• Tuesday September 28,2021

Pedagogisk ledelse

Vi forklarer hva pedagogisk ledelse er og hva dens mål er. I tillegg er områdene det omfatter og funksjonene til hver.

Utdanningsledelse tilbyr strategier for å forbedre utdanningsinstitusjoner.
  1. Hva er pedagogisk ledelse?

Utdanningsledelse er en disiplin som har som mål å styrke ytelsen til skoler og utdanningsinstitusjoner i et gitt land gjennom anvendelse av teknikker, instrumenter og kunnskap. Det er en slags pedagogisk administrasjon, i den forstand at den prøver å tenke på utdanningsprosessen som en organisert, systemisk helhet.

På denne måten kan pedagogisk ledelse forstås samtidig som en disiplin, en prosess og en strategi, som griper inn i utdanningssystemet for å forbedre de forskjellige stadiene. Det fremmer integrering av de forskjellige elementene som utgjør den pedagogiske handlingen (elever, lærere og fellesskap).

Dermed utgjør det et utdanningssamfunn som utveksler informasjon, som feeds tilbake og som overvinner hindringene som tradisjonelt er forbundet med utdanning, for eksempel frafall fra skolen, dårlig utdanningsevne, etc.

Det kan tjene deg: Offentlig ledelse

  1. Områder for utdanningsledelse

Pedagogisk ledelse definerer formene for undervisning og evaluering.

Pedagogisk ledelse inkluderer vanligvis følgende fire områder av skoleledelse:

  • Ledelse Utstyrt med et veiledende oppdrag og promotor for forbedring av en utdanningsinstitusjon, er den dedikert til å koordinere behovene til virksomheten for å integrere sin egen utdanningskultur. Dette betyr at det er ansvarlig for å utøve ledelse og administrativ kontroll av campus, samt oppdatere og gjennomgå den rekreasjons-, sosiale og psykologiske dynamikken som følger med den pedagogiske handlingen.
  • Pedagogisk og akademisk ledelse . Det er skikkelig ansvarlig for læring, det vil si hva som skjer i klasserommet. Dette innebærer å utvikle, oppdatere og revurdere den faglige læreplanen, ta hensyn til den spesialiserte kunnskapen i faget og forslagene fra fagmiljøet, samt avtalene med de andre medlemmene i utdanningssamfunnet, spesielt når det gjelder formene for evaluering.
  • Økonomisk og administrativ ledelse . I dette tilfellet refererer det til alt relatert til studentregistrering og informasjonssystemer, tilbud av komplementære tjenester og fremfor alt for å sikre at pedagogisk personell kan fortsette å eksistere over tid, og administrere sine menneskelige ressurser og kapitalressurser på best mulig måte. . Dette inkluderer også forskrifter, varelager, etc.
  • Samfunnsledelse Dette fjerde aspektet gjelder den sosiale siden av utdanningsloven, gjennom promotering av innbyggerdeltakelse, utvekslingsplaner, stimulans til forskeren, fremme av faglig vekst og andre aspekter som angår utdanningssamfunnet som enkeltpersoner som lever liv i rundt læring, og streber etter en fredelig og gjensidig berikende sameksistens.

Fortsett med: Prosjektledelse


Interessante Artikler

sikkerhet

sikkerhet

Vi forklarer hva sikkerhet er og hva som er viktigheten av det. I tillegg, hvilke typer sikkerhet kjenner vi og hva er funksjonen til forsikring. Låser er sikkerhetsverktøy som brukes daglig. Hva er sikkerhet? Begrepet sikkerhet kommer fra det latinske " securitas ", som betyr å ha kunnskap og sikkerhet om noe. S

selvsikkerhet

selvsikkerhet

Vi forklarer deg hva assertivitet er og hva det vil si å være påståelig. I tillegg er dens definisjon i henhold til SAR og hva som er assertiv kommunikasjon. Assertivitet søker å oppnå effektiv og gunstig kommunikasjon for alle. Hva er selvsikkerhet? Når man snakker om sertivitet, blir det vanligvis referert til en kommunikativ modell som søker en ideell balanse mellom aggressive og passive kommunikasjonsstillinger , for å opprettholde en åpenhjertig, rettferdig og respektfull utvekslingsprosess. informasj

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

protokollen

protokollen

Vi forklarer hva protokollen er (som regler for oppførsel, og innen informatikk). I tillegg protokolltyper og noen eksempler. Denne atferden eller reglene kan omfatte visse måter å kle seg på. Hva er protokoll? Protokollen, i sin definisjon som er mest brukt, viser til ulik atferd og regler som mennesker i et gitt samfunn bør kjenne til og respektere ved spesifikke anledninger, for eksempel i områder offiserer av en bestemt grunn eller fordi han har en stilling som krever denne protokollen. Orde

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2)

Vi forklarer deg hva karbondioksid er, og hvorfor det er så viktig. Karbonsyklus CO2 og klimaendringer. Bruk av CO2. Normale nivåer av CO 2 i atmosfæren øker på grunn av industriell aktivitet. Hva er karbondioksid? Når vi snakker om karbondioksid, karbondioksid eller CO2 (fra dens kjemiske formel: CO 2 ), vises det til en fargeløs og vannløselig gass , hvis molekyler er sammensatt av ett atom med karbon og to av oksygen, forbundet med kovalente dobbeltbindinger. CO2 er

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.