• Thursday October 6,2022

Organisasjonsutvikling

Vi forklarer hva organisasjonsutvikling er, hvorfor det er så viktig for selskaper og hva hovedoppgavene deres er.

Organisasjonsutvikling legger stor vekt på forhold mellom mennesker.
  1. Hva er organisasjonsutvikling?

Organisasjonsutviklingen er settet med teknikker, verktøy og praksis som tar sikte på å opprettholde en virksomhets, gruppe eller organisasjons funksjonelle funksjon, vitalisere prosessene og generere et gunstig omfang av Arbeid. Det utføres vanligvis av personell som er spesialisert i menneskelige relasjoner, organisasjons- eller bedriftspsykologi og beslektede yrker.

Organisasjonsutvikling er en praksis som legger vitalt vekt på forhold mellom mennesker, hvordan de utvikler seg, i hvilke sammenhenger og hva er faktorene det gjelder . Det er utvilsomt en av de viktigste faktorene slik at ethvert selskap eller organisasjon kan utvikle seg på en optimal måte uten å lide lidelser i strukturen eller med de ansatte.

Et av hovedproblemene organisasjoner går gjennom er mangelen på tilpasning. Markedet og verden i dag har bare en fast egenskap: de er alltid i endring, i kontinuerlig bevegelse. Derfor er det nødvendig at organisasjoner er gjennomtrengelige for stadige modifikasjoner, men på sin side ikke mister essensen og ikke svinger på en overdrevet måte.

Borte er tidspunktene da selskaper ble drevet av despotiske sjefer, basert på perfekt definerte og teknisk motsatte strukturer. I dag er verdiene til demokrati og meddeltakelse de viktigste for å gjennomføre en organisasjon.

Se også: Organisasjonskultur.

  1. Hva er hovedoppgavene for organisasjonsutvikling?

En handlingsplan bør gjennomføres med nødvendige tiltak.

For å lette forståelsen av noen av de viktigste trinnene som er tatt i organisasjonsutvikling, vil vi presentere dem i korte trinn.

  • Valg av passende personell: Som et tidligere trinn, må selskapet eller organisasjonen velge det spesialiserte personellet. Ledere bør ta denne beslutningen nøye. Når først valg er valgt, må ledelsen forklare årsaken til at hjelpen er nødvendig (enten på grunn av en misnøyssituasjon, eller rettere sagt strukturelle problemer i selskapet).
  • Informasjonsinnsamling: Når problemet er definert, blir informasjonen samlet inn basert på spørreskjemaer og intervjuer med ansatte. Det er viktig å redde det subjektive aspektet til mennesker, hva de tenker, hvordan de visualiserer nåtiden og fremtiden for organisasjonen.
  • Generell diagnose og definisjon av strategier: Til slutt må gruppen spesialister stille en generell diagnose og forklare situasjonen i detalj for ledelsen. Dette må være ledsaget av en rekke strategier å følge, visse direktiver som det vil være lurt å ta for å garantere organisasjonens funksjonalitet.
  • Handlingsplan: Endelig bør tiltakene som anses hensiktsmessige, tas. Dette kan variere avhengig av den spesielle situasjonen i organisasjonen, det kan omfatte fra fritidsaktiviteter for ansatte (for å styrke mellommenneskelige forhold) til samtaler eller spesifikke organisasjonskurs.

Som vi ser, forplikter organisasjonsutvikling hele selskapet . Det er det som vil eller ikke vil gi kontinuitet til et prosjekt, og gi verktøyene for å overvinne hindringene som alltid er til stede i enhver organisasjon (og marked, i tilfelle du konkurrerer i en). I en globalisert og sammensatt verden er denne typen kunnskap høyt verdsatt av organisasjoner.

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.