• Monday July 26,2021

dans

Vi forklarer deg hva dans er, og hva er de første historiske registreringene av disse uttrykkene. Kjennetegn og typer danser.

Dansene er karakteristiske for kulturen som utfører den.
  1. Hva er dans?

Dans er et av de mest forfedres kroppsuttrykk som kjennetegner menneskets historie. Det er det hovedsakelig korporale uttrykket som følger med en akustisk rytme. Dermed finner vi ut at det sies at dans er kroppens språk .

Konseptet med dans kommer fra den gamle franske danseren . Den består av en sekvens av kroppsbevegelser som rytmisk følger med musikken, og dans blir også forstått som et uttrykksmiddel og kommunikasjon.

Registreringer av denne typen menneskelig uttrykk ble funnet i alle aldre og på forskjellige kontinenter, selv om både betydningen og betydningen gjennom tidene ble endret, i likhet med realiseringsformene. n. I forhistorien ble det danset til lydene i naturen, som senere ville være ledsaget av håndflater, sammenstøt av føtter eller pinner, som deretter vil bli sett har utviklet seg i musikkinstrumenter. Endelig blir stemmen integrert. Disse primitive dansene var lidenskapelige og derfor helt spontane.

Dansene er karakteristiske for kulturen som utfører den, på denne måten finner vi forskjeller i de forskjellige typer danser i henhold til samfunnet den utvikler seg i.

Det samme er grunnen til at millioner av turister flytter for å besøke bestemte områder der regionale danser er fargerike og gir et karakteristisk uttrykk for stedet. Som for eksempel samba, slagverkdans. n afrikansk eller dansene som fulgte med det japanske teateret.

I dag er dans synonymt med dans, den utgjør en kunstform med forskjellige formål som moro, kunstnerisk eller religiøs, det innebærer alltid menneskelig samhandling.

Dans forstås dypere som et uttrykk for indre følelser, der intensjonen om å formidle dem blir forfulgt gjennom gestasjonsbevegelser.

Dette kunstneriske uttrykket har sine egne grunnleggende regler og trinn som må respekteres for utførelsen, disse krever trening og selvfølgelig den spesielle kvaliteten til hver av danserne. På samme måte kjennetegnes dansen av å ha laget egne klær for å tillate dansernes bevegelse.

  • Utvid: Dans og kroppsspråk.
  1. Typer av danser

Det var mange typer danser og dansesjangre, disse er generelt klassifisert i tre store grupper:

  • Folkedanser eller folkedanser. Det er de som er basert på overføring av tradisjonell kultur. De uttrykker verdiene til en spesiell kultur, dens kontekstuelle elementer som egenskapene til miljøet, land, dyr og vegetasjon. Blant dem er flamenco, tango, arabisk dans eller såkalt ballroomdans.
  • De klassiske dansene. De er et produkt arvet fra antikken, hovedsakelig i den klassiske perioden fra middelalderen, men som har gjennomgått endringer over tid til i dag. Disse dansene som hovedsakelig er identifisert fordi de som utfører bevegelsene, gjør det under hensyntagen til harmoniske og koordinerte stiftelser. Innenfor denne kategorien er det blant annet ballettdans.
  • De moderne dansene. De praktiseres generelt av unge mennesker og bærer en hel type sosial identitet gjennom måten å forstå livet på og til og med kle seg. Blant disse er popping, funky, breackdance, jumpstyle, hip hop eller til og med rock and roll.

Interessante Artikler

Sekundær sektor

Sekundær sektor

Vi forklarer hva sekundær sektor er og hva er undersektorene, med eksempler. I tillegg sammendrag av primær og tertiær sektor. Sekundærsektoren omhandler transformasjonen av råstoffet. Hva er sekundær sektor? Det er kjent som en 'sekundær sektor' eller 'industrisektor' til et segment av økonomien som omhandler transformasjonen av råvarer til forbrukerprodukter eller kapitalvarer, som utgjør andre trinn i produksjonskjeden etter utvinning av råstoffet. Sekundærs

anatomi

anatomi

Vi forklarer hva anatomi er og hva denne vitenskapen studerer. Typer anatomi, og eksempler på systemene for menneskelig anatomi. Strukturen til levende vesener kalles anatomi. Hva er anatomi? Anatomi er en vitenskap som studerer strukturen til levende vesener , det vil si disponeringen av deres bein og organer og forholdet som eksisterer mellom dem.

Carpe Diem

Carpe Diem

Vi forklarer hva carpe diem er og hva som er opprinnelsen til denne setningen. I tillegg, hvordan er livsstilen basert på carpe diem. "Dra nytte av hver dag, ikke stol på i morgen." Hva er Carpe Diem? Carpe diem-uttrykket kommer fra latin og ble først skrevet av den romerske dikteren Horace . H

transvestite

transvestite

Vi forklarer deg hva en transvestitt er og hva det er å ta i bruk denne identiteten. Også former for alternativ seksualitet. Korsdressing er behovet for å legemliggjøre rollen til det motsatte kjønn. Hva er en transvestitt? Det er kjent som `` transvestisme '' eller `` transvestisme '' til en kjønnsidentitet ofte assosiert med transseksualitet , og der en person av et gitt biologisk kjønn (mann eller kvinne) kler seg med klær tradisjonelt assosiert med den motsatte kjønnsrollen: hvis han er en mann, bærer han en kvinne, og omvendt. Disse pe

Gnero

Gnero

Vi forklarer hva sjangeren er og hva dette konseptet refererer til i forskjellige fagområder. I tillegg, hva er de litterære sjangrene. Det er tre store sjangre der litterære verk er klassifisert. Hva er kjønn? Sjangeren refererer til en klassifisering av individer eller ting der de kan sorteres i henhold til deres spesielle funksjoner eller egenskaper som kjennetegner dem. Kj

Deduktiv metode

Deduktiv metode

Vi forklarer hva den deduktive metoden er og måtene den kan brukes på. I tillegg eksempler og hva som er den induktive metoden. Den deduktive metoden trekker logiske konklusjoner fra et sett med premisser. Hva er den deduktive metoden? Vi snakker om den deduktive metoden for å referere til en spesifikk måte å tenke eller resonnere på, som trekker logiske og gyldige konklusjoner fra et gitt sett med premisser eller proposisjoner . Det