• Sunday August 14,2022

Innrømmelses- og permanent rett

Vi forklarer deg hva som er retten til opptak og varighet, og hva er dens grenser. I tillegg hva som er adgangsretten til å bli reservert.

Retten til opptak og varighet er i de fleste rettssystemer.
 1. Hva er retten til opptak og varighet?

Når vi snakker om adgangen til innrømmelse og varighet, henviser vi til beslutningen som er tenkt av offentlige og / eller private virksomheter om å tillate eller nekte inntreden og varigheten til en eller flere. Enkeltpersoner i deres rom, så lenge dette ikke forringer deres grunnleggende rettigheter og er beskyttet under objektive betingelser for inngang og opphold.

I et nøtteskall handler det om retten til å nekte innreise til fasilitetene eller til en begivenhet som deres arrangører eller administratorer har, i tilfelle det er noen uregelmessighet eller tvangsforhold som ligger til grunn for en slik avgjørelse, og at det gjøres uten å krenke individets elementære menneskerettigheter.

Denne retten er tenkt i de fleste av verdens rettssystemer, uten å skille om det er den offentlige eller private sfære, alltid ledsaget av den nødvendige utstillingen I plakater som er synlige for all bistand fra minimumsnormene for innreise eller varighet av publikum, og på samme måte alltid tilpasse seg forskriftene om beskyttelse av forbrukeren.

Denne juridiske pakten er basert på følgende egenskaper:

 • Reglene for inngang og varighet i verdensrommet vil aldri være i strid med menneskeverdet eller diskriminerende på grunnlag av kjønn, rase, religion eller sosial klasse.
 • Disse normene vil bli utført enhetlig i henhold til kriteriet om likhet før loven.
 • Retten til opptak og varighet skal aldri holdes som en absolutt rettighet og skal reguleres av lov, ikke av de særskilte kriteriene til eieren eller direktøren.
 • Offentlige rom vil være fritt tilgjengelig for hele publikum, bortsett fra at:
  • Den klarer ikke å oppfylle den minste alderen som er nødvendig for å glede seg over arrangementet uten skade.
  • Vær til stede i en uregelmessig tilstand: drukkenskap, hygiene, galskap, stoffbruk eller annen oppførsel som er ubehagelig og risikabelt for seg selv og andre.
  • Kapasiteten er overskredet.
  • Etableringens kundeservicetid er over.
  • Gjør skade på offentlige eiendeler.

Se også: Eiendomsrett.

 1. Grenser for adgangen til permisjon og varighet

Retten til opptak og varighet skal under ingen omstendigheter krenke eller være i strid med den sosiale fredspakten som samfunn styres med. Det vil si at det ikke skal utøves for å skade tredjeparter, enten det er moralsk, juridisk eller fysisk, eller for å diskriminere publikum ut fra subjektive kriterier om rase, kjønn, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk klasse.

Under ingen forskrifter blir denne rettigheten en lisens for eksklusivitet eller diskriminering, selv om det er muligheten for at et rom er regulert av regler for etikette, protokoll eller klær som i alle fall skal være tilgjengelig for publikum å Observer og forstå dem.

 1. Hva betyr det å forbeholde seg adgangen til opptak?

Når en virksomhet "forbeholder seg adgangen til opptak", advarer den offentligheten om at det er styrt av spesifikke oppførselsregler og protokoller som, i motsetning til dette, kan føre til anmodning om å forlate stedet eller i mer alvorlige tilfeller utvisning av sted og / eller oppfordring til kompetente myndigheter.

I prinsippet betyr dette at en virksomhet eller en organisasjon ikke er forpliktet til å møte eller forholde seg til en person som ikke oppfyller minimumsstandardene som er fastsatt for innreise og / eller opphold på nettstedet.

Interessante Artikler

lederskap

lederskap

Vi forklarer hva lederskap er og hva det vil si å trene som leder. Er lederen født eller laget? I tillegg de forskjellige typer ledelse. Generelt har en leder evnen til å motivere mennesker. Hva er ledelse? Ledelse er et sett med ferdigheter som gjør en person skikket til å utføre oppgaver som leder . De k

bakterier

bakterier

Vi forklarer deg hva bakterier er, hvilke typer som eksisterer og hvordan er deres struktur. I tillegg noen eksempler og deres forskjeller med viruset. Bakterier er de mest primitive og rikelig levende vesener på planeten Jorden. Hva er bakteriene? Det kalles et domene av prokaryote mikroorganismer (blottet for en cellekjernen) av forskjellige mulige former og størrelser, som sammen med archaea utgjør de mest primitive levende vesener og m Den er rikelig på planeten Jorden , tilpasset tilnærmet alle forhold og naturtyper, inkludert parasitt. Noe

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

verdensbilde

verdensbilde

Vi forklarer deg hva som er verdensbilde og hva er utdanningens rolle i dette verdensbildet. I tillegg eksempler på verdensbilde. De som får dårlig eller dårlig utdanning begrenser sitt verdensbilde. Hva er verdensbilde? Verdensbilde er verdensbildet angående virkeligheten som skaper et samfunn i en gitt tid eller under en viss kultur. Vi

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Reform of War

Reform of War

Vi forklarer deg hva reformkrigen var i meksikansk historie, dens årsaker, konsekvenser og hovedpersoner. I tillegg reformlovene. Reform of War begynte med forsøk på å oppnå en moderne meksikansk stat. Hva var reformkrigen? I meksikansk historie er det kjent som Reform of War eller Three Years War on a borgerkrig som konfronterte meksikanske liberale og konservative . Det