• Thursday October 6,2022

verdensbilde

Vi forklarer deg hva som er verdensbilde og hva er utdanningens rolle i dette verdensbildet. I tillegg eksempler på verdensbilde.

De som får dårlig eller dårlig utdanning begrenser sitt verdensbilde.
  1. Hva er verdensbilde?

Verdensbilde er verdensbildet angående virkeligheten som skaper et samfunn i en gitt tid eller under en viss kultur. Vi kan også si at det er en måte å se og tolke verden på .

Begrepet verdensbilde kommer fra den tyske Weltanschauung, dannet av to andre begreper: Welt, som er verden og anschauen, som betyr å observere eller se . Det ble introdusert av filosofen Wilhelm Dilthey i sin bok Introduksjon na til humanvitenskapene, mellom slutten av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre.

Han argumenterte for at opplevelsen av hvert enkelt vesen hadde sitt opphav i settet med prinsipper og verdier som hadde samfunnet der det ble dannet. Han bekreftet også at alle relasjoner, sensasjoner og følelser som hadde blitt opplevd i det samme miljøet, i fremtiden vil bestemme det individuelle verdensbildet til den personen.

Dilthey foreslår tre typer Weltanschauung:

  • For det første naturalisme, der mennesket kan se seg selv som et objekt som naturen bestemmer.
  • På den annen side er det frihetens idealisme , der mennesket er klar over at han er skilt fra naturen av sin frie vilje.
  • Til slutt er det objektiv idealisme, der mennesket blir klar over sin harmoni med naturen.

Dette er sammensatt av forskjellige oppfatninger, konseptualiseringer og vurderinger som en person gjør eller har om sitt miljø. Fra verdensbildene tolker hver enkelt sammenheng den settes inn i . Det er også fra det at de vil utdype sine egne definisjoner av de daglige spørsmålene til hvert menneske, på termer som hjelp, pol tica, familia, blant andre. Vi kan si at verdensbilde, da, er integrert og generelt.

Se også: Paradigm.

  1. Utdanningens rolle i verdensbildet

Verdensbilde avhenger samtidig av de sosiale forhold som individet har hatt, siden mennesket er et sosialt vesen og ikke kan vokse opp eller vokse vekk fra et slikt miljø.

Utdanning, for eksempel, er en sosial, nødvendig og viktig aktivitet i livet til hvert barn. Det er bevist at mennesker som lever isolert, for eksempel de berømte tilfellene der barn dukker opp som hadde gått tapt i jungelen i mange år, ikke utvikler mange ferdigheter, det er som om de ble forvirret av mangel på praksis og læring.

Samtidig begrenser de som får dårlig eller dårlig utdanning sitt verdensbilde, fordi de ikke kan assimilere en stor mengde nødvendig kunnskap om miljøet eller andre viktige spørsmål. Å ignorere den politiske eller økonomiske situasjonen i sitt eget land betyr for eksempel at de ikke kan se hele miljøet de lever i, eller at de ikke direkte forstår det, og det er derfor de ikke kan generere en generell ide om miljøet.

Religiøse, tro, filosofiske, politiske og andre systemer kan telle som verdensbilde fordi de gir individet et rammeverk for å lokalisere og generere innhold. Blant dem er det at lover blir laget og at de som føler seg identifisert med dem, blir med i disse systemene. Vi kan si at for eksempel buddhisme eller sosialisme har sitt eget verdensbilde .

Verdensbildene motstår endringer over tid og er komplekse å forstå for de som ikke deler visse problemer fordi de er helt fremmed for den kulturen, som tilfellet er med islam for de på den vestlige siden av planeten. Disse kan inneholde tanker som er motstridende for hverandre, men selv det ville ikke ugyldiggjøre dem.

Når et verdensbilde etableres med makt og autoritativt sett om fundamentalisme.

De berømte lingvister og antropologer E. Sapir og B. Lee Whorf anser at morsmålet er en symbolsk barriere som kanskje eller ikke tillater et individ å oppfatte ulike aspekter av virkeligheten som eksisterer i det språklige. Slik ser og forstår eskimoene forskjellige typer snø og is, og noen utenfor den konteksten kan ikke forstå eller oppfatte det mer enn som det samme (en type is og en slags snø).

I litteraturen er begrepet Weltanschauung mye brukt for å snakke om verdensbilde. Noen forfattere foretrekker det fordi de hevder at det tyske språket har mange flere ord å referere til det abstrakte eller det filosofiske enn spansk. Nettopp fra litteraturen til enhver tid og tilhørende en forfatter som selvfølgelig er satt inn i en bestemt kultur, kan du kjenne datidens verdensbilde.

Det samme skjer med et kunstverk, konteksten kan bedømmes ut fra tolkningene som er gjort av det, som med Picasso-maleriet kalt Guernica, som viser til bombingen som skjedde under den spanske borgerkrigen.

  1. Eksempel på verdensbilde

Mayas verdensbilde.

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.