

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer hva markedsføring er, og hva er hovedmålene. I tillegg hvilke typer markedsføring som finnes. Markedsføring identifiserer behov hos forbrukeren for å lage nye produkter. Hva er markedsføring? Markedsføring (eller markedsføring på engelsk) er et sett med forskjellige prinsipper og praksis som utføres av fagpersoner på området med det formål å øke og fremme etterspørselen etter et bestemt produkt eller en tjeneste , også for å plassere et produkt eller en tjeneste i tankene til forbrukeren. Markedsføring an

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Hardtarbeider

Hardtarbeider

Vi forklarer deg hva en arbeider er, og hva dette begrepet betyr for marxismen. I tillegg, hva er arbeiderens rettigheter. Arbeideren kan tilby tjenester i regi av en fysisk eller juridisk person. Hva er en arbeider? Uttrykket "arbeider" refererer til enhver fysisk person som leverer sine underordnede tjenester til en annen institusjon, eller person eller selskap , som oppnår vederlag for en endring i arbeidsstyrken.

Feministbevegelse

Feministbevegelse

Vi forklarer hva feministbevegelsen er, dens historie og egenskapene til denne posisjonen. Også hva det er å være feminist. Feminisme ønsker å kreve kvinners rettigheter. Hva er den feministiske bevegelsen? Når vi snakker om feminismen eller feministbevegelsen, viser vi til et mangfoldig sett med stillinger og modeller for kritisk tenking av politisk, økonomisk, kulturell og sosial karakter , som de har til felles sin ambisjon om kravet om kvinners rettigheter og erobring av en lik rolle med hensyn til menn i de forskjellige aspektene av samfunnet. Den f

mangfold

mangfold

Vi forklarer hva mangfoldet er på forskjellige felt. Typer av mangfold (biologisk, kulturelt, seksuelt, biologisk mangfold og mer). Mangfold refererer til variasjonen og forskjellen som noen ting kan presentere. Hva er mangfold? Mangfold refererer til forskjellen, eksistensen av sorten eller overflod av ting med forskjellige egenskaper .