• Sunday September 26,2021

Kvalitetskontroll

Vi forklarer hva kvalitetskontroll er, og hvorfor det er så viktig for selskaper. I tillegg er kvalitetskontrollmetodene.

Mange selskaper har spesialister og maskiner for å evaluere produktene sine.
  1. Hva er kvalitetskontroll?

Kvalitetskontroll er en avgjørende prosess for enhver produktiv prosess, siden det er gjennom dette at riktig ytelse av prosessene som er utført er garantert og det sikres at det som produseres samsvarer med dets tilsvarende Lovgivning og mål satt.

Kvalitetskontroll er veldig viktig i dag, gitt de gjeldende kjennetegnene på markedet på konkurransenivå. Selskapene med internasjonalt hierarki har spesialister og maskiner, sammen med et høyt programvaresystem for å kunne evaluere alt som produseres i fabrikkene deres .

Selv om det er mer vanlig innen produksjon, er begrepet kvalitetskontroll også til stede i selskaper som er beregnet på å levere tjenester . Gjennom undersøkelser og andre teknikker blir det forsøkt å vurdere hva som var inntrykkene fra mottakerne angående tjenestene som ble levert, hva er poengene å forbedre, etc.

Se også: Kontroll i administrasjon.

  1. Hva er metodene for kvalitetskontroll?

Kontrollarket er et skjema som letter datainnsamling.

Tilbake til den produktive sfæren, vil vi detaljere noen av de viktigste elementene for å sikre riktig utvikling av den. Selv om det er sant at det er uendelige teknikker og prosesser som utvider trinnene vi skal liste, er det første skritt å forstå hva disse tiltakene består av.

  • Kontrollark Som det første elementet har vi kontrollarket. I dette arket, vanligvis i form av et regneark for å generere større letthet med å skaffe data, finner vi en presis inndeling på de forskjellige funksjonene som skal analyseres, hvor vi må detaljere om vi finner noen feil, og i så fall, i hvilken sektor. Det er viktig at dette gjøres med en fastlagt periodisitet, da det er her feil blir lagt merke til i de langsiktige prosessene. Denne typen metoder er manuell, uavhengig av hvordan dataene analyseres senere.
  • Stratifisering. Det er en veldig viktig statistisk metode som klassifiserer informasjonen som anses som relevant, og grupperer den i strata. Valg av behandling (personell, distribusjon og andre egenskaper som vi anser som relevante for produksjonsprosessen) er helt vilkårlige og tilsvarer valget gjort av det ansvarlige personellet. Denne formen for måling tjener til å ha informasjonen tydelig gruppert og for å kunne observere hvilke prosesser som må gjennomgås og tas i betraktning.

Dette er bare to av de mange alternativene som er tilgjengelige for personalet for å maksimere og rette produktiviteten. Andre veldig populære tiltak innen administrasjonsfeltet er årsak-virkningsdiagrammet eller Pareto-diagrammet (til ære for den italienske økonomen).

Som vi kan se, er det viktig for selskaper å ha en kvalitetskontrollplan, siden det er her selskapets vekst vil bli sett eller ikke; Jo strengere kvalitetskontroll, jo høyere kvalitet på sluttproduktet.

Interessante Artikler

optimisme

optimisme

Vi forklarer deg hva optimisme er, og hvorfor det anses som en verdi. I tillegg meldinger om optimisme og hva som er pessimisme. Optimisme har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje. Hva er optimisme? I psykologi, etikk og filosofi er det kjent som `` optimisme '' til læren som har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje , samt å fremheve det mest s positiv og gunstig virkelighet. De

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer hva markedsføring er, og hva er hovedmålene. I tillegg hvilke typer markedsføring som finnes. Markedsføring identifiserer behov hos forbrukeren for å lage nye produkter. Hva er markedsføring? Markedsføring (eller markedsføring på engelsk) er et sett med forskjellige prinsipper og praksis som utføres av fagpersoner på området med det formål å øke og fremme etterspørselen etter et bestemt produkt eller en tjeneste , også for å plassere et produkt eller en tjeneste i tankene til forbrukeren. Markedsføring an

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Hardtarbeider

Hardtarbeider

Vi forklarer deg hva en arbeider er, og hva dette begrepet betyr for marxismen. I tillegg, hva er arbeiderens rettigheter. Arbeideren kan tilby tjenester i regi av en fysisk eller juridisk person. Hva er en arbeider? Uttrykket "arbeider" refererer til enhver fysisk person som leverer sine underordnede tjenester til en annen institusjon, eller person eller selskap , som oppnår vederlag for en endring i arbeidsstyrken.

Feministbevegelse

Feministbevegelse

Vi forklarer hva feministbevegelsen er, dens historie og egenskapene til denne posisjonen. Også hva det er å være feminist. Feminisme ønsker å kreve kvinners rettigheter. Hva er den feministiske bevegelsen? Når vi snakker om feminismen eller feministbevegelsen, viser vi til et mangfoldig sett med stillinger og modeller for kritisk tenking av politisk, økonomisk, kulturell og sosial karakter , som de har til felles sin ambisjon om kravet om kvinners rettigheter og erobring av en lik rolle med hensyn til menn i de forskjellige aspektene av samfunnet. Den f

mangfold

mangfold

Vi forklarer hva mangfoldet er på forskjellige felt. Typer av mangfold (biologisk, kulturelt, seksuelt, biologisk mangfold og mer). Mangfold refererer til variasjonen og forskjellen som noen ting kan presentere. Hva er mangfold? Mangfold refererer til forskjellen, eksistensen av sorten eller overflod av ting med forskjellige egenskaper .