• Tuesday September 28,2021

Forfatningslov

Vi forklarer deg hva grunnlovslov er, og hvorfor det er viktig. Opprinnelse, grener og eksempler på konstitusjonell rett.

Denne grenen foreslår generelt deling og autonomi av offentlige krefter.
 1. Hva er forfatningsretten?

Forfatningsrett eller politisk rett er en gren av offentlig rett dedikert til studiet av de grunnleggende forstandene (prinsipper, begreper og lover) som bestemmer eksistensen og funksjonen av en nasjonalstat, normalt etablert i innholdet i en National Constitution eller Magna Carta.

Forfatningsretten er også interessert i hva som refererer til mulige statsformer og også for regjering, og spesielt i reguleringen av offentlige makter, koblingene de oppretter med statsborgerskap og de grunnleggende rettighetene som enkeltpersoner gir rettslige rammer for en stat.

Avslutningsvis er hovedmålet å opprettholde rettsstaten og menneskets grunnleggende lover. For dette foreslår den generelt deling og autonomi av de offentlige maktene, som oppfyller funksjonene som begrensning og gjensidig overvåking, samt nasjonalstatens suverenitet som gir deres respektive konstitusjonelle tekster det siste ordet i juridiske spørsmål, og ikke interessene til andre mektigere nasjoner.

Siden de lovbestemmelser som regulerer det offentlige liv finnes i landets nasjonale grunnlov, ønsker forfatningsloven normalt å overholde bestemmelsene i dette dokumentet. For dette har den forskjellige dommerinstanser som er ansvarlige for tolkning og anvendelse av konstitusjonelle lover, for eksempel visse rom i Supreme Courts of Justice (kalt Constitutionelle kamre).

Se også: Rettsstat.

 1. Forfatningsretts opprinnelse og historie

Forekomsten av forfatningsretten som en autonom juridisk disiplin kunne ikke eksistere, som det er tydelig, før moderne konstitusjoner dukket opp, som vanlige juridiske avtaler for å styre livet til en nasjonalstat. Derfor er hans fødsel generelt sammenfallende med den britiske grunnloven på 1700-tallet, mye studert av Baron de Montesquieu, en av de viktigste forfatterne og juristene i den franske opplysningstiden.

Det betyr ikke at det ikke var noen historisk bakgrunn. I den klassiske antikken var det de grunnleggende lovene i Antikkens Hellas, studert av filosofer som Aristoteles og Platon, som skilte dem fra de andre lovene i traktatene sine. På samme måte ble det under Romerriket undertegnet Roman Constitutio i 824 mellom kong Lothair I av Italia, co-promotor med sin far Luis den fromme siden 817, og pave Eugene II, og stabiliserte maktkampen mellom imperiet og pavedømmet.

 1. Betydningen av forfatningsretten

Forfatningsretten garanterer folks rettigheter.

Forfatningslov er ekstremt viktig, siden den setter en grense for myndigheter, begrenser maktene gitt av politisk makt og tvinger den til å tilpasse seg lovbestemmelsene skrevet i Magna Carta. Ingen overgangsmakt, dog flertall, må være i stand til å stride mot selve grunnloven, og ved at forfatningsloven spiller en nøkkelrolle.

Derfor garanterer denne rettsgrenen folks rettigheter, forsvarer sine interesser fra regjeringsmaktens vilje, etablerer krav og kontrollmekanismer som er nødvendige for å modifisere alt innhold i Magna Carta.

 1. Grener av grunnlovsretten

I henhold til studieprosedyrene kan forfatningsretten klassifiseres i fire typer eller grener:

  • Klassisk grunnlov . Den fokuserer på den teoretiske debatten om Magna Carta, ved bruk av den positive metoden.
  • Sammenlignende forfatningsrett . Gjør en sammenligning av forskjellige mulige konstitusjonelle tekster og deres bruksmåter, og fremhev forskjeller, likheter og kontraster.
  • Generell grunnlov . Det er opptatt av ideologien og begrepene juridisk tanke rundt grunnloven, det vil si den abstrakte saken.
  • Nasjonal forfatningslov . Den tar for seg det historiske perspektivet: de spesifikke juridiske sakene om den konstitusjonelle historien til en nasjon av alle nasjoner.
 1. Eksempler på forfatningsrett

Enhver nasjonal grunnlov er et tydelig eksempel på interessene til forfatningsretten. Det samme er debattene fra de konstitusjonelle kamrene til de høyeste domstoler, som avgjør om en handling, en beslutning eller et tiltak truffet av en offentlig makt enten respekterer eller kanskje krenker bestemmelsene i Magna Carta.

Når en eller annen lov eller et sett med lover som er eksplisitte i grunnloven, ikke er entydige eller gir seg behov for noen tolkning, er det tilfellene av forfatningsretten som er ansvarlig for å gjøre det.

Interessante Artikler

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

fysiologi

fysiologi

Vi forklarer deg hva fysiologi er og noen hovedtrekk ved denne vitenskapen. I tillegg de fysiologityper som finnes. Fysiologi fokuserer sin studie på organer fra levende vesener og deres funksjoner. Hva er fysiologi? Fysiologi (fra gresk fysiologi , kunnskap om naturen) er vitenskapen som er ansvarlig for å kjenne til og analysere funksjonene til levende vesener .

mikro~~POS=TRUNC

mikro~~POS=TRUNC

Vi forklarer hva en mikroprosessor er, historien og egenskapene til denne integrerte kretsen. I tillegg hva det er for og dets funksjoner. En mikroprosessor kan operere med en eller flere CPUer. Hva er en mikroprosessor? Den sentrale integrerte kretsen til et datasystem kalles ` ` mikroprosessor '' eller ganske enkelt `` prosessor '' , der logiske og aritmetiske operasjoner (beregninger) blir utført for å tillate utførelse av programmene, fra operativsystemet til applikasjonsprogramvaren. E

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

amfibier

amfibier

Vi forklarer deg hva amfibier er, hva er deres opprinnelse og deres viktigste egenskaper. I tillegg hvordan disse dyrene og eksemplene er klassifisert. Amfibier frakter materie og energi fra vann til land og omvendt. Hva er padder? Amfibier er kjent for terrestriske virveldyr som dedikerer en god del av livet til et vannmiljø , og som går gjennom en periode med metamorfose under utviklingen: en serie dyptgående morfologiske forandringer som skiller hver av stadiene i livssyklusen, og som vanligvis innebærer en periode med vannlevende liv. Me

reform

reform

Vi forklarer hva en reform er, og hva er de forskjellige reformtypene som finnes. I tillegg andre bruksområder som dette begrepet har. Den protestantiske reformasjonen var en kristen religiøs bevegelse ledet av Martin Luther. Hva er reform? Begrepet reform refererer til handlingen med å omforme, korrigere noe, gjøre om, endre, endre . Nå