• Thursday October 29,2020

Sosiale fenomener

Vi forklarer deg hva som er de sosiale fenomenene og deres egenskaper. I tillegg noen eksempler på aktuelle sosiale fenomener.

Protesten mot overgrep mot dyr er et sosialt fenomen som krysser grenser.
  1. Hva er de sosiale fenomenene?

I sosiologi forstås sosiale fenomener som alle de hendelser, trender eller reaksjoner som finner sted i et etablert menneskelig samfunn . De er dokumentert gjennom kollektive atferdsendringer.

Et sosialt fenomen er med andre ord en del av den bevisste atferden i samfunnet, en spesifikk måte det organiserer og strukturerer sine reaksjoner. Det bestemmes av de objektive og subjektive livsvilkårene mennesker lever i.

De sosiale fenomenene kan således være av en annen karakter og svare på spesifikke interesser, eller til og med være en konsekvens av andre typer faktorer, for eksempel den økonomiske. De er imidlertid sosiale, og er i sitt perspektiv begrenset til forholdet mellom individene som utgjør et fellesskap.

Sosiologi er den disiplinen som studerer sosiale fenomener, selv om disse også kan analyseres fra et økonomisk, psykologisk, historisk eller politisk perspektiv, og i disse tilfeller tilpasser konseptet seg til de spesifikke behovene i tilnærmingen.

Det kan tjene deg: Sosial bevissthet

  1. Kjennetegn på sosiale fenomener

Sosiale fenomener som "okkupasjonen" av Wall Street bryter inn i hverdagen.

Sosiale fenomener skiller seg fra andre typer fenomener ved at de har subjektiv og relativ karakter når de har å gjøre med måten mennesker tenker og handler i et samfunn. I noen tilfeller reagerer de til og med på kjennetegn ved den kollektive imaginære .

Det er snakk om sosiale fenomener i et forsøk på å forstå en systemisk eller kontekstuell måte beslutningene som tas av et kollektiv . Med andre ord, praktisk talt alt kan være et gitt sosialt fenomen.

Imidlertid skiller det seg ut som bryter med det som anses som den "hverdagslige" eller "tradisjonelle" oppførselen til det studerte samfunnet. Det som i et historisk øyeblikk kan være et slående sosialt fenomen, i et annet kan det være lite mer enn den etablerte normen.

  1. Eksempler på sosiale fenomener

Formene for forbruk er også sosiale fenomener.

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på sosiale fenomener, selv om man bestemmer seg for en spesifikk spesifikk sak. Generelt er kollektive beslutninger eksempler på sosiale fenomener.

Blant dem er massevandringer, politiske opprør, arbeidstrender, forbrukertrender, kriminell virksomhet, fattigdom eller utvidelse av en religion i et gitt samfunn.

  1. Aktuelle sosiale fenomener

Fremveksten av evangeliske kirker er et sosialt fenomen i den tredje verden.

For tiden er det mer eller mindre generaliserte tendenser når det gjelder sosiale fenomener. De kan tilskrives på en eller annen måte datidens esp ritu, det vil si til det kollektive bevisstløsheten til en bestemt kulturell region, når ikke av hele verden.

For eksempel har den massive utvandringen av venezuelanere de siste fem årene vært et sosialt fenomen (også politisk og økonomisk) i den søramerikanske regionen . Slik har det vært den politiske fremveksten av ultrakonservative partier i Øst-Europa i nyere tid.

På et mer spesifikt område som det amerikanske samfunnet er det observert en viss polarisering siden president Donald Trump kom til vervet.

Et annet mulig eksempel er fremveksten av sosiale medieteknologi i konstitusjonen av par og romantiske forhold i Vesten, eller til og med fremveksten av evangeliske sognebarn i tredjelandsnasjoner. Amerikansk verden

Fortsett med: Sosiale verdier


Interessante Artikler

taksonomi

taksonomi

Vi forklarer hva taksonomien er, hva er organisasjonsnivåene den bruker og hvilke mål denne vitenskapen utgjør. I biologi omhandler taksonomien klassifiseringen av levende organismer. Hva er taksonomien? Det forstås av `taksonomi a vitenskapen om klassifisering : navnet kommer fra de greske ordene t xis ( order ) og vi er ( norma, vet ). De

Vannsyklus

Vannsyklus

Vi forklarer hva vannsyklusen er og dens stadier: fordampning, kondens, nedbør og infiltrasjon. Bilder av vannsyklusen. Vannsyklusen er avgjørende for vedlikehold og stabilitet av planeten vår. Hva er vannsyklusen? Det er kjent som vannsyklusen eller den hydrologiske syklusen til en av de viktigste biokjemiske kretsløpene på planeten Jorden , der vannet gjennomgår en serie transformasjoner og forskyvninger som følge av fysiske reaksjoner. psyko

Ledelse i administrasjon

Ledelse i administrasjon

Vi forklarer hva ledelse er i administrasjon og forskjellene mellom ledelse og administrasjon. Prosjektledelse og offentlig ledelse. Hvert selskap må ha en handlingsplan som oppfyller sine mål. Hva er ledelse i administrasjon? Forretningsstyring refererer til planlegging av prosesser for å oppnå målene til et selskap eller organisasjon. Adm

Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens

Vi forklarer deg hva emosjonell intelligens er og hvordan dette konseptet oppstår. I tillegg, hva er fordelene med emosjonell intelligens. Konseptet ble introdusert av psykologen Howard Gardner i 1983. Hva er emosjonell intelligens? Emosjonell intelligens refererer til de psykologiske evnene og ferdighetene som involverer følelsen, forståelsen, kontrollen og modifiseringen av ens egne og andres følelser . En

machismo

machismo

Vi forklarer hva machismo er, hvilke typer maskinismer som eksisterer, og hva er dens effekter. Machismo's historie og opprinnelse. Hijaben er et slør som dekker hodet og brystet til muslimske kvinner. Hva er machismo? Machismo er en ideologi som anser kvinner for å være underordnede i ett eller flere aspekter med hensyn til menn. M

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Vi forklarer hva kvalitetsstyring er og hva som er et kvalitetsstyringssystem. Prinsipper, total kvalitetsstyring og ISO 9001 standard. Kvalitetsstyring varierer i henhold til standardene i hvert næringsliv. Hva er kvalitetsstyring? Kvalitetsstyring er en serie systematiske prosesser som lar enhver organisasjon planlegge, utføre og kontrollere de forskjellige aktivitetene den utfører. D