• Thursday October 6,2022

fidelity

Vi forklarer hva troskap er og hvordan det utvikler seg i menneskelige forhold. Hvordan en vantro fungerer og trofasthet som en romersk gud.

Trofasthet fører til å oppfylle det som er lovet.
  1. Hva er troskap?

Trofasthet er en av de viktigste dyder som et menneske må ha, spesielt når det gjelder å ha stabile og varige kjærlighetsforhold. Å være tro mot personen som man valgte å dele livet er et minimum av respekt, forståelse og engasjement.

Trofasthet innebærer en ekte forbindelse med kilden og er nært knyttet til lojalitet . I det siste var dette konseptet relatert til oppfyllelsen av en persons plikt og troskap overfor en herre eller en konge.

Ordet troskap kommer fra den latinske fidelitas og refererer til begrepet å tjene en gud. Det gjelder en menneskets ånds kapasitet til å oppfylle løftene vi har gitt. Det er en dyd at mennesket må holde ordet sitt.

Å gjøre et løfte krever en stor suverenitet av vår ånd, siden det innebærer å ta en beslutning om hva vi skal gjøre i nær eller fjern fremtid (på en måte å love) og forplikte oss til det. Hva som vil skje rundt dette løftet om å oppfylle noe vi ikke kan forutse, det er grunnen til at troskap er så viktig. Uansett hva som skjer, enten det er bra eller vondt, fører trofasthet til å oppfylle det som ble lovet .

En trofast person er i stand til å oppfylle løftet sitt, uansett om han føler seg annerledes i fremtiden, underkaster seg uheldige situasjoner eller tenker annerledes. Selv en person kan angre på at han har gitt et løfte, men det er trofast som holder det til tross for alt. Som lover, er gratis og gjør det samvittighetsfullt .

Se også: Temperance.

  1. Troskap i menneskelige relasjoner

En person som er tro mot den andre, er ikke i stand til å bedrag eller forråde sine kjære . Et menneske som er trofast, aksepterer sine forpliktelser og oppfyller dem. Trofasthet er en moralsk verdi som gjør at mennesket holder ordet sitt.

Noen ganger er dette ordet ikke eksplisitt, men forstås i sammenheng. I et forhold blir det for eksempel forstått at begge må være trofaste mot forpliktelsen til å ha valgt og ikke lure, lyve eller skade. Trofasthet går utover bare bedrag (med en annen person, for eksempel), det innebærer også respekt og forståelse av den andre .

  1. Den vantro

En utro person er en som bryter forpliktelsen som er etablert med en person til å opprettholde et kjærlig forhold til en annen. I så henseende er løftet om forening brutt, og den som er utro, oppfyller ikke sitt engasjementord til den andre.

Fra religiøst synspunkt blir de som ikke bekjenner religion eller tro ansett som sanne, for eksempel i forhold til kristendom eller islam, ansett som utro.

  1. Troskap som romersk gud

Troskap ble ansett som en av de romerske gudene, og det var Numa som først reiste et tempel og alter i hans navn. Troskap ble tilbudt blomster, røkelse og vin, men ofre kunne ikke ofres . Prestene til disse templene var dekket av hvite slør som symboliserte lysstaken og pakket hendene og hodet i en kappe når de ble ført i en bil til ofreplassen.

Troskap ble gjenkjent av nøkkelen hun hadde, den hvite kjolen og hunden som var ved siden av henne. Vanligvis ble hun representert som en kvinne med en liten kurv med frukt i den ene hånden og ørene av hvete i den andre hånden. Forente hender representerer også trofasthet.

  1. Troskap innen kommunikasjon

I ethvert menneskelig forhold er kommunikasjon som krever at både avsender og mottaker forstår hverandre uunnværlig. Flere faktorer kan forstyrre forståelsen av et budskap, men hovedsakelig er det en mangel på interesse for den andre, noe som gjør en god forståelse vanskelig.

Troskap innenfor kommunikasjonsomfanget tilsvarer situasjonen der en formidler oppnår det han vil . Troskapen til en prosess tilsvarer den riktige måten å kode og avkode en vellykket melding. Troskapen til en melding påvirkes av det som kalles støy . Hvis støyen reduseres, øker troskapen. På samme måte reduseres det hvis støyen øker.

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.