• Friday April 16,2021

dans

Vi forklarer deg hva dans er, og hva er de første historiske registreringene av disse uttrykkene. Kjennetegn og typer danser.

Dansene er karakteristiske for kulturen som utfører den.
  1. Hva er dans?

Dans er et av de mest forfedres kroppsuttrykk som kjennetegner menneskets historie. Det er det hovedsakelig korporale uttrykket som følger med en akustisk rytme. Dermed finner vi ut at det sies at dans er kroppens språk .

Konseptet med dans kommer fra den gamle franske danseren . Den består av en sekvens av kroppsbevegelser som rytmisk følger med musikken, og dans blir også forstått som et uttrykksmiddel og kommunikasjon.

Registreringer av denne typen menneskelig uttrykk ble funnet i alle aldre og på forskjellige kontinenter, selv om både betydningen og betydningen gjennom tidene ble endret, i likhet med realiseringsformene. n. I forhistorien ble det danset til lydene i naturen, som senere ville være ledsaget av håndflater, sammenstøt av føtter eller pinner, som deretter vil bli sett har utviklet seg i musikkinstrumenter. Endelig blir stemmen integrert. Disse primitive dansene var lidenskapelige og derfor helt spontane.

Dansene er karakteristiske for kulturen som utfører den, på denne måten finner vi forskjeller i de forskjellige typer danser i henhold til samfunnet den utvikler seg i.

Det samme er grunnen til at millioner av turister flytter for å besøke bestemte områder der regionale danser er fargerike og gir et karakteristisk uttrykk for stedet. Som for eksempel samba, slagverkdans. n afrikansk eller dansene som fulgte med det japanske teateret.

I dag er dans synonymt med dans, den utgjør en kunstform med forskjellige formål som moro, kunstnerisk eller religiøs, det innebærer alltid menneskelig samhandling.

Dans forstås dypere som et uttrykk for indre følelser, der intensjonen om å formidle dem blir forfulgt gjennom gestasjonsbevegelser.

Dette kunstneriske uttrykket har sine egne grunnleggende regler og trinn som må respekteres for utførelsen, disse krever trening og selvfølgelig den spesielle kvaliteten til hver av danserne. På samme måte kjennetegnes dansen av å ha laget egne klær for å tillate dansernes bevegelse.

  • Utvid: Dans og kroppsspråk.
  1. Typer av danser

Det var mange typer danser og dansesjangre, disse er generelt klassifisert i tre store grupper:

  • Folkedanser eller folkedanser. Det er de som er basert på overføring av tradisjonell kultur. De uttrykker verdiene til en spesiell kultur, dens kontekstuelle elementer som egenskapene til miljøet, land, dyr og vegetasjon. Blant dem er flamenco, tango, arabisk dans eller såkalt ballroomdans.
  • De klassiske dansene. De er et produkt arvet fra antikken, hovedsakelig i den klassiske perioden fra middelalderen, men som har gjennomgått endringer over tid til i dag. Disse dansene som hovedsakelig er identifisert fordi de som utfører bevegelsene, gjør det under hensyntagen til harmoniske og koordinerte stiftelser. Innenfor denne kategorien er det blant annet ballettdans.
  • De moderne dansene. De praktiseres generelt av unge mennesker og bærer en hel type sosial identitet gjennom måten å forstå livet på og til og med kle seg. Blant disse er popping, funky, breackdance, jumpstyle, hip hop eller til og med rock and roll.

Interessante Artikler

Absolutt befolkning

Absolutt befolkning

Vi forklarer hva den absolutte befolkningen er, hvordan den beregnes og eksempler på absolutt befolkning i Mexico, Brasil og Kina. Kart over befolkningstetthet over hele verden (relativ befolkning). Wikipedia Absolutt befolkning Den absolutte befolkningen er antall mennesker som bor i et territorium i en gitt periode.

budsjett

budsjett

Vi forklarer hva budsjettet er, og hvorfor dette dokumentet er så viktig. Klassifiseringen og hva som er en budsjettoppfølging. Budsjettet er ment å forhindre og rette økonomiske feil. Hva er budsjett? Budsjettet er et dokument som gir katter og fortjeneste til et bestemt byrå , selskap eller enhet, enten det er privat eller statlig, innen en viss tidsperiode. Off

geografi

geografi

Vi forklarer hva geografien er, hva er dens gjenstand for studier og egenskapene til grenene. I tillegg hjelper vitenskaper. Geografi studerer aspekter av planeten vår knyttet til naturen og mennesket. Hva er geografien? Geografi er samfunnsvitenskapen som har ansvaret for beskrivelsen og grafisk fremstilling av planeten Jorden .

Intuitiv kunnskap

Intuitiv kunnskap

Vi forklarer hva intuitiv kunnskap er, dens gyldighet, viktighet og andre kjennetegn. I tillegg er det forhold til rasjonell kunnskap. Intuitiv kunnskap er med på å ta beslutninger raskt. Hva er intuitiv kunnskap? Ved intuitiv kunnskap eller intuitiv tenking refererer vi vanligvis til formene for umiddelbar kunnskap som ikke kommer fra rasjonelle og bevisste prosesser , det vil si som oppnås uten tidligere analyse og resonnement, men er resultatet av visse ubevisste prosesser som vi vanligvis kaller. i

rytme

rytme

Vi forklarer hva rytmen er, elementene som komponerer den og hva er den musikalske rytmen. I tillegg hva som er melodi og rytme i kroppsøving. Rytme er en bevegelsesflyt av visuell eller lydmessig art. Hva er rytmen? Hver regelmessige og tilbakevendende bevegelse kalles en rytme, preget av en serie motstridende eller forskjellige hendelser som oppstår over tid.

tjeneste

tjeneste

Vi forklarer hva en tjeneste er fra et økonomisk synspunkt og på andre områder. Hva er egenskapene til tjenestene? Militærtjeneste er en type myndighetstjeneste. Hva er service? Tjenestebegrepet kommer fra det latinske servit um . Det refererer til handlingen som skal serveres , men dette konseptet har flere betydninger fra emnet det blir behandlet i. Tj