• Wednesday October 27,2021

frekvens

Vi forklarer hva en frekvens er og hva er måten å måle denne størrelsesorden. I tillegg er de forskjellige betydningene av dette begrepet.

Frekvens måles med hertz.
  1. Hva er frekvens?

Frekvensen er en størrelsesorden som måler antall repetisjoner en hendelse kan ha per tidsenhet.

SI (International System of Units), som er systemet med enheter som brukes av de fleste land i verden, sier at frekvensen må måles med hertz (Hz). Du vil spørre, hva er en hertz? En hertz er en hendelse hvis repetisjon skjer en gang per sekund, denne enheten forstås også som syklus per sekund (cps). Avledningen av hertz er gitt til ære for fysikeren Heinrich Rudolf Hertz.

Men ikke bare eksisterer hertz som en enhet for frekvensmåling. Dermed fremstår omdreininger per minutt (rpm) også som andre enheter; slag per minutt (bpm), brukt mer bra for å måle hjerterytmen og det musikalske tempoet; og radianer per sekund (rad / s)

Frekvensen, innen telekommunikasjonsfeltet, brukes til å etablere båndene som hver stasjon vil kringkaste gjennom .

I statistikk. i stedet kalles antall komponenter som er inkludert i et område frekvens, med en spesifikk distribusjon.

Se også: Puls.

Interessante Artikler

oligarki

oligarki

Vi forklarer hva oligarkiet er, forholdet mellom bedriftens oligarki og aristokrati. I tillegg, hvordan er en oligark person. Oligarkiet er en regjering som består av et mindretall mennesker. Hva er et oligarki? Oligarkiet viser til en regjeringsform som ble implementert i samtiden, representert av en gruppe mennesker som tilhører den samme sosiale klassen, det vil si regjering sammensatt av få mennesker . O

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

mål

mål

Vi forklarer hva et mål er, dets viktigste kjennetegn og hvilke typer som finnes. I tillegg er det forskjellen med et objektivt og flere eksempler. Et mål er det vi håper å oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Hva er et mål? Et `` mål '' eller `'slutt' 'er det forventede eller forestilte resultatet av et system, en handling eller en bane , det vil si det vi håper å oppnå eller oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Organisas

Kjemisk formel

Kjemisk formel

Vi forklarer deg hva en kjemisk formel er, typene som finnes, eksempler og deres deler. I tillegg symbolene og kjemiske elementer. De kjemiske formlene brukes til å uttrykke hva som skjer under en kjemisk reaksjon. Hva er en kjemisk formel? En kjemisk formel er et grafisk uttrykk for elementene som utgjør en hvilken som helst kjemisk forbindelse , samt antall og proporsjoner av deres respektive atomer.,

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

Biogeokjemiske sykluser

Biogeokjemiske sykluser

Vi forklarer deg hva som er de biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie og hvilke typer som finnes. Karbon-, fosfor- og nitrogen-syklusen. Biogeokjemiske sykluser er kretsene for forskyvning av materie. Hva er biogeokjemiske sykluser? Det er kjent som biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie til kretsene for utveksling av kjemiske elementer mellom levende vesener og omgivelsene, gjennom en serie transportprosesser, produksjon og nedbrytning n