• Thursday October 6,2022

Menneskelig utvikling

Vi forklarer hva menneskelig utvikling er og hva er dens mål. I tillegg er hva FNs menneskelige utviklingsindeks.

Menneskelig utvikling søker å oppnå et samfunns fremskritt.
  1. Hva er menneskets utvikling?

Menneskelig utvikling er prosessen der et samfunn må forbedre levekårene for menneskene som utgjør det. For å oppnå dette, må de øke eiendelene som kan gi dem både deres grunnleggende og komplementære behov. I tillegg må de skape et sosialt miljø som er i stand til å respektere menneskerettighetene som alle besitter.

Menneskelig utvikling har som funksjon å utvikle potensialet til mennesker, øke mulighetene deres og gi dem en glede av frihet, som alle mennesker har rett til å leve. Alle samfunn og deres innbyggere har ansvaret for å bygge en verdenssivilisasjon.

Den nevnte definisjonen stammer fra FNs utviklingsprogram (UNDP), som på sin side er ansvarlig for realiseringen av to viktige indikatorer: først, den menneskelige utviklingsindeksen, og også den flerdimensjonale fattigdomsindeksen . Menneskelig utviklingsindeks tar sikte på å måle livskvaliteten til mennesker i miljøet de er omgitt av.

Når den menneskelige utviklingsindeksen beregnes, blir aspekter som forventet levealder fra fødselsøyeblikket, utdanningsnivået som den voksne befolkningen besitter og de materielle mulighetene de kan nå , analysert ved bruk av BNP-tall (produkt Bruttonasjonal).

Se også: Sosial bevissthet.

  1. Menneskelige utviklingsmål

Med utdanning vil enkeltpersoner kunne velge en bedre utviklingsprosess.

Menneskelig utvikling var i begynnelsen hovedsakelig basert på samfunnsøkonomien . Imidlertid innarbeides for tiden andre aspekter relatert til sosial utvikling som anses som likeverdige eller mer relevante enn det økonomiske aspektet.

Kultur er en av de viktigste tilnærmingene som diskuteres i dag. UNDP uttaler at det er viktig at enkeltpersoner kan utvide sine muligheter og muligheter i verden. Det er av denne grunn at aspekter relatert til sosial utvikling, økonomisk utvikling og å være like viktige, bærekraftig utvikling må inkluderes.

Menneskelig utvikling søker å oppnå fremskritt i et samfunn både sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Det er å bruke menneskers frihet for å oppnå en økning i menneskers muligheter og situasjoner.

Selv om det grunnleggende verktøyet for denne ideen er utdanning, tas det med i betraktningen at for å oppnå suksess, er det også behov for økonomiske og helsemessige muligheter. Det anses at enkeltpersoner vil kunne velge en bedre utviklingsprosess for å maksimere deres livskvalitet og trivsel ved hjelp av utdanning.

Selv om beslutningene og utviklingen til hvert enkelt menneske er avgjørende for en samfunnsendring, må vi ikke glemme viktigheten av at samfunnet bidrar til dette. Det vil si at enkeltpersoner bare sammen kan utføre de nødvendige tiltak for å oppnå og forbedre levekårene for menneskene som bor i den.

Hvis et samfunn ikke er i stand til å fremme utviklingen av de nevnte, vil det være praktisk umulig å tilfredsstille borgernes velferd.

Interessante Artikler

resirkulere

resirkulere

Vi forklarer deg hva resirkulering er og hvor viktig det er å utføre denne handlingen. I tillegg typer resirkulering og 3R-standarden. Gjenvinning gjør om avfallsstoffer til råstoff eller andre produkter. Hva er resirkulering? Gjenbruk vil bli forstått som handlingen for å konvertere avfallsstoffer til råstoff eller andre produkter , for å forlenge deres levetid og bekjempe ansamling av avfall i verden. `` Gje

fotball

fotball

Vi forklarer hva fotball er, og hva er hovedreglene i dette spillet. I tillegg hvordan spillefeltet og romfotballen skal være. I fotball vil laget som scorer flest mål på 90 minutter være vinneren. Hva er fotball? Fotballen blir først definert som et spill som inkluderer to motstandere og en dommer med evnen til å pålegge upartisk rettferdighet. Hver

trinse

trinse

Vi forklarer hva en remskive er og hva som er historien til denne maskinen. I tillegg er de typer trinser som finnes og delene som komponerer den. En remskive overfører kraft og fungerer som en trekkmekanisme. Hva er en remskive? Det er kjent som en ' remskive' til en enkel maskin designet for å overføre kraft og operere som en trekkmekanisme , noe som reduserer mengden kraft som trengs for å bevege eller suspendere en vekt i luften Det består av et hjul som svinger på en sentral akse, og utstyrt med en kanal i periferien som et tau passerer gjennom. Rems

ATP

ATP

Vi forklarer hva ATP er, hva det er for og hvordan dette molekylet produseres. I tillegg er hva ATP-syklusen og oksidativ fosforylering. ATP-molekylet ble oppdaget av den tyske biokjemikeren Karl Lohmann i 1929. Hva er ATP? I biokjemi betegner forkortelsen ATP adenosintrifosfat eller adenosintrifosfat, et organisk molekyl av nukleotid-typen , essensielt for å oppnå energi.

egoistisk

egoistisk

Vi forklarer deg hva det er å være egoistisk og hvordan en egoistisk person oppfører seg. I tillegg dens moralske og filosofiske læresetninger. Et individ setter alltid sitt personlige velvære først. Hva er det å være egoistisk? Når et individ blir kalt, eller beskyldt for å praktisere egoet, mener vi vanligvis at personen alltid presenterer sitt personlige velvære eller tilfredsstillelsen av deres ønsker, til andres velferd eller til kollektive behov. Et individ

nødsituasjon

nødsituasjon

Vi forklarer hva en nødsituasjon er og hvilke typer nødsituasjoner som finnes. I tillegg hva som er et nødsystem. I tilfelle skogbranner erklæres vanligvis unntakstilstanden. Hva er en nødsituasjon? En nødsituasjon er en presserende og helt uforutsett oppmerksomhet , enten på grunn av en ulykke eller uventet hendelse. Avhen