• Friday May 14,2021

Butterfly Effect

Vi forklarer hva som er sommerfugleffekten og Chaos Theory. I tillegg kommer hvor navnet og de varierte bruksområdene det kommer fra.

Begrepet sommerfugleffekt ble populært i 1987 med boken Chaos: the creation of a science.
  1. Hva er sommerfugleffekten?

Sommerfugleeffekten er et konsept som tilhører den såkalte Chaos Theory, som igjen er studiet av visse matematiske, biologiske, fysiske eller fysiske fenomener. en annen karakter, ved å betrakte dem som komplekse systemer som at deres oppførsel er uforutsigbar og deres orden er ute av syne.

Sommerfugleeffekten antyder at gitt de opprinnelige forholdene til et kaotisk dynamisk system, kan en liten umerkelig endring få enorme konsekvenser i hele systemet, og skille den ved komplett med en annen helt identisk en der denne forstyrrelsen ikke har oppstått.

Navnet kommer fra eksemplet som ble brukt av den amerikanske matematikeren og meteorologen Edward Norton Lorenz for å forklare det, der det er to identiske verdener der den eneste forskjellen er at det i en er en sommerfugl av meg Det flagrer et sted. I følge teorien ville den blaffen være nok til å med nok tid drastisk endre fremtidens verden, siden den endringen vil gjenklang og flytte til hele systemet. litt etter litt

Imidlertid ville begrepet `` sommerfugleffekt '' ikke blitt popularisert før i 1987, da boken Chaos dukket opp: opprettelsen av en vitenskap av James Gleick, den som var et verksted og formidlet Nortons teorier. Siden den gang har den ofte blitt brukt i vitenskapelig formidling og i en rekke fiksjonstykker. n, som den berømte jura Park (1993) regissert av Steven Spielberg, eller om sa n, filmen The Butterfly Effect (2004), der man ønsker å sette denne teorien ut i livet gjennom en historie om mulige verdener.

Se også: Holistisk.

  1. Butterfly Effect-applikasjoner

Den tiltenkte første anvendelsen av denne teorien hadde å gjøre med vanskeligheten med å forutsi været nøyaktig. Norton lurte på i studiene om flukten av en måke etter hvert kunne indusere en tropisk storm, eller om juling av vingene til en sommerfugl i Brasil kunne påvirke klimaet i Nord-Amerika.

I dag er det mange påtenkte demonstrasjoner eller anvendelser av sommerfugleffekten, i forskjellige aspekter som matematisk simulering og selvhjelp. Det er imidlertid ikke sant at en slik forbindelse er påviselig; nettopp illustrerer sommerfugleksemplet umuligheten av å følge den svært kompliserte dynamikken i endring og transformasjon av energi som ville knytte insektens fladder med resten av den skiftende og komplekse virkeligheten.

Interessante Artikler

rettsvitenskap

rettsvitenskap

Vi forklarer deg hva rettsvitenskap er, noen kjennetegn ved dette settet med setninger og hvilke typer rettsvitenskap det er. Rettspraksis dannes fra alle dommer fra domstoler. Hva er rettsvitenskap? Rettspraksis , på det juridiske språket, viser til settet med uttalelser utstedt av personer som har kapasitet og makt til å tolke de juridiske normene og tilpasse dem til hver enkelt sak. O

sameksistens

sameksistens

Vi forklarer deg hva sameksistens er, spørsmålet om mennesket er egoistisk eller solidarisk av natur og mønstrene for sameksistens. Sameksistens er forholdet mellom mennesker og de sosiale gruppene de integrerer. Hva er det å bo sammen? Sameksistens er den fysiske og fredelige sameksistensen mellom individer eller grupper som må dele et rom. Det

trening

trening

Vi forklarer deg hva som er dannelsen og hva som er opprinnelsen til dette begrepet. I tillegg de forskjellige formasjonene som finnes. Militær trening trener menn fysisk og følelsesmessig. Hva er trening? Begrepet dannelse kommer fra det latinske "formatet" og refererer til form noe , til utseendet og ytre kjennetegn ved ting.

anarkisme

anarkisme

Vi forklarer deg hva anarkisme er og hvordan denne politiske bevegelsen oppsto. I tillegg er dens egenskaper og forskjeller med marxismen. Anarkismen søker avskaffelse av staten og enhver form for regjering. Hva er anarkisme? Når man snakker om anarkisme, refererer det til en politisk, filosofisk og sosial bevegelse som har som hovedmål å avskaffe staten og av alle styreform , samt alle former for autoritet, hierarki sosialt eller kontroll som samfunnet le pretend to ilegge individene Anarkismen anser slike former for herredømme som noe kunstig, skadelig og dessuten unødvendig , siden mennesker

microenterprise

microenterprise

Vi forklarer deg hva en mikroenterprise er, og hva er dens viktigste egenskaper. I tillegg fordeler og ulemper det har. Mikroentreprenøren er en person som er i stand til å heve en eller flere små mikrobedrifter. Hva er Microenterprise? Microenterprise-konseptet er et begrep som brukes til å differensiere et selskap etter dets månedlige eller årlige inntekt , i tillegg til størrelsen. Det i

Solid tilstand

Solid tilstand

Vi forklarer deg hva solid tilstand er og hva er de fysiske egenskapene til denne tilstanden. Eksempler på faste stoffer. Takket være samhold har faste stoffer klare grenser og eget volum. Hva er solid tilstand? Det kalles en solid tilstand til en av de fire essensielle måtene materien presenteres på , sammen med flytende, gassformig og plasmatisk. Di