• Tuesday September 28,2021

struktur

Vi forklarer deg hva strukturen er i forskjellige fagområder. Struktur i arkitektur, samfunnsvitenskap, geografi, astronomi.

Strukturer er grunnleggende i arkitekturen.
  1. Hva er struktur?

En struktur er vanligvis definert som settet med viktige elementer i en kropp, en bygning eller noe annet . Det er vanligvis relatert til rustningen som fungerer som støtte for den aktuelle kroppen, og bygger blant andre Begrepet kommer fra den latinske strukturen .

Ordet struktur brukes i forskjellige fag:

  • Arkitektur og sivilingeniør. Den viser til elementene som oppfyller funksjonen av å motstå belastninger. For dette oppfyller de betingelsen om stabilitet og balanse. Den første tilstanden er knyttet til bevegelsene til bygningene. Dette unngår mulige skred på grunn av ytre faktorer som vind. Den andre tilstanden, balansen, garanterer også immobilitet, men tillater på sin side ikke at formen på bygningen endres.
  • Samfunnsvitenskap I sosiologi snakker vi om sosial struktur. Dette begrepet refererer til organisasjonen eller det sosiale systemet som bestemmer forholdet mellom mennesker i et gitt tid og rom. Disse strukturene er vanligvis orientert etter samfunnets egne verdier og normer, enten de er lovlige eller ikke.
    Dette konseptet er mye brukt av andre samfunnsfag, for eksempel antropologi eller filosofi. I sin tur kan det tolkes på forskjellige måter avhengig av strømmen det studeres, det være seg funksjonalisme, empirisme, dialektikk, etc. Noen av faktorene som tas i betraktning når man analyserer sosiale strukturer er kultur, institusjoner, verdier, miljøet samfunnet eksisterer i og teknologiene det anvender for dens utvikling.
  • Geografi. På den annen side kan begrepet brukes med en annen betydning i samfunnsvitenskapene, for eksempel ved en demografisk struktur. Dette uttrykket, mye brukt i geografi, brukes som et synonym for demografi. I dette tilfellet blir det analysert hvordan en viss befolkning dannes, enten fra en stat, by eller region. Normalt er disse studiene vanligvis representert av pyramider og tas med i betraktning faktorer som fordeling av ressurser, alder, kjønn, dødsfall, fødsler etc. Mange ganger er analyser som inkluderer migrasjonsrelaterte bevegelser inkludert.
  • Marxismen. Innenfor marxistisk teori forstås struktur som settet med relasjoner, sosiale og tekniske, for produksjon. Med andre ord refereres det til økonomiske bånd. På den annen side definerer de også overbygningen som det som angår sosiale institusjoner, religion, ideologi og politikk, bestemt av strukturen.
  • Astronomi. Innen astronomifeltet diskuteres universets struktur og stjernestrukturen. Den første refererer til avsetningen og den galaktiske organisasjonen som studerer de forskjellige konsentrasjoner som dannes. Når vi snakker om stjernestruktur refereres det både til stjernenes form og interne og interne organisering. De har tre elementer, først atmosfæren, andre mantelen og til slutt kjernen.

Se også: Kjønn.

Interessante Artikler

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

fysiologi

fysiologi

Vi forklarer deg hva fysiologi er og noen hovedtrekk ved denne vitenskapen. I tillegg de fysiologityper som finnes. Fysiologi fokuserer sin studie på organer fra levende vesener og deres funksjoner. Hva er fysiologi? Fysiologi (fra gresk fysiologi , kunnskap om naturen) er vitenskapen som er ansvarlig for å kjenne til og analysere funksjonene til levende vesener .

mikro~~POS=TRUNC

mikro~~POS=TRUNC

Vi forklarer hva en mikroprosessor er, historien og egenskapene til denne integrerte kretsen. I tillegg hva det er for og dets funksjoner. En mikroprosessor kan operere med en eller flere CPUer. Hva er en mikroprosessor? Den sentrale integrerte kretsen til et datasystem kalles ` ` mikroprosessor '' eller ganske enkelt `` prosessor '' , der logiske og aritmetiske operasjoner (beregninger) blir utført for å tillate utførelse av programmene, fra operativsystemet til applikasjonsprogramvaren. E

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

amfibier

amfibier

Vi forklarer deg hva amfibier er, hva er deres opprinnelse og deres viktigste egenskaper. I tillegg hvordan disse dyrene og eksemplene er klassifisert. Amfibier frakter materie og energi fra vann til land og omvendt. Hva er padder? Amfibier er kjent for terrestriske virveldyr som dedikerer en god del av livet til et vannmiljø , og som går gjennom en periode med metamorfose under utviklingen: en serie dyptgående morfologiske forandringer som skiller hver av stadiene i livssyklusen, og som vanligvis innebærer en periode med vannlevende liv. Me

reform

reform

Vi forklarer hva en reform er, og hva er de forskjellige reformtypene som finnes. I tillegg andre bruksområder som dette begrepet har. Den protestantiske reformasjonen var en kristen religiøs bevegelse ledet av Martin Luther. Hva er reform? Begrepet reform refererer til handlingen med å omforme, korrigere noe, gjøre om, endre, endre . Nå