• Tuesday September 21,2021

Innrømmelses- og permanent rett

Vi forklarer deg hva som er retten til opptak og varighet, og hva er dens grenser. I tillegg hva som er adgangsretten til å bli reservert.

Retten til opptak og varighet er i de fleste rettssystemer.
 1. Hva er retten til opptak og varighet?

Når vi snakker om adgangen til innrømmelse og varighet, henviser vi til beslutningen som er tenkt av offentlige og / eller private virksomheter om å tillate eller nekte inntreden og varigheten til en eller flere. Enkeltpersoner i deres rom, så lenge dette ikke forringer deres grunnleggende rettigheter og er beskyttet under objektive betingelser for inngang og opphold.

I et nøtteskall handler det om retten til å nekte innreise til fasilitetene eller til en begivenhet som deres arrangører eller administratorer har, i tilfelle det er noen uregelmessighet eller tvangsforhold som ligger til grunn for en slik avgjørelse, og at det gjøres uten å krenke individets elementære menneskerettigheter.

Denne retten er tenkt i de fleste av verdens rettssystemer, uten å skille om det er den offentlige eller private sfære, alltid ledsaget av den nødvendige utstillingen I plakater som er synlige for all bistand fra minimumsnormene for innreise eller varighet av publikum, og på samme måte alltid tilpasse seg forskriftene om beskyttelse av forbrukeren.

Denne juridiske pakten er basert på følgende egenskaper:

 • Reglene for inngang og varighet i verdensrommet vil aldri være i strid med menneskeverdet eller diskriminerende på grunnlag av kjønn, rase, religion eller sosial klasse.
 • Disse normene vil bli utført enhetlig i henhold til kriteriet om likhet før loven.
 • Retten til opptak og varighet skal aldri holdes som en absolutt rettighet og skal reguleres av lov, ikke av de særskilte kriteriene til eieren eller direktøren.
 • Offentlige rom vil være fritt tilgjengelig for hele publikum, bortsett fra at:
  • Den klarer ikke å oppfylle den minste alderen som er nødvendig for å glede seg over arrangementet uten skade.
  • Vær til stede i en uregelmessig tilstand: drukkenskap, hygiene, galskap, stoffbruk eller annen oppførsel som er ubehagelig og risikabelt for seg selv og andre.
  • Kapasiteten er overskredet.
  • Etableringens kundeservicetid er over.
  • Gjør skade på offentlige eiendeler.

Se også: Eiendomsrett.

 1. Grenser for adgangen til permisjon og varighet

Retten til opptak og varighet skal under ingen omstendigheter krenke eller være i strid med den sosiale fredspakten som samfunn styres med. Det vil si at det ikke skal utøves for å skade tredjeparter, enten det er moralsk, juridisk eller fysisk, eller for å diskriminere publikum ut fra subjektive kriterier om rase, kjønn, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk klasse.

Under ingen forskrifter blir denne rettigheten en lisens for eksklusivitet eller diskriminering, selv om det er muligheten for at et rom er regulert av regler for etikette, protokoll eller klær som i alle fall skal være tilgjengelig for publikum å Observer og forstå dem.

 1. Hva betyr det å forbeholde seg adgangen til opptak?

Når en virksomhet "forbeholder seg adgangen til opptak", advarer den offentligheten om at det er styrt av spesifikke oppførselsregler og protokoller som, i motsetning til dette, kan føre til anmodning om å forlate stedet eller i mer alvorlige tilfeller utvisning av sted og / eller oppfordring til kompetente myndigheter.

I prinsippet betyr dette at en virksomhet eller en organisasjon ikke er forpliktet til å møte eller forholde seg til en person som ikke oppfyller minimumsstandardene som er fastsatt for innreise og / eller opphold på nettstedet.

Interessante Artikler

Sentral nervesystem

Sentral nervesystem

Vi forklarer hva sentralnervesystemet er, hva nevroner er og hva deres funksjoner er. Hvordan er dens struktur og sykdommer. Sentralnervesystemet har som funksjon å koordinere, integrere og kontrollere organismen. Hva er sentralnervesystemet? Sentralnervesystemet (CNS) er en struktur som dannes av hjernen, (som er den delen av sentralnervesystemet som ligger i skallen) og ved ryggmargen (lokalisert innenfor og langs hele ryggraden).

Beinsystem

Beinsystem

Vi forklarer hva beinsystemet er og delene det dannes ved. I tillegg er dens forskjellige funksjoner og mulige sykdommer. Beinsystemet, ved siden av det muskulære og leddet, danner `` apparatet '' til kroppens motomomoror. Hva er beinsystemet? Den komplekse og komplette strukturen som består av 206 bein i det menneskelige skjelettet , samt brusk, leddbånd og sener som gjør at de kan koble seg ordentlig til muskulaturen eller andre bein. De

Moderne vitenskap

Moderne vitenskap

Vi forklarer deg hva moderne vitenskap er og hvordan den vitenskapelige revolusjonen oppsto. I tillegg, hva er dens viktigste egenskaper. Modern Science oppsto i den såkalte vitenskapelige revolusjonen i renessansen. Hva er moderne vitenskap? Moderne vitenskap forstås som måten å unnfange verden og den vitenskapelige kunnskapen som tjener til å beskrive den som ble bygget i Vesten på 1500- og 1600-tallet , i det som ofte kalles revolusjonen Renessanseforsker. Mode

Filosofisk kunnskap

Filosofisk kunnskap

Vi forklarer hva filosofisk kunnskap er, dens egenskaper, typer, eksempler og hvordan den forholder seg til vitenskapelig kunnskap. Filosofisk kunnskap krever ikke eksperimentell bekreftelse. Hva er filosofisk kunnskap? Filosofisk kunnskap er det akkumulerte settet med kunnskap om den eksistensielle, refleksive og kontemplative typen som menneskeheten har formulert gjennom sin historie, fra gamle sivilisasjoner til moderne

stereotypi

stereotypi

Vi forklarer hva en stereotyp er og hvordan dette strukturerte bildet fungerer. I tillegg typer stereotyper og en kort konklusjon. Stereotypier er et sett med forhåndsetablerte ideer, holdninger og livssyn. Hva er stereotyp? En stereotype består av et strukturert bilde og akseptert av folk flest som representativt for en viss gruppe.

jordbruk

jordbruk

Vi forklarer hva jordbruk er og hva er formålet med denne menneskelige aktiviteten. I tillegg de typer jordbruk som blir utført. Landbruk er en økonomisk aktivitet som er innenfor primærsektoren. Hva er jordbruk? Landbruk er den menneskelige aktiviteten som har en tendens til å kombinere forskjellige prosedyrer og kunnskaper i behandlingen av land , med det formål å produsere mat av planteopprinnelse, som blant annet frukt, grønnsaker, grønnsaker, korn. Landbru