• Thursday October 6,2022

Kvalitetsstyring

Vi forklarer hva kvalitetsstyring er og hva som er et kvalitetsstyringssystem. Prinsipper, total kvalitetsstyring og ISO 9001 standard.

Kvalitetsstyring varierer i henhold til standardene i hvert næringsliv.
 1. Hva er kvalitetsstyring?

Kvalitetsstyring er en serie systematiske prosesser som lar enhver organisasjon planlegge, utføre og kontrollere de forskjellige aktivitetene den utfører. Dette garanterer stabilitet og konsistens i ytelse for å oppfylle kundens forventninger.

Kvalitetsstyring varierer i henhold til hvert næringsliv de etablerer sine egne standard , det vil si referansemodeller for å måle eller vurdere nivået på resultatene av organisasjonen.

Se også: Risikostyring.

 1. Kvalitetsstyringssystem (SGC)

Strategiplanlegging er settet med aktiviteter som lar deg nå dine mål.

Kvalitetsstyringssystemet i en organisasjon bestemmes av alle elementene som utgjør den for å garantere en konstant og stabil ytelse, og unngå uventede endringer . Systemet gjør det også mulig å gjøre forbedringer ved å inkorporere nye kvalitetsprosesser etter behov.

Noen eksempler på elementer som utgjør kvalitetsstyringssystemet er:

 • Strukturen til institusjonen. Det er fordelingen av personellet i henhold til deres funksjoner og deres oppgaver, og kalles organisasjonskart.
 • Planleggingen av strategier. Det er settet med aktiviteter som gjør det mulig å oppnå organisasjonens mål og mål.
 • Ressurser. De er alt som organisasjonen trenger for å fungere, for eksempel personell, infrastruktur, penger og utstyr.
 • Prosedyrene De er detaljene, trinn for trinn, om hvordan du utfører hver aktivitet eller oppgave. Avhengig av kompleksiteten i strukturen, kan prosedyrene etableres skriftlig.
 1. Prinsipper for kvalitetsstyring

Prinsippene for kvalitetsstyring er rettet mot å lede og veilede organisasjonen til å oppnå sine mål vellykket. Det er åtte prinsipper eller spørsmål å vurdere:

 • Kunden Å forstå deres behov og oppfylle deres forventninger er nøkkelen til å oppfylle forbrukernes krav og opprettholde deres lojalitet.
 • Lederskap. Organisasjonens indre klima avhenger av ledelsen eller kommandostrategien som er etablert. Hovedlederen kan delegere oppgaver til andre utpekte ledere, avhengig av type struktur.
 • Ansattes medvirkning Motivasjonen til medlemmene i organisasjonen skaper større engasjement, bedre utførelse av oppgavene sine og reduserer usikkerheten i krisetider.
 • Den prosessbaserte tilnærmingen. Å veilede hvert område i organisasjonen er en del av den generelle utviklingen av institusjonen for å oppnå målene effektivt.
 • Systemtilnærmingen til ledelse. Å ta i bruk eller praktisere prosedyrene som er etablert av organisasjonen genererer samhandling mellom hvert element i kvalitetsstyringssystemet.
 • Den kontinuerlige forbedringen. Evalueringen av kvalitetsstyringssystemet (i henhold til passende standarder for hvert element) er nyttig for å oppnå forbedringer i prosedyrene.
 • Den faktabaserte tilnærmingen til beslutningstaking. Analysen av kvalitative og kvantitative data tjener til å måle organisasjonens resultater.
 • Forholdet til leverandørene. Det er viktig å opprettholde et gunstig og gjensidig forhold mellom organisasjonen og leverandører som allianser, rabatter, betalingsplaner, etc.
 1. Total kvalitetsstyring

I japansk kultur kalles kontinuerlig forbedring Kaizen.

Total kvalitetsstyring er en strategi som oppsto i Japan på 1950-tallet, drevet av kvalitetskontrollpraksisene til William Edwards Deming, også kalt Deming-kretser. (spiral til kontinuerlig forbedring).

Total kvalitetsstyring er rettet mot å skape kvalitetsbevissthet i alle organisasjonsprosesser, ikke bare etter prosedyrer. Tenk på organisasjonen globalt, sammen med menneskene som jobber i den.

Begrepet `` total kvalitet '' refererer til en kontinuerlig forbedring med sikte på å oppnå optimal kvalitet på alle områder av institusjonen: fra Filosofi, kultur, strategi og stil i organisasjonen, alle mennesker studerer, øver, deltar og oppmuntrer til kontinuerlig forbedring.

I japansk kultur kalles kontinuerlig forbedring Kaizen (kai betyr change og Zen betyr good ). Total kvalitetsstyring implementerer Kaizen-metoden for å generere forbedringer:

 • I små handlinger.
 • Uten å kreve store investeringer.
 • Med deltakelse fra alle medlemmene i organisasjonen.
 • Å handle og implementere svar raskt.

I tillegg unngår Kaizen-filosofien avfall, avfall eller ineffektivitet som kan oppstå i produksjonssystemet, for eksempel:

 • Overproduksjon (produserer på forespørsel).
 • Mangler (forsterker kvalitetskontrollen før salg).
 • Inventar (organiserer, i detalj, hver ressurs i organisasjonen).
 • Transport (optimaliserer reiser og gjør flere bestillinger i samme forsendelse).
 • Forsinkelser (respekterer strenge interne prosesser for å unngå feil eller produksjonsforsinkelser).
 • Unødvendige prosesser (hvis det ikke er noe klart mål eller grunn, er det ingen investeringer i dem).
 1. ISO 9001 kvalitetsstandard

ISO 9001 kvalitetsstandard er den mest brukte i verden.

ISO 9001 kvalitetsstandard er en internasjonal retningslinje som tar hensyn til en institusjons virksomhet uten å skille fra sin kategori fordi den fokuserer på kundetilfredshet og evnen til å levere produkter og tjenester som oppfyller de etablerte kravene.

Det er den mest brukte normen i verden og oppdateres jevnlig fordi den overveier endringene i praksis for organisasjonene og i anvendte teknologier, som krever en systematisk gjennomgang av normen

ISO er den internasjonale organisasjonen for standardisering (av den engelske International Organization for Standardization ), uavhengig og ikke-statlig, som dukket opp i 1946 med den tjuefem-lands konsensus. Dette er og har i dag hundre og sekstifire nasjoner. Målet med organisasjonen er å standardisere, gjennom etablerte standarder, aspekter som sikkerhet, helse og miljø, i produksjonssystemet over hele verden.

 1. Styring av helsekvalitet

Kvalitetsstyring i helse er regulert av ISO 13485-standarden for produsenter av medisinsk utstyr og relaterte tjenesteleverandører. Den er basert på ISO 9001-standarden på grunn av kundetilfredshetskrav og kontinuerlig forbedring, men den inneholder mer passende modifikasjoner for helsesektoren. Organisasjoner kan sertifiseres som:

 • De lager sanitærprodukter
 • De distribuerer sanitærprodukter
 • Gi teknisk hjelpetjenester for medisinsk utstyr
 • Gi elektromedisinsk og klinisk ingeniørtjeneste på sykehus
 • Steriliseringssentre på sykehus

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.