• Thursday January 21,2021

Menneskelig utvikling

Vi forklarer hva menneskelig utvikling er og hva er dens mål. I tillegg er hva FNs menneskelige utviklingsindeks.

Menneskelig utvikling søker å oppnå et samfunns fremskritt.
  1. Hva er menneskets utvikling?

Menneskelig utvikling er prosessen der et samfunn må forbedre levekårene for menneskene som utgjør det. For å oppnå dette, må de øke eiendelene som kan gi dem både deres grunnleggende og komplementære behov. I tillegg må de skape et sosialt miljø som er i stand til å respektere menneskerettighetene som alle besitter.

Menneskelig utvikling har som funksjon å utvikle potensialet til mennesker, øke mulighetene deres og gi dem en glede av frihet, som alle mennesker har rett til å leve. Alle samfunn og deres innbyggere har ansvaret for å bygge en verdenssivilisasjon.

Den nevnte definisjonen stammer fra FNs utviklingsprogram (UNDP), som på sin side er ansvarlig for realiseringen av to viktige indikatorer: først, den menneskelige utviklingsindeksen, og også den flerdimensjonale fattigdomsindeksen . Menneskelig utviklingsindeks tar sikte på å måle livskvaliteten til mennesker i miljøet de er omgitt av.

Når den menneskelige utviklingsindeksen beregnes, blir aspekter som forventet levealder fra fødselsøyeblikket, utdanningsnivået som den voksne befolkningen besitter og de materielle mulighetene de kan nå , analysert ved bruk av BNP-tall (produkt Bruttonasjonal).

Se også: Sosial bevissthet.

  1. Menneskelige utviklingsmål

Med utdanning vil enkeltpersoner kunne velge en bedre utviklingsprosess.

Menneskelig utvikling var i begynnelsen hovedsakelig basert på samfunnsøkonomien . Imidlertid innarbeides for tiden andre aspekter relatert til sosial utvikling som anses som likeverdige eller mer relevante enn det økonomiske aspektet.

Kultur er en av de viktigste tilnærmingene som diskuteres i dag. UNDP uttaler at det er viktig at enkeltpersoner kan utvide sine muligheter og muligheter i verden. Det er av denne grunn at aspekter relatert til sosial utvikling, økonomisk utvikling og å være like viktige, bærekraftig utvikling må inkluderes.

Menneskelig utvikling søker å oppnå fremskritt i et samfunn både sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Det er å bruke menneskers frihet for å oppnå en økning i menneskers muligheter og situasjoner.

Selv om det grunnleggende verktøyet for denne ideen er utdanning, tas det med i betraktningen at for å oppnå suksess, er det også behov for økonomiske og helsemessige muligheter. Det anses at enkeltpersoner vil kunne velge en bedre utviklingsprosess for å maksimere deres livskvalitet og trivsel ved hjelp av utdanning.

Selv om beslutningene og utviklingen til hvert enkelt menneske er avgjørende for en samfunnsendring, må vi ikke glemme viktigheten av at samfunnet bidrar til dette. Det vil si at enkeltpersoner bare sammen kan utføre de nødvendige tiltak for å oppnå og forbedre levekårene for menneskene som bor i den.

Hvis et samfunn ikke er i stand til å fremme utviklingen av de nevnte, vil det være praktisk umulig å tilfredsstille borgernes velferd.

Interessante Artikler

puls

puls

Vi forklarer hva hjertepulsen er, et av de viktigste vitale tegnene. Hvordan og hvor måles det? Normale verdier for pulsering. Avhengig av aldersområdet, observeres forskjellige forventede parametere. Hva er pulsen? Pulsen er en arteriell bevegelse generert av hjerteslagene card acos og fungerer som en måling av det samme. D

Universelle verdier

Universelle verdier

Vi forklarer hva universelle verdier er, hvilke fagområder de studerer og ulike eksempler. I tillegg andre typer verdier. Universelle verdier kan deles av forskjellige kulturer. Hva er de universelle verdiene? Universelle verdier er settet med normer som oppleves som positive og som styrer atferd og sameksistens i et samfunn på et gitt tidspunkt.

Mennesket

Mennesket

Vi forklarer deg hva mennesket er, til hvilken art den tilhører og noen av dens egenskaper. I tillegg de forskjellige teoriene om deres opprinnelse. Det eldste beviset på menneskelig aktivitet stammer fra 315 000 år i Marokko. Hva er mennesket? Når vi snakker om `` mennesket '' eller direkte om `` mennesket '', henviser vi til arten vår: `` Homo sapiens '' (fra den latinske kloke mannen ) til ordenen til primatene og familien til hominidene , skapere av sivilisasjonen som i dag dominerer og forvandler planeten Jorden. Det

Kinesisk kommunistrevolusjon

Kinesisk kommunistrevolusjon

Vi forklarer deg hva den kinesiske kommunistiske revolusjonen var, dens årsaker, stadier og konsekvenser. I tillegg dens viktigste ledere. Den kinesiske kommunistiske revolusjonen opprettet Folkerepublikken Kina i 1949. Hva var den kinesiske kommunistiske revolusjonen? Det er kjent som den kinesiske revolusjonen i 1949, den kinesiske kommunistrevolusjonen på slutten av den kinesiske borgerkrigen .

Gnero

Gnero

Vi forklarer hva sjangeren er og hva dette konseptet refererer til i forskjellige fagområder. I tillegg, hva er de litterære sjangrene. Det er tre store sjangre der litterære verk er klassifisert. Hva er kjønn? Sjangeren refererer til en klassifisering av individer eller ting der de kan sorteres i henhold til deres spesielle funksjoner eller egenskaper som kjennetegner dem. Kj

bruker

bruker

Vi forklarer hva en bruker er, hvilke typer brukere som kan bli funnet og hvilken rolle hver enkelt spiller på Internett. Brukere i Web 2.0 spiller en veldig aktiv rolle i innholdsproduksjon. Hva er en bruker? I informatikk og nettkultur forstås en bruker som et sett med tillatelser og ressurser tildelt en operatør som en del av et datanettverk , og det kan være en person, et program datamaskin eller en datamaskin. De