• Tuesday May 24,2022

undervisning

Vi forklarer deg hva en lærer er og noen synonymer av dette konseptet. Kravene du har og faktorene som påvirker undervisningen.

Læreren kan være i stand til å lette studentens læring.
  1. Hva er en lærer?

Læreren er den personen som er profesjonelt dedikert til undervisning. Undervisning er et yrke som har som hovedmål å overføre undervisningen til andre mennesker, du kan snakke i en generell undervisningsramme eller om et spesifikt område.

En lærer har flere funksjoner å utøve, blant dem er muligheten for å på en måte muliggjøre læringen for eleven, slik at han kan oppnå full forståelse av faget eller området som blir enseando.

Se også: Pedagogikk.

  1. Lærer, lærer, lærer

En lærer må fungere som en mellomting mellom aktivitetene som studentene utfører.

I Spansk-Amerika kalles lærere på alle utdanningsnivå lærere, enten de er utdanning fra grunnskolen, grunnskoleopplæring, videregående opplæring eller høyere utdanning. Det kan hende at de på noen spesifikke steder omtaler lærerne som lærer, førsteamanuensis, førsteamanuensis, midlertidig professor, tilreisende professor, ikke-tallprofessor, blant andre.

I Nord-Europa kalles de som har fast stilling og forskning på universitetsnivå en lærer, generelt har de doktorgrader.

I noen land er det en feiringsdag for lærere . Pan American Teachers Day feires i Amerika hver 11. september. Denne datoen er å huske døden til Domingo Faustino Sarmiento i 1888.

En lærer, lærer eller lærer er ikke bare ansvarlig for å overføre en undervisning til sine elever eller studenter, men må også fungere som en mekler eller formidler mellom aktivitetene som studentene utfører for å forstå og assimilere dem Ny kunnskap Dette skal gi alle nødvendige metoder for å lette læring hos hver student.

Som i ethvert yrke, har lærere en plikt til å utøve sitt arbeid med å tenke på all etisk og moralsk kvalitet som gjør at de kan arbeide ærlig.

  1. Krav til undervisning

En person som ønsker å vie seg til undervisning, må oppfylle kravene til kvaliteter som er nødvendige for å utøve yrket. De er:

Personlige egenskaper: Når vi snakker om personlige egenskaper, vises det til deres generelle fysiske tilstand, deres helsetilstand og deres personlige utseende. Disse tre forholdene er av største viktighet, siden du må ha en god helsetilstand, spesielt for å kunne gjøre jobben.

  • Det samme gjelder fysiske forhold og personlig utseende. Mennesker som bestemmer seg for å velge dette yrket, må ha tilstrekkelig personlig hygiene og god tilstedeværelse for å jobbe under best mulig forhold.
  • En annen personlig kvalitet er ansvaret , uunnværlig for denne typen yrker, og det må kreves at studentene selv også har det.
  • Originalitet er også veldig nødvendig fordi nye og innovative undervisningsmetoder kan gjøre studentene mer interessert i læring. Læreren må skape og produsere nye ting gjennom karrieren og yrkeslivet, men ville bare være en enkel repeater av innhold. Toleranse, rettferdighet, tålmodighet og fasthet er essensielle egenskaper for enhver lærer eller lærer, uten dem forekommer utallige hindringer, ikke bare for læreren selv, men også for elevene selv. Det er grunnen til at hver lærer må være fullt forberedt på å øve i et klasserom eller et hvilket som helst utdannelsesfelt.

Kulturelle egenskaper: Kunnskapskraften skal ikke begrenses og kun fokusere fullt ut på det området den utøves i, men det er også nødvendig å tilegne seg innhold for å kunne ha en kulturell balanse som plasserer den i en kulturs stilling.

  1. Andre faktorer som påvirker undervisningen

Læreren må skape et affektivt gruppeklima med elevene.

Ettersom disse egenskapene også er direkte og indirekte faktorer som påvirker både lærere og studenter positivt eller negativt, er de:

  • Det bør gjøres et forsøk på å skape et gruppeklima mellom lærere og elever og et affektivt klima. Disse kravene kan bli grunnleggende for å kunne jobbe fullt og oppnå alle målene som er satt før du starter en klasse.
  • Vokering er også et tilnærmet obligatorisk krav. For å møte denne typen yrker, må du ha et yrke som lar deg få tilgang til alle nødvendige verdier for å kunne utøve uten problemer i hver lærers arbeidsliv.
  • Vær en sann instruktør. Når vi snakker om å være instruktør, mener vi at vi bør prøve å hjelpe eleven i alt han trenger for å oppnå best mulig ytelse og læringsevne fra ham, på denne måten vil begge parter ha nytte av, Professor like mye som studenten.

Interessante Artikler

Programmeringsspråk

Programmeringsspråk

Vi forklarer hva et programmeringsspråk er, og hvordan det kan klassifiseres. I tillegg noen eksempler på disse programmene. Et dataspråk har som formål å lage dataprogrammer. Hva er et programmeringsspråk? I informatikk er et program for bygging av andre dataprogrammer kjent som programmeringsspråk . Navne

Fransk revolusjon

Fransk revolusjon

Vi forklarer deg hva den franske revolusjonen var og dens viktigste hendelser. I tillegg er dens forskjellige årsaker og konsekvenser. Den franske revolusjonen fant sted i det daværende kongedømmet Frankrike på 1798-tallet. Hva var den franske revolusjonen? Det er kjent som den franske revolusjonen, en bevegelse av politisk og sosial karakter som skjedde i det daværende kongedømmet Frankrike. I 17

elektron

elektron

Vi forklarer deg hva et elektron er, hva er egenskapene det har og hvordan var oppdagelsen av denne subathemiske partikkelen. Størrelsen på en elektrode er 1836 ganger mindre enn protonene. Hva er et elektron? Et elektroelektron er en type subatomisk partikkel som har en negativ elektrisk ladning , og som aktivt går i bane rundt atomkjernen (sammensatt av protoner og nøytroner), som igjen gir en positiv ladning. St

konkurranse

konkurranse

Vi forklarer hva konkurransen er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det meningen på forskjellige felt. Konkurransen kan være positiv eller negativ for mennesker eller selskaper. Hva er konkurranse? Kompetansen er en evne som en person besitter , det vil si ferdighetene, evnene og ferdighetene han har til å utføre en spesifikk aktivitet eller til å ta opp et spesifikt spørsmål om Best mulig måte. Konkurr

Arbeid (fysisk)

Arbeid (fysisk)

Vi forklarer deg hva kraft er i henhold til fysikk, hvordan det måles og hvilke andre begreper det innebærer. Positivt og negativt arbeid. Energi og kraft. En jobb innebærer å endre tilstanden til et organ i bevegelse. Hva er arbeid i fysikk? I fysikk forstås arbeid som endringen i bevegelsestilstanden til et legeme produsert av en kraft av en gitt størrelse. Elle

jungelen

jungelen

Vi forklarer deg hva jungelen er og hvordan den skiller seg fra ørkenene. Dyr og vegetasjon i jungelen. Amazonas regnskog. Kavasene er de største sentrene for oksygenproduksjon i verden. Hva er jungelen? Når vi snakker om `` Selva '', jungel eller tropisk regnskog, refererer vi grunnleggende til et bioklimatisk landskap, preget av dets hyppige nedbør, det varme klimaet og vegetasjonen. Ik