• Tuesday September 21,2021

tegning

Vi forklarer deg hva tegningen er, og hvorfor den er et uttrykksverktøy. Typer tegninger og elementer som brukes.

Kunstneren utfører et mentalt arbeid før tegningen.
 1. Hva er tegning?

Tegning er kunsten og teknikken for tegning . Gjennom tegnehandlingen blir et bilde tatt, på papir, lerret eller annet materiale, ved bruk av forskjellige teknikker.

Tegningen er en form for grafisk uttrykk i et horisontalt plan, det vil si i to dimensjoner. Det er også en av billedkunstene. Gjennom årene har menneskeheten brukt det som en form for universelt uttrykk og også en overføring av kultur, språk og andre.

Tegningen fungerer som et uttrykksverktøy for virkelige tanker eller gjenstander, når det er ting ord ikke kan forklare, sies det at det er bedre å tegne. Kunstneren gjør alltid et mentalt arbeid før han uttrykker ideene sine, der han blander ideer, følelser, minner eller andre for å oppnå den endelige finishen.

Se også: Plastic Arts.

 1. Typer tegninger

Den tekniske tegningen brukes til arkitektoniske planer eller topografiske tegninger.
 • Kunstnerisk. I denne typen tegninger blir kunstnerens ideer uttrykt ved bruk av forskjellige teknikker, for eksempel perspektiv og til og med materialer, siden det er et omfattende utvalg av blyanter og andre elementer for tegning, for eksempel trekull.
 • Teknisk. Denne andre typen brukes til å lage framstillinger av forskjellige ting, for eksempel arkitektoniske planer eller topografiske tegninger. I den tekniske tegningen er hovedintensjonen å representere på en best mulig måte, på en mest mulig nøyaktig måte, dimensjonene og formen til et gitt objekt. Det er den typen tegninger fagfolk bruker i arbeidet sitt (ingeniører, arkitekter, geologer osv.). I sin tur har den tekniske tegningen fire klassifikasjoner: naturlig, kontinuerlig, industriell og definert.

I henhold til tegningens objekt kan den klassifiseres som:

 • Unnfangelsestegning
 • Definisjonstegning
 • Produksjonstegning
 • Industriell tegning

Mange artister bekrefter at det ikke er viktig å ha en stor evne til å være bare tegneserieskaper eller maler, men det viktigste er evnen til å uttrykke.

Det kan tjene deg: Maleri.

 1. Elementer brukt på tegningen

 • Instrumenter. Den inkluderer alle gjenstandene som tegner linjene og også de som lar dem lages, i tillegg til grafittblyantene og reglene.
 • Blekk. De er pigmentene og fargene som kunstneren bruker for å gi mer kropp til arbeidet sitt. De kan brukes ved hjelp av tørre instrumenter, for eksempel blyanter eller våte instrumenter, for eksempel markører.
 • Support. Alt element som hjelper til med å holde papiret eller som det er tegnet på, som et lerret.

Interessante Artikler

Unik lenke

Unik lenke

Vi forklarer deg hva en unik lenke er og dens forskjellige egenskaper. I tillegg bruker det og noen eksempler på denne kjemiske koblingen. Selv om den unike koblingen vanligvis skilles fra den kovalente, er det ingen ren kobling. Hva er en unik lenke? Det forstås som en enkelt kobling eller elektrovalent lenke til en av mekanismene for kjemisk sammenslåing, som vanligvis er gitt mellom metalliske atomer og ikke-metallisk , smeltet på grunn av permanent overføring av elektroner, og dermed produserer et elektromagnetisk ladet molekyl, kjent som ion . Den

Planlegging i administrasjon

Planlegging i administrasjon

Vi forklarer deg hva som planlegger i administrasjonen, dens prinsipper, elementer og klassifisering. I tillegg den administrative prosessen. Planlegging kan veilede selskapets handlinger for en effektiv bruk av ressursene. Hva planlegger i administrasjonen? I en organisasjon er planlegging etablering av en strategi som gjør det mulig å oppnå et sett med forhåndsbestemte mål . Res

Web 2.0

Web 2.0

Vi forklarer hva Web 2.0 er og hva som er opprinnelsen til dette begrepet. I tillegg de forskjellige verktøyene du bruker. Web 2.0 er et skritt fremover i utviklingen av Internett. Hva er Web 2.0? Når vi snakker om 2.0-weben eller det sosiale nettet, viser vi til en modell av websider som letter overføringen av informasjon , interoperabilitet og samarbeid. B

fattigdom

fattigdom

Vi forklarer hva fattigdom er, dens årsaker, konsekvenser og hvilke typer fattigdom som finnes. I tillegg tall i Mexico og verden. 1 milliard mennesker i verden er i ekstrem fattigdom. Hva er fattigdom? Fattigdom er en sosioøkonomisk tilstand der ressursene er knappe , eller verktøyene som er nødvendige for å skaffe dem regelmessig. De

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Vi forklarer hva forvaltningsrett er, dens prinsipper, kjennetegn og grener. I tillegg kilder og eksempler. Forvaltningslov innebærer statlige funksjoner som innvandringskontroll. Hva er forvaltningsrett? Forvaltningsrett er den grenen av loven som studerer organisasjonen, pliktene og funksjonene til staten og dens institusjoner , særlig fullmakten til utøvende gren. N

Faraday Law

Faraday Law

Vi forklarer deg hva Faradays lov er, elektromagnetisk induksjon, dens historie, formel og eksempler. I tillegg Lenz lov. Faradays lov studerer elektromagnetisk kraft i en lukket krets. Hva er Faradays lov? Faraday Electromagnetic Induction Law, kjent ganske enkelt som Faraday Law, er et prinsipp for fysikk formulert av den britiske forskeren Michel Faraday i 1831