• Tuesday September 21,2021

Sosiale ferdigheter

Vi forklarer hva sosiale ferdigheter og eksempler på dette settet med atferd er. I tillegg hva de er for og deres betydning.

Sosiale ferdigheter er basert på styring av kommunikasjon og følelser.
 1. Hva er de sosiale ferdighetene?

Det forstås av `` sosiale evner '' eller `` sosial kompetanse '' til settet av atferd som mennesket (og til og med andre dyrearter) manifesterer seg i samfunnssituasjoner, det vil si av sosial organisering, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforsterkning (suksess). Enkelt sagt: de er settet med talenter konvensjonelt verdsatt av samfunnet som et individ kan avsløre i visse situasjoner.

Dette er et vanskelig konsept, siden det ikke er noen eneste definisjon av disse ferdighetene eller en vitenskapelig enighet om dette. I en viss grad er sosiale ferdigheter avhengig av den kulturelle konteksten de viser seg i, ettersom den samme egenskapen kan verdsettes annerledes av forskjellige tradisjoner, ved å håndtere protokoller og ideer fra domstolene. Ofte motstridende.

Generelt tillater sosiale ferdigheter mennesker å oppnå sine samfunnsmål, det vil si å håndtere deres mellommenneskelige forhold på en identisk måte, noe som kan ha innvirkning på andre områder av livet. De er vanligvis basert på styring av kommunikasjon og følelser.

I noen tilfeller av mental eller nevrologisk patologi (som for eksempel det autistiske spekteret) blir menneskets sosiale evner ganske påvirket, noe som krever en annen læringsmodell enn det vanlige, siden normalt denne typen talent de utvikler seg naturlig, gjennom sosial utveksling (og de blir selvfølgelig bestemt av personlighetsfaktorer, foreldreskap osv.).

Det kan tjene deg: Kognitive ferdigheter.

 1. Eksempler på sosiale ferdigheter

Dialog er en veldig viktig grunnleggende sosial ferdighet.

Klassisk kan sosiale ferdigheter klassifiseres i:

 • Grunnleggende : lytte til andre, starte en samtale, holde en samtale, stille spørsmål, si takk, presentere deg selv, introdusere noen andre, lage et kompliment, dialog osv.
 • Avansert : be om hjelp, delta i en diskusjon, gi instruksjoner, følg instruksjonene, unnskyld, overbevise andre, gi en respektfull mening, inngi en klage, megle mellom to parter, etc.
 • Affektiv : å vite hva du føler, uttrykke hva du føler, forstå andres følelser, møte andres sinne, uttrykke hengivenhet, møte frykt, selvutlønne, trøste de rammede osv.
 • Alternativer til aggresjon : spør om tillatelse, elske deg selv, del noe med noen, forhandle med en annen, hjelpe en tredjepart, bruk selvkontroll, svare på vitser, forsvare ens rettigheter, unndra konflikt, etc.
 • Mestring av stress : inngi en klage, svare på en klage, demonstrere idrettsutøvelse, håndtere skam, håndtere frustrasjon, forsvare en alliert, håndtere fiasko, håndtere smerter, håndtere gruppepress osv.
 • Planlegging : ta beslutninger, samle informasjon, kjenne sine talenter, konsentrere seg om en oppgave, prioritere behov osv.
 1. Hva er sosiale ferdigheter for?

Sosiale ferdigheter, ifølge noen forfattere, lar mennesket utføre følgende funksjoner:

 • Forsterkning i sosiale situasjoner . De tillater å utdype eller modulere viss læring, eller påvirke andre til å fremme eller motvirke atferd.
 • De garanterer kollektiv stilling . En person med gode sosiale ferdigheter kan søke påvirkningsposisjoner i en gruppe, eller forhandle i visse situasjoner.
 • De fremmer empati . De er veien til smie av kjærlighet og nære relasjoner, noe som betyr at andres selvtillit og verdsettelse.
 • Det reduserer stress i sosiale situasjoner . Tillater en mer avslappet og flytende ytelse når du arbeider med andre.
 1. Betydningen av sosiale ferdigheter

Følelsesmessige forhold er knyttet til sosial ytelse.

Sosiale ferdigheter kan være et avgjørende talent i visse situasjoner og et kjennetegn verdsatt på områder som:

 • Følelsesmessig helse Følelsesmessige og selvtillitsforhold er direkte knyttet til sosial ytelse, spesielt i situasjoner med kjærlig eller erotisk verdsettelse.
 • Støtte fra andre områder . Mennesker med et godt sosialt apparat har en tendens til å prestere bedre på andre områder i livet, siden de ikke bruker så mye av sin mentale og emosjonelle energi til å håndtere emosjonelle eller sosiale mangler.
 • Læring. Mennesker er sosiale skapninger som vi lærer ved repetisjon og gjennom kontakt med andre. Uten den erfaringen blir vår individuelle trening vanskeligere og det tar oss lang tid å utvikle oss som fulle og sunne individer.
 • Håndtere begrensningssituasjoner . Begrensningssituasjoner som alkoholisme, narkotikaavhengighet, selvmord, etc., kan overvinnes med sosial støtte fra ferdighetene på dette området.

Interessante Artikler

Unik lenke

Unik lenke

Vi forklarer deg hva en unik lenke er og dens forskjellige egenskaper. I tillegg bruker det og noen eksempler på denne kjemiske koblingen. Selv om den unike koblingen vanligvis skilles fra den kovalente, er det ingen ren kobling. Hva er en unik lenke? Det forstås som en enkelt kobling eller elektrovalent lenke til en av mekanismene for kjemisk sammenslåing, som vanligvis er gitt mellom metalliske atomer og ikke-metallisk , smeltet på grunn av permanent overføring av elektroner, og dermed produserer et elektromagnetisk ladet molekyl, kjent som ion . Den

Planlegging i administrasjon

Planlegging i administrasjon

Vi forklarer deg hva som planlegger i administrasjonen, dens prinsipper, elementer og klassifisering. I tillegg den administrative prosessen. Planlegging kan veilede selskapets handlinger for en effektiv bruk av ressursene. Hva planlegger i administrasjonen? I en organisasjon er planlegging etablering av en strategi som gjør det mulig å oppnå et sett med forhåndsbestemte mål . Res

Web 2.0

Web 2.0

Vi forklarer hva Web 2.0 er og hva som er opprinnelsen til dette begrepet. I tillegg de forskjellige verktøyene du bruker. Web 2.0 er et skritt fremover i utviklingen av Internett. Hva er Web 2.0? Når vi snakker om 2.0-weben eller det sosiale nettet, viser vi til en modell av websider som letter overføringen av informasjon , interoperabilitet og samarbeid. B

fattigdom

fattigdom

Vi forklarer hva fattigdom er, dens årsaker, konsekvenser og hvilke typer fattigdom som finnes. I tillegg tall i Mexico og verden. 1 milliard mennesker i verden er i ekstrem fattigdom. Hva er fattigdom? Fattigdom er en sosioøkonomisk tilstand der ressursene er knappe , eller verktøyene som er nødvendige for å skaffe dem regelmessig. De

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Vi forklarer hva forvaltningsrett er, dens prinsipper, kjennetegn og grener. I tillegg kilder og eksempler. Forvaltningslov innebærer statlige funksjoner som innvandringskontroll. Hva er forvaltningsrett? Forvaltningsrett er den grenen av loven som studerer organisasjonen, pliktene og funksjonene til staten og dens institusjoner , særlig fullmakten til utøvende gren. N

Faraday Law

Faraday Law

Vi forklarer deg hva Faradays lov er, elektromagnetisk induksjon, dens historie, formel og eksempler. I tillegg Lenz lov. Faradays lov studerer elektromagnetisk kraft i en lukket krets. Hva er Faradays lov? Faraday Electromagnetic Induction Law, kjent ganske enkelt som Faraday Law, er et prinsipp for fysikk formulert av den britiske forskeren Michel Faraday i 1831