• Saturday June 19,2021

Innrømmelses- og permanent rett

Vi forklarer deg hva som er retten til opptak og varighet, og hva er dens grenser. I tillegg hva som er adgangsretten til å bli reservert.

Retten til opptak og varighet er i de fleste rettssystemer.
 1. Hva er retten til opptak og varighet?

Når vi snakker om adgangen til innrømmelse og varighet, henviser vi til beslutningen som er tenkt av offentlige og / eller private virksomheter om å tillate eller nekte inntreden og varigheten til en eller flere. Enkeltpersoner i deres rom, så lenge dette ikke forringer deres grunnleggende rettigheter og er beskyttet under objektive betingelser for inngang og opphold.

I et nøtteskall handler det om retten til å nekte innreise til fasilitetene eller til en begivenhet som deres arrangører eller administratorer har, i tilfelle det er noen uregelmessighet eller tvangsforhold som ligger til grunn for en slik avgjørelse, og at det gjøres uten å krenke individets elementære menneskerettigheter.

Denne retten er tenkt i de fleste av verdens rettssystemer, uten å skille om det er den offentlige eller private sfære, alltid ledsaget av den nødvendige utstillingen I plakater som er synlige for all bistand fra minimumsnormene for innreise eller varighet av publikum, og på samme måte alltid tilpasse seg forskriftene om beskyttelse av forbrukeren.

Denne juridiske pakten er basert på følgende egenskaper:

 • Reglene for inngang og varighet i verdensrommet vil aldri være i strid med menneskeverdet eller diskriminerende på grunnlag av kjønn, rase, religion eller sosial klasse.
 • Disse normene vil bli utført enhetlig i henhold til kriteriet om likhet før loven.
 • Retten til opptak og varighet skal aldri holdes som en absolutt rettighet og skal reguleres av lov, ikke av de særskilte kriteriene til eieren eller direktøren.
 • Offentlige rom vil være fritt tilgjengelig for hele publikum, bortsett fra at:
  • Den klarer ikke å oppfylle den minste alderen som er nødvendig for å glede seg over arrangementet uten skade.
  • Vær til stede i en uregelmessig tilstand: drukkenskap, hygiene, galskap, stoffbruk eller annen oppførsel som er ubehagelig og risikabelt for seg selv og andre.
  • Kapasiteten er overskredet.
  • Etableringens kundeservicetid er over.
  • Gjør skade på offentlige eiendeler.

Se også: Eiendomsrett.

 1. Grenser for adgangen til permisjon og varighet

Retten til opptak og varighet skal under ingen omstendigheter krenke eller være i strid med den sosiale fredspakten som samfunn styres med. Det vil si at det ikke skal utøves for å skade tredjeparter, enten det er moralsk, juridisk eller fysisk, eller for å diskriminere publikum ut fra subjektive kriterier om rase, kjønn, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk klasse.

Under ingen forskrifter blir denne rettigheten en lisens for eksklusivitet eller diskriminering, selv om det er muligheten for at et rom er regulert av regler for etikette, protokoll eller klær som i alle fall skal være tilgjengelig for publikum å Observer og forstå dem.

 1. Hva betyr det å forbeholde seg adgangen til opptak?

Når en virksomhet "forbeholder seg adgangen til opptak", advarer den offentligheten om at det er styrt av spesifikke oppførselsregler og protokoller som, i motsetning til dette, kan føre til anmodning om å forlate stedet eller i mer alvorlige tilfeller utvisning av sted og / eller oppfordring til kompetente myndigheter.

I prinsippet betyr dette at en virksomhet eller en organisasjon ikke er forpliktet til å møte eller forholde seg til en person som ikke oppfyller minimumsstandardene som er fastsatt for innreise og / eller opphold på nettstedet.

Interessante Artikler

meteoritt

meteoritt

Vi forklarer hva en meteoritt er, dens egenskaper. og hvordan de skiller seg fra asteroider. I tillegg stjerneklare meteoritter på jorden. Meteoritter er romgjenstander som når jordens overflate. Hva er en meteoritt? Meteoritter eller aerolytter er fragmenter av stein fra det ytre rom til planeten vår, som overlever friksjonen med atmosfæren , på vei til å krasje med jordskorpen. Når

mikroorganisme

mikroorganisme

Vi forklarer hva en mikroorganisme er, dens egenskaper og klassifisering. I tillegg gunstige og skadelige mikroorganismer. Mikroorganismer finnes i mange varianter, i forskjellige former og størrelser. Hva er en mikroorganisme? Mikroorganismer er de organismer som på grunn av deres lille størrelse ikke er synlige for øyet . Og

akronym

akronym

Vi forklarer deg hva et akronym er, en liste over eksempler på denne typen forkortelser og hva er dens forskjeller med et akronym. Et akronym er et ord dannet av fragmenter av to eller flere ord. Hva er et akronym? Minimum forkortelse betyr en forkortelse eller et sett med akronymer som på grunn av dets hyppige bruk ender opp med å bli innlemmet som et ord til, til det punktet at mange ignorerer dens opprinnelse eller den nøyaktige betydningen av begrepene den grupperer. Fo

Jordens økosystem

Jordens økosystem

Vi forklarer hva et terrestrisk økosystem er og hovedegenskapene til dette biomet. I tillegg hvordan det klassifiseres og eksempler. Terrestriske økosystemer foregår på fast grunn og i luften. Hva er et terrestrisk økosystem? Det kalles terrestriske økosystemer de som finner sted på fast grunn og i luften , eller i geografiske ulykker (fjell osv.), Ste

Fysisk kultur

Fysisk kultur

Vi forklarer deg hva den fysiske kulturen er og hva er viktigheten av denne livsstilen. I tillegg er fordelene på forskjellige felt. Fysisk kultur er alt relatert til menneskers fysiske aktivitet. Hva er fysisk kultur? Kulturen refererer til settet med kunnskap, tro og atferd fra sosiale grupper , som brukes til å kommunisere, skille seg ut og nå deres kollektive behov. F

fred

fred

Vi forklarer hva sosial fred og indre fred er. Hva er kjennetegnene på fred? Nobels fredspris. Fred er en tilstand av velvære, ro og stabilitet. Hva er fred? La paz refererer en tilstand av ro og sikkerhet . Det er en tilstand av harmoni som er fri for kriger, konflikter og tilbakeslag. Vi ønsker alle å oppleve det i landet vårt, hjemmet og interiøret. Fred