• Wednesday October 27,2021

dans

Vi forklarer deg hva dans er, og hva er de første historiske registreringene av disse uttrykkene. Kjennetegn og typer danser.

Dansene er karakteristiske for kulturen som utfører den.
  1. Hva er dans?

Dans er et av de mest forfedres kroppsuttrykk som kjennetegner menneskets historie. Det er det hovedsakelig korporale uttrykket som følger med en akustisk rytme. Dermed finner vi ut at det sies at dans er kroppens språk .

Konseptet med dans kommer fra den gamle franske danseren . Den består av en sekvens av kroppsbevegelser som rytmisk følger med musikken, og dans blir også forstått som et uttrykksmiddel og kommunikasjon.

Registreringer av denne typen menneskelig uttrykk ble funnet i alle aldre og på forskjellige kontinenter, selv om både betydningen og betydningen gjennom tidene ble endret, i likhet med realiseringsformene. n. I forhistorien ble det danset til lydene i naturen, som senere ville være ledsaget av håndflater, sammenstøt av føtter eller pinner, som deretter vil bli sett har utviklet seg i musikkinstrumenter. Endelig blir stemmen integrert. Disse primitive dansene var lidenskapelige og derfor helt spontane.

Dansene er karakteristiske for kulturen som utfører den, på denne måten finner vi forskjeller i de forskjellige typer danser i henhold til samfunnet den utvikler seg i.

Det samme er grunnen til at millioner av turister flytter for å besøke bestemte områder der regionale danser er fargerike og gir et karakteristisk uttrykk for stedet. Som for eksempel samba, slagverkdans. n afrikansk eller dansene som fulgte med det japanske teateret.

I dag er dans synonymt med dans, den utgjør en kunstform med forskjellige formål som moro, kunstnerisk eller religiøs, det innebærer alltid menneskelig samhandling.

Dans forstås dypere som et uttrykk for indre følelser, der intensjonen om å formidle dem blir forfulgt gjennom gestasjonsbevegelser.

Dette kunstneriske uttrykket har sine egne grunnleggende regler og trinn som må respekteres for utførelsen, disse krever trening og selvfølgelig den spesielle kvaliteten til hver av danserne. På samme måte kjennetegnes dansen av å ha laget egne klær for å tillate dansernes bevegelse.

  • Utvid: Dans og kroppsspråk.
  1. Typer av danser

Det var mange typer danser og dansesjangre, disse er generelt klassifisert i tre store grupper:

  • Folkedanser eller folkedanser. Det er de som er basert på overføring av tradisjonell kultur. De uttrykker verdiene til en spesiell kultur, dens kontekstuelle elementer som egenskapene til miljøet, land, dyr og vegetasjon. Blant dem er flamenco, tango, arabisk dans eller såkalt ballroomdans.
  • De klassiske dansene. De er et produkt arvet fra antikken, hovedsakelig i den klassiske perioden fra middelalderen, men som har gjennomgått endringer over tid til i dag. Disse dansene som hovedsakelig er identifisert fordi de som utfører bevegelsene, gjør det under hensyntagen til harmoniske og koordinerte stiftelser. Innenfor denne kategorien er det blant annet ballettdans.
  • De moderne dansene. De praktiseres generelt av unge mennesker og bærer en hel type sosial identitet gjennom måten å forstå livet på og til og med kle seg. Blant disse er popping, funky, breackdance, jumpstyle, hip hop eller til og med rock and roll.

Interessante Artikler

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.

Kjemisk nomenklatur

Kjemisk nomenklatur

Vi forklarer deg hva som er den kjemiske nomenklaturen, nomenklaturene i organisk og uorganisk kjemi og den tradisjonelle nomenklaturen. Den kjemiske nomenklaturen navngir, organiserer og klassifiserer de forskjellige kjemiske forbindelsene. Hva er den kjemiske nomenklaturen? I kjemi er det kjent som en nomenklatur (eller kjemisk nomenklatur) til settet med regler som bestemmer måten å navngi eller kalle de forskjellige kjemiske materialene som er kjent for mennesker, avhengig av elementene som utgjør og andelen derav. S

strofe

strofe

Vi forklarer hva en strofe er og hvilke typer strofe som finnes. I tillegg noen eksempler og hvor mange vers en strofe har. Strofen er satt sammen av flere vers. Hva er en strofe? Det kalles segmentene som et dikt er delt inn i , hver består av flere vers. De tilsvarer mer eller mindre prosasjeparagraf: mellomstore strukturelle enheter, som består av flere proposisjoner rundt en felles menings- eller betydningsakse.

Uorganisk forbindelse

Uorganisk forbindelse

Vi forklarer hva en uorganisk forbindelse er og dens egenskaper. I tillegg er de typer uorganiske forbindelser som finnes og eksempler. Uorganiske forbindelser er mindre rik enn organiske forbindelser. Hva er en uorganisk forbindelse? I motsetning til det organiske, typisk for livets kjemi, er de uorganiske forbindelsene de hvis sammensetning ikke dreier seg om karbon og vann Oksygen , men involverer forskjellige typer elementer, nesten alle kjent fra det periodiske systemet

rapporten

rapporten

Vi forklarer deg hva rapportene er og hvordan strukturen i en rapport er. I tillegg hvordan det kan klassifiseres og betydninger av dette begrepet. En rapport er en ryddig utdypning basert på observasjon og analyse. Hva er en rapport? Rapporten viser til en uttalelse, skriftlig eller muntlig, som beskriver egenskapene, egenskapene og konteksten til en eller annen hendelse .

elsker

elsker

Vi forklarer hva kjærlighet er og hva er de forskjellige typene kjærlighet. I tillegg hvorfor det er så viktig og hva denne følelsen innebærer. Kjærlighet er en forening som ikke er materiell, men åndelig. Hva er kjærlighet? Kjærlighet er den ypperste følelsen. Kjærlighet handler ikke bare om tilhørighet, eller kjemi mellom to mennesker, kjærlighet er å føle respekt, forbindelse, frihet til å være sammen med en annen person . Kjærlighet er e