• Sunday August 14,2022

Sosiale ferdigheter

Vi forklarer hva sosiale ferdigheter og eksempler på dette settet med atferd er. I tillegg hva de er for og deres betydning.

Sosiale ferdigheter er basert på styring av kommunikasjon og følelser.
 1. Hva er de sosiale ferdighetene?

Det forstås av `` sosiale evner '' eller `` sosial kompetanse '' til settet av atferd som mennesket (og til og med andre dyrearter) manifesterer seg i samfunnssituasjoner, det vil si av sosial organisering, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforsterkning (suksess). Enkelt sagt: de er settet med talenter konvensjonelt verdsatt av samfunnet som et individ kan avsløre i visse situasjoner.

Dette er et vanskelig konsept, siden det ikke er noen eneste definisjon av disse ferdighetene eller en vitenskapelig enighet om dette. I en viss grad er sosiale ferdigheter avhengig av den kulturelle konteksten de viser seg i, ettersom den samme egenskapen kan verdsettes annerledes av forskjellige tradisjoner, ved å håndtere protokoller og ideer fra domstolene. Ofte motstridende.

Generelt tillater sosiale ferdigheter mennesker å oppnå sine samfunnsmål, det vil si å håndtere deres mellommenneskelige forhold på en identisk måte, noe som kan ha innvirkning på andre områder av livet. De er vanligvis basert på styring av kommunikasjon og følelser.

I noen tilfeller av mental eller nevrologisk patologi (som for eksempel det autistiske spekteret) blir menneskets sosiale evner ganske påvirket, noe som krever en annen læringsmodell enn det vanlige, siden normalt denne typen talent de utvikler seg naturlig, gjennom sosial utveksling (og de blir selvfølgelig bestemt av personlighetsfaktorer, foreldreskap osv.).

Det kan tjene deg: Kognitive ferdigheter.

 1. Eksempler på sosiale ferdigheter

Dialog er en veldig viktig grunnleggende sosial ferdighet.

Klassisk kan sosiale ferdigheter klassifiseres i:

 • Grunnleggende : lytte til andre, starte en samtale, holde en samtale, stille spørsmål, si takk, presentere deg selv, introdusere noen andre, lage et kompliment, dialog osv.
 • Avansert : be om hjelp, delta i en diskusjon, gi instruksjoner, følg instruksjonene, unnskyld, overbevise andre, gi en respektfull mening, inngi en klage, megle mellom to parter, etc.
 • Affektiv : å vite hva du føler, uttrykke hva du føler, forstå andres følelser, møte andres sinne, uttrykke hengivenhet, møte frykt, selvutlønne, trøste de rammede osv.
 • Alternativer til aggresjon : spør om tillatelse, elske deg selv, del noe med noen, forhandle med en annen, hjelpe en tredjepart, bruk selvkontroll, svare på vitser, forsvare ens rettigheter, unndra konflikt, etc.
 • Mestring av stress : inngi en klage, svare på en klage, demonstrere idrettsutøvelse, håndtere skam, håndtere frustrasjon, forsvare en alliert, håndtere fiasko, håndtere smerter, håndtere gruppepress osv.
 • Planlegging : ta beslutninger, samle informasjon, kjenne sine talenter, konsentrere seg om en oppgave, prioritere behov osv.
 1. Hva er sosiale ferdigheter for?

Sosiale ferdigheter, ifølge noen forfattere, lar mennesket utføre følgende funksjoner:

 • Forsterkning i sosiale situasjoner . De tillater å utdype eller modulere viss læring, eller påvirke andre til å fremme eller motvirke atferd.
 • De garanterer kollektiv stilling . En person med gode sosiale ferdigheter kan søke påvirkningsposisjoner i en gruppe, eller forhandle i visse situasjoner.
 • De fremmer empati . De er veien til smie av kjærlighet og nære relasjoner, noe som betyr at andres selvtillit og verdsettelse.
 • Det reduserer stress i sosiale situasjoner . Tillater en mer avslappet og flytende ytelse når du arbeider med andre.
 1. Betydningen av sosiale ferdigheter

Følelsesmessige forhold er knyttet til sosial ytelse.

Sosiale ferdigheter kan være et avgjørende talent i visse situasjoner og et kjennetegn verdsatt på områder som:

 • Følelsesmessig helse Følelsesmessige og selvtillitsforhold er direkte knyttet til sosial ytelse, spesielt i situasjoner med kjærlig eller erotisk verdsettelse.
 • Støtte fra andre områder . Mennesker med et godt sosialt apparat har en tendens til å prestere bedre på andre områder i livet, siden de ikke bruker så mye av sin mentale og emosjonelle energi til å håndtere emosjonelle eller sosiale mangler.
 • Læring. Mennesker er sosiale skapninger som vi lærer ved repetisjon og gjennom kontakt med andre. Uten den erfaringen blir vår individuelle trening vanskeligere og det tar oss lang tid å utvikle oss som fulle og sunne individer.
 • Håndtere begrensningssituasjoner . Begrensningssituasjoner som alkoholisme, narkotikaavhengighet, selvmord, etc., kan overvinnes med sosial støtte fra ferdighetene på dette området.

Interessante Artikler

kapital

kapital

Vi forklarer hva kapital er, og hva er måtene å få tak i den. I tillegg er betydningen av dette begrepet på forskjellige felt. Kapital kan brukes som et middel til å øke egenkapital. Hva er kapital? Begrepet kapital kommer fra den latinske hovedstaden . Kapitalbegrepet har forskjellige betydninger, avhengig av kontekst og disiplin som brukes. Når

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

wifi

wifi

Vi forklarer hva Wifi er og hva denne teknologien er til. I tillegg hvilke typer Wifi som finnes, hvordan den fungerer og hva som er en repeater. WiFi-enheten tillater trådløs sammenkobling mellom datamaskin og elektroniske systemer. Hva er Wifi? I informatikk er det kjent som `` Wi-Fi '' (avledet fra Wi-Fi-merket) til en telekommunikasjonsteknologi som tillater trådløs sammenkobling mellom datasystemer og elektronikk , for eksempel datamaskiner, videospillkonsoller, TV-apparater, mobiltelefoner, spillere, pekere, etc. De

befolkning

befolkning

Vi forklarer hva som er populasjon, hva er de forskjellige betydningene av dette begrepet og studiene som er utført i denne forbindelse. For sosiologi er befolkningen et sett med mennesker eller ting som kan analyseres. Hva er befolkning? Befolkningsbegrepet har sin opprinnelse i det latinske uttrykket ' populat o' , og refererer til en dannet gruppe mennesker som bor på et bestemt sted eller region .

Mekanisk energi

Mekanisk energi

Vi forklarer deg hva den mekaniske energien er og hvordan denne energien kan klassifiseres. I tillegg eksempler og potensiell og kinetisk mekanisk energi. Den mekaniske energien involverer både den kinetiske, elastiske og potensielle energien til et objekt. Hva er den mekaniske energien? Vi forstår med mekanisk energi at et legeme eller et system oppnår roten til bevegelsens hastighet eller sin spesifikke posisjon, og at det er i stand til å produsere et mekanisk arbeid. Ge

litteratur

litteratur

Vi forklarer deg hva litteratur er og hvordan dette kunstneriske uttrykket oppstår. Kort historisk gjennomgang. Hva er de litterære sjangrene. Litteratur er en disiplin som bruker språk estetisk. Hva er litteratur? Litteratur regnes av Royal Spanish Academy som et kunstnerisk uttrykk som er basert på språkbruk ; Vi kan faktisk si at det nesten er hvilket som helst skriftlig dokument. Det