• Thursday January 21,2021

Sosiale ferdigheter

Vi forklarer hva sosiale ferdigheter og eksempler på dette settet med atferd er. I tillegg hva de er for og deres betydning.

Sosiale ferdigheter er basert på styring av kommunikasjon og følelser.
 1. Hva er de sosiale ferdighetene?

Det forstås av `` sosiale evner '' eller `` sosial kompetanse '' til settet av atferd som mennesket (og til og med andre dyrearter) manifesterer seg i samfunnssituasjoner, det vil si av sosial organisering, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforsterkning (suksess). Enkelt sagt: de er settet med talenter konvensjonelt verdsatt av samfunnet som et individ kan avsløre i visse situasjoner.

Dette er et vanskelig konsept, siden det ikke er noen eneste definisjon av disse ferdighetene eller en vitenskapelig enighet om dette. I en viss grad er sosiale ferdigheter avhengig av den kulturelle konteksten de viser seg i, ettersom den samme egenskapen kan verdsettes annerledes av forskjellige tradisjoner, ved å håndtere protokoller og ideer fra domstolene. Ofte motstridende.

Generelt tillater sosiale ferdigheter mennesker å oppnå sine samfunnsmål, det vil si å håndtere deres mellommenneskelige forhold på en identisk måte, noe som kan ha innvirkning på andre områder av livet. De er vanligvis basert på styring av kommunikasjon og følelser.

I noen tilfeller av mental eller nevrologisk patologi (som for eksempel det autistiske spekteret) blir menneskets sosiale evner ganske påvirket, noe som krever en annen læringsmodell enn det vanlige, siden normalt denne typen talent de utvikler seg naturlig, gjennom sosial utveksling (og de blir selvfølgelig bestemt av personlighetsfaktorer, foreldreskap osv.).

Det kan tjene deg: Kognitive ferdigheter.

 1. Eksempler på sosiale ferdigheter

Dialog er en veldig viktig grunnleggende sosial ferdighet.

Klassisk kan sosiale ferdigheter klassifiseres i:

 • Grunnleggende : lytte til andre, starte en samtale, holde en samtale, stille spørsmål, si takk, presentere deg selv, introdusere noen andre, lage et kompliment, dialog osv.
 • Avansert : be om hjelp, delta i en diskusjon, gi instruksjoner, følg instruksjonene, unnskyld, overbevise andre, gi en respektfull mening, inngi en klage, megle mellom to parter, etc.
 • Affektiv : å vite hva du føler, uttrykke hva du føler, forstå andres følelser, møte andres sinne, uttrykke hengivenhet, møte frykt, selvutlønne, trøste de rammede osv.
 • Alternativer til aggresjon : spør om tillatelse, elske deg selv, del noe med noen, forhandle med en annen, hjelpe en tredjepart, bruk selvkontroll, svare på vitser, forsvare ens rettigheter, unndra konflikt, etc.
 • Mestring av stress : inngi en klage, svare på en klage, demonstrere idrettsutøvelse, håndtere skam, håndtere frustrasjon, forsvare en alliert, håndtere fiasko, håndtere smerter, håndtere gruppepress osv.
 • Planlegging : ta beslutninger, samle informasjon, kjenne sine talenter, konsentrere seg om en oppgave, prioritere behov osv.
 1. Hva er sosiale ferdigheter for?

Sosiale ferdigheter, ifølge noen forfattere, lar mennesket utføre følgende funksjoner:

 • Forsterkning i sosiale situasjoner . De tillater å utdype eller modulere viss læring, eller påvirke andre til å fremme eller motvirke atferd.
 • De garanterer kollektiv stilling . En person med gode sosiale ferdigheter kan søke påvirkningsposisjoner i en gruppe, eller forhandle i visse situasjoner.
 • De fremmer empati . De er veien til smie av kjærlighet og nære relasjoner, noe som betyr at andres selvtillit og verdsettelse.
 • Det reduserer stress i sosiale situasjoner . Tillater en mer avslappet og flytende ytelse når du arbeider med andre.
 1. Betydningen av sosiale ferdigheter

Følelsesmessige forhold er knyttet til sosial ytelse.

Sosiale ferdigheter kan være et avgjørende talent i visse situasjoner og et kjennetegn verdsatt på områder som:

 • Følelsesmessig helse Følelsesmessige og selvtillitsforhold er direkte knyttet til sosial ytelse, spesielt i situasjoner med kjærlig eller erotisk verdsettelse.
 • Støtte fra andre områder . Mennesker med et godt sosialt apparat har en tendens til å prestere bedre på andre områder i livet, siden de ikke bruker så mye av sin mentale og emosjonelle energi til å håndtere emosjonelle eller sosiale mangler.
 • Læring. Mennesker er sosiale skapninger som vi lærer ved repetisjon og gjennom kontakt med andre. Uten den erfaringen blir vår individuelle trening vanskeligere og det tar oss lang tid å utvikle oss som fulle og sunne individer.
 • Håndtere begrensningssituasjoner . Begrensningssituasjoner som alkoholisme, narkotikaavhengighet, selvmord, etc., kan overvinnes med sosial støtte fra ferdighetene på dette området.

Interessante Artikler

Fiberoptikk

Fiberoptikk

Vi forklarer hva den optiske fiberen er og hvordan den fungerer. I tillegg, for hva den brukes, egenskaper, fordeler og ulemper med den optiske fiberen. Optisk fiber er det mest avanserte kabeloverføringsmediet som finnes. Hva er den optiske fiberen? Optisk fiber er et fysisk middel for overføring av informasjon , vanlig i data- og telekommunikasjonsnettverk, bestående av et tynt glass eller plastfilament, gjennom s hvor pulser med laser eller ledet lys beveger seg, der dataene som skal overføres er inneholdt. Gj

Historisk historie

Historisk historie

Vi forklarer hva en historisk beretning er, hva dens deler er og hva den er til for. I tillegg er dens viktigste funksjoner og eksempler. Historiske beretninger er basert på hendelser og sanne mennesker. Hva er en historisk beretning? En historisk beretning i en kronologisk fortelling om en relevant begivenhet i historien .

psykopatologi

psykopatologi

Vi forklarer hva psykopatologi og psykiske lidelser er. Det biomedisinske perspektivet og eksempler på psykopatologiske lidelser. Psykopatologi studerer psykiske sykdommer. Hva er psykopatologi? Psykopatologi er den disiplinen som analyserer motivasjoner og særegenheter ved psykiske sykdommer . Denne studien kan gjennomføres med flere tilnærminger eller modeller, blant annet biomedisinsk, psykodynamisk, sosiobiologisk og atferdsmessig kan siteres. Or

Feudal produksjonsmodus

Feudal produksjonsmodus

Vi forklarer deg hva den føydale produksjonsmåten er, hvordan den oppsto, dens sosiale klasser og andre egenskaper. I tillegg begynnelsen på kapitalismen. Modusen for føydal produksjon var middelet for jordbruksutbytting av middelalderen. Hva er den føydale produksjonsmåten? I marxistisk terminologi er det kjent som føydal produksjonsmåte (eller med klare ord: feudalisme), den sosioøkonomiske organisasjonen som styrer middelaldersamfunnet i Vest og andre regioner i verden. I disse

International System of Units (SI)

International System of Units (SI)

Vi forklarer deg hva International System of Units er, hvordan det ble opprettet og hva det er for. I tillegg er dens grunnleggende og avledede enheter. Det internasjonale systemet for enheter er det mest brukte over hele verden. Hva er det internasjonale enhetssystemet? Det er kjent som International System of Units (forkortet SI) til systemet med måleenheter som brukes i praktisk talt hele verden .

Dark Matter

Dark Matter

Vi forklarer deg hva mørk materie er, og hvorfor den er så viktig. I tillegg er det antimateriell og mørk energi. Mørk materie utgjør 80% av universets totale masse. Hva er mørk materie? I astrofysikk er en annen del av universet enn den såkalte bariatriske saken (vanlig materie), nøytrinoer og mørk energi kjent som mørk materie. Navnet k