• Saturday June 19,2021

sameksistens

Vi forklarer deg hva sameksistens er, spørsmålet om mennesket er egoistisk eller solidarisk av natur og mønstrene for sameksistens.

Sameksistens er forholdet mellom mennesker og de sosiale gruppene de integrerer.
  1. Hva er det å bo sammen?

Sameksistens er den fysiske og fredelige sameksistensen mellom individer eller grupper som må dele et rom. Det handler om livet til felles og harmonien som er søkt i forholdet til mennesker som av en eller annen grunn må tilbringe mye tid sammen.

Etymologien av begrepet refererer til latin, prefikset med og ordet erfaring, som betyr handlingen av eksisterende . På samme måte som forvirrende eller sammenligning er ord som i det minste antar eksistensen av mer enn en enhet som inntar stedet til en annen eller har en slags kobling, slik at det er sameksistens av en rekke mennesker.

Erfaring forstås som settet med handlinger, følelser, bekymringer, verdier og ideer som utgjør essensen i et menneske. Når de to ordene kombineres, oppnås forholdet mellom mennesker og de sosiale gruppene de integrerer, innenfor en ramme der motstrid eller spenning nødvendigvis vil dukke opp.

Medisin, psykologi og sosiologi vurderer at en god sameksistens er en grunnleggende faktor for en god emosjonell helse, men også for menneskers fysiske integritet.

Psykologi er ansvarlig for å bestemme forstyrrelsene i sameksistens som individer kan ha og hjelper til med å løse dem, og prøver å tolke om det er noen interne årsaker som fører til den situasjonen.

Se også: Sameksistensregler.

  1. Er mennesket egoistisk eller støttende av natur?

Thomas Hobbes startet med utgangspunkt i at mennesker av natur er egoistiske.

Den første motsetningen vil helt sikkert komme når spørsmålet om tittelen på denne delen blir stilt.

  • Filosofen Thomas Hobbes, da han postulerte hvordan mennesker og stater skulle oppføre seg, startet med utgangspunkt i at mennesker av natur er egoistiske.
  • Andre tenkere, som Robert Sussman, bekrefter at den menneskelige arten i seg selv er støttende og samarbeidsvillig, og kan være egoistisk i henhold til den personlige og kulturelle veien den tar.

Utover de filosofiske stillingene, nesten alle måtene folk har organisert over tid de inkluderer, med forskjellige nyanser, de to forestillingene, siden mennesker lever av å kombinere ambisjon og individuell interesse med behov og søk etter kollektive prestasjoner.

Denne fine balansen oppstår som et produkt av mange mønstre, som overføres gjennom generasjonene. Sameksistensen mellom mennesker må tilpasse seg disse retningslinjene.

  1. Retningslinjer for sameksistens

Det er mange områder der mennesker må bo (jobber, skoler, offentlige rom, nabolag, bygninger, vennegrupper, familier), så det er viktig at det etableres passende standarder og atferdskoder som gir god livsopphold .

La oss se noen av sameksistensretningslinjene som vanligvis gjelder:

  • Ansvar. De som stammer fra følelsen av ansvar, blant dem som oppfyller timeplanene og forpliktelsene som er tildelt, utfører funksjonene og atferdsmønstrene som må respekteres.
  • Respekt. De som har å gjøre med respekt, for eksempel å akseptere andres synspunkter, ikke diskriminere og prøve å forstå og være tålmodig med andre.
  • Ærlighet. De knyttet til ærlighet, for eksempel å ta ansvar for sine egne feil.
  • Solidaritet. Solidariteter, som for eksempel å samarbeide med stell av stedet, integrere nye mennesker som kommer, hjelpe uten å vente på en belønning og gå inn for å komme til enighet om beslutningene som må tas blant alle.

Interessante Artikler

treghet

treghet

Vi forklarer hva treghet er og hvilke typer som finnes. Newtons treghetsprinsipp og hverdagslige eksempler der treghet oppleves. Sikkerhetsbeltet overvinner tregheten til passasjerene når du bremser eller krasjer. Hva er treghet? Motstanden som organer motsetter seg for å endre deres bevegelsestilstand eller stillhet , kalles fysisk treghet, enten for å endre hastigheten, løpet eller stoppe; selv om begrepet også gjelder modifikasjoner av din fysiske tilstand. Et

ydmykhet

ydmykhet

Vi forklarer deg hva ydmykhet er og hva som er opphavet til denne menneskelige kvaliteten. I tillegg, hvordan er dykten av ydmykhet. En ydmyk person vender selvet til side for å bekymre seg for andre. Hva er ydmykhet? Ydmykhet er en kvalitet som innebærer løsrivelse fra materialet og å hjelpe andre . Av

WTO

WTO

Vi forklarer hva WTO er, verdensorganisasjonens historie og dens mål. I tillegg har de forskjellige funksjoner og land som integrerer den. WTO overvåker kommersielle regler styrt av verdens nasjoner. Hva er WTO? WTO står for Verdens handelsorganisasjon, en internasjonal organisasjon uten koblinger til FNs system, eller bretonene (som Verdensbanken eller Det internasjonale pengefondet), dedikert til å føre tilsyn med de internasjonale normene som handel mellom verdens nasjoner styres , tjene som en upartisk observatør i dem og som støtte om nødvendig. EMC ha

Microbiologa

Microbiologa

Vi forklarer hva mikrobiologi er, hva er grenene for studien og hvorfor det er viktig. I tillegg hvordan den er klassifisert og historien. Et instrument for mikrobiologi er mikroskopet. Hva er mikrobiologi? Mikrobiologi er en av grenene som integrerer biologi og fokuserer på studiet av mikroorganismer .

Datagenerasjoner

Datagenerasjoner

Vi forklarer hva en generasjon innen databehandling er, hva er generasjonene så langt og egenskapene til hver enkelt. Datamaskinene fra de første generasjonene var mye større enn de nåværende. Datagenerasjoner I databehandlingshistorien snakkes generasjoner om for å referere til de forskjellige stadiene i historien til deres teknologiske utvikling , etter hvert som de ble mer sammensatte, mer sammensatte. kraf

roman

roman

Vi forklarer hva en roman er og hvilke typer romaner som finnes. I tillegg, hvordan er strukturen og eksemplene. Historie og roman. Romanene er preget av å ha en sammensatt plot. Hva er en roman? En roman består av en mer eller mindre omfattende litterær fortelling , vanligvis av en fiktiv karakter, der en rekke hendelser forlenget over tid blir fortalt, for å underholde og gi estetisk glede for leserne. De