• Wednesday October 27,2021

mangfold

Vi forklarer hva mangfoldet er på forskjellige felt. Typer av mangfold (biologisk, kulturelt, seksuelt, biologisk mangfold og mer).

Mangfold refererer til variasjonen og forskjellen som noen ting kan presentere.
  1. Hva er mangfold?

Mangfold refererer til forskjellen, eksistensen av sorten eller overflod av ting med forskjellige egenskaper . Begrepet kommer fra det latinske språket, fra ordet " diversitas ".

Mangfoldighetsbegrepet er anvendelig i mange og i de mest forskjellige tilfeller, for eksempel kan det brukes på de forskjellige levende organismer, på de forskjellige måtene å anvende teknikker, på mangfoldet av individuelle valg, blant andre. Nedenfor forklarer vi noen former for mangfold.

Se også: Identitet.

  1. Typer av mangfold

Seksuell mangfold er det frie valget for mennesker om deres seksuelle legning.

Biologisk mangfold eller biologisk mangfold. Den består av variasjonen og overfloden av de forskjellige artene som bor i et område eller region; sammenheng mellom de forskjellige artene, bestanden til hver enkelt av dem, den innfødte floraen og dens forskjeller, etc.

Mangfold av økosystemer Det er mangfoldet av økosystemer som utgjør jorden. Det er samspill mellom dem, derfor vises det områder der det er vanskelig å etablere en bestemt. I større grad råder imidlertid en viss type klima, et visst temperaturspekter og visse dyr- og plantearter. Respekt for livene til vesener som bor i området er alles bekymring, siden når virkningene av de utførte praksisene, for eksempel i masseproduksjon, er skadelige for miljøet, har de en skadelig innvirkning på levebrødet av naturressurser

Kulturelt mangfold Dette er sammensatt fordi det inkluderer forskjellige rettigheter som mennesker har for deres identitet og kulturelle verdier. Ved visse anledninger får sosial innflytelse og press til at grupper som opprettholder kulturer eller kulturelle verdier som ikke berører majoriteten, blir krenket. I disse tilfellene hviler nasjonalstaten på å garantere deres uttrykk og rettigheter, i tillegg til å fremme aksept og respekt. Kulturelt mangfold er eksklusivt for forholdene mellom de forskjellige menneskene som samboer i samme region, og som inkluderer kulturelt, politisk, ideologisk, religiøst mangfold.

Seksuelt mangfold. Det refererer til det frie valg av mennesker om deres seksuelle legning. Ut fra dette forstår seksuelt mangfold at det må være respekt for forskjellige seksuelle identiteter. Politisk er det flagget som representerer minoritetsgrupper, som homoseksuelle, bifile eller transseksuelle, som er ansvarlige for å forsvare dette konseptet slik at deres rettigheter ikke krenkes og får tilgang til de samme mulighetene som de fleste heteroseksuelle mennesker. Seksuelt mangfold må oppmuntres mens de gir seksuell informasjon til unge mennesker, ved handling fra staten.

Funksjonelt mangfold. Det handler om inkludering og respekt for mennesker som har redusert motorikk. Dette begrepet er ment å erstatte begreper minusv lidos eller discapacidad, siden det er et begrep som refererer til det faktum at blant medlemmene i Hvert samfunn har forskjellige kapasiteter, og derfor må diskriminering eller ekskludering unngås. Samtidig inkluderer det et helt sett av regulatoriske standarder som krever og garanterer at arbeidene og infrastrukturen som utføres bidrar til mennesker med redusert kapasitet.

Interessante Artikler

oligarki

oligarki

Vi forklarer hva oligarkiet er, forholdet mellom bedriftens oligarki og aristokrati. I tillegg, hvordan er en oligark person. Oligarkiet er en regjering som består av et mindretall mennesker. Hva er et oligarki? Oligarkiet viser til en regjeringsform som ble implementert i samtiden, representert av en gruppe mennesker som tilhører den samme sosiale klassen, det vil si regjering sammensatt av få mennesker . O

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

mål

mål

Vi forklarer hva et mål er, dets viktigste kjennetegn og hvilke typer som finnes. I tillegg er det forskjellen med et objektivt og flere eksempler. Et mål er det vi håper å oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Hva er et mål? Et `` mål '' eller `'slutt' 'er det forventede eller forestilte resultatet av et system, en handling eller en bane , det vil si det vi håper å oppnå eller oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Organisas

Kjemisk formel

Kjemisk formel

Vi forklarer deg hva en kjemisk formel er, typene som finnes, eksempler og deres deler. I tillegg symbolene og kjemiske elementer. De kjemiske formlene brukes til å uttrykke hva som skjer under en kjemisk reaksjon. Hva er en kjemisk formel? En kjemisk formel er et grafisk uttrykk for elementene som utgjør en hvilken som helst kjemisk forbindelse , samt antall og proporsjoner av deres respektive atomer.,

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

Biogeokjemiske sykluser

Biogeokjemiske sykluser

Vi forklarer deg hva som er de biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie og hvilke typer som finnes. Karbon-, fosfor- og nitrogen-syklusen. Biogeokjemiske sykluser er kretsene for forskyvning av materie. Hva er biogeokjemiske sykluser? Det er kjent som biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie til kretsene for utveksling av kjemiske elementer mellom levende vesener og omgivelsene, gjennom en serie transportprosesser, produksjon og nedbrytning n