• Sunday June 20,2021

Sosiale ferdigheter

Vi forklarer hva sosiale ferdigheter og eksempler på dette settet med atferd er. I tillegg hva de er for og deres betydning.

Sosiale ferdigheter er basert på styring av kommunikasjon og følelser.
 1. Hva er de sosiale ferdighetene?

Det forstås av `` sosiale evner '' eller `` sosial kompetanse '' til settet av atferd som mennesket (og til og med andre dyrearter) manifesterer seg i samfunnssituasjoner, det vil si av sosial organisering, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforsterkning (suksess). Enkelt sagt: de er settet med talenter konvensjonelt verdsatt av samfunnet som et individ kan avsløre i visse situasjoner.

Dette er et vanskelig konsept, siden det ikke er noen eneste definisjon av disse ferdighetene eller en vitenskapelig enighet om dette. I en viss grad er sosiale ferdigheter avhengig av den kulturelle konteksten de viser seg i, ettersom den samme egenskapen kan verdsettes annerledes av forskjellige tradisjoner, ved å håndtere protokoller og ideer fra domstolene. Ofte motstridende.

Generelt tillater sosiale ferdigheter mennesker å oppnå sine samfunnsmål, det vil si å håndtere deres mellommenneskelige forhold på en identisk måte, noe som kan ha innvirkning på andre områder av livet. De er vanligvis basert på styring av kommunikasjon og følelser.

I noen tilfeller av mental eller nevrologisk patologi (som for eksempel det autistiske spekteret) blir menneskets sosiale evner ganske påvirket, noe som krever en annen læringsmodell enn det vanlige, siden normalt denne typen talent de utvikler seg naturlig, gjennom sosial utveksling (og de blir selvfølgelig bestemt av personlighetsfaktorer, foreldreskap osv.).

Det kan tjene deg: Kognitive ferdigheter.

 1. Eksempler på sosiale ferdigheter

Dialog er en veldig viktig grunnleggende sosial ferdighet.

Klassisk kan sosiale ferdigheter klassifiseres i:

 • Grunnleggende : lytte til andre, starte en samtale, holde en samtale, stille spørsmål, si takk, presentere deg selv, introdusere noen andre, lage et kompliment, dialog osv.
 • Avansert : be om hjelp, delta i en diskusjon, gi instruksjoner, følg instruksjonene, unnskyld, overbevise andre, gi en respektfull mening, inngi en klage, megle mellom to parter, etc.
 • Affektiv : å vite hva du føler, uttrykke hva du føler, forstå andres følelser, møte andres sinne, uttrykke hengivenhet, møte frykt, selvutlønne, trøste de rammede osv.
 • Alternativer til aggresjon : spør om tillatelse, elske deg selv, del noe med noen, forhandle med en annen, hjelpe en tredjepart, bruk selvkontroll, svare på vitser, forsvare ens rettigheter, unndra konflikt, etc.
 • Mestring av stress : inngi en klage, svare på en klage, demonstrere idrettsutøvelse, håndtere skam, håndtere frustrasjon, forsvare en alliert, håndtere fiasko, håndtere smerter, håndtere gruppepress osv.
 • Planlegging : ta beslutninger, samle informasjon, kjenne sine talenter, konsentrere seg om en oppgave, prioritere behov osv.
 1. Hva er sosiale ferdigheter for?

Sosiale ferdigheter, ifølge noen forfattere, lar mennesket utføre følgende funksjoner:

 • Forsterkning i sosiale situasjoner . De tillater å utdype eller modulere viss læring, eller påvirke andre til å fremme eller motvirke atferd.
 • De garanterer kollektiv stilling . En person med gode sosiale ferdigheter kan søke påvirkningsposisjoner i en gruppe, eller forhandle i visse situasjoner.
 • De fremmer empati . De er veien til smie av kjærlighet og nære relasjoner, noe som betyr at andres selvtillit og verdsettelse.
 • Det reduserer stress i sosiale situasjoner . Tillater en mer avslappet og flytende ytelse når du arbeider med andre.
 1. Betydningen av sosiale ferdigheter

Følelsesmessige forhold er knyttet til sosial ytelse.

Sosiale ferdigheter kan være et avgjørende talent i visse situasjoner og et kjennetegn verdsatt på områder som:

 • Følelsesmessig helse Følelsesmessige og selvtillitsforhold er direkte knyttet til sosial ytelse, spesielt i situasjoner med kjærlig eller erotisk verdsettelse.
 • Støtte fra andre områder . Mennesker med et godt sosialt apparat har en tendens til å prestere bedre på andre områder i livet, siden de ikke bruker så mye av sin mentale og emosjonelle energi til å håndtere emosjonelle eller sosiale mangler.
 • Læring. Mennesker er sosiale skapninger som vi lærer ved repetisjon og gjennom kontakt med andre. Uten den erfaringen blir vår individuelle trening vanskeligere og det tar oss lang tid å utvikle oss som fulle og sunne individer.
 • Håndtere begrensningssituasjoner . Begrensningssituasjoner som alkoholisme, narkotikaavhengighet, selvmord, etc., kan overvinnes med sosial støtte fra ferdighetene på dette området.

Interessante Artikler

jevndøgn

jevndøgn

Vi forklarer hva ekvivalent er, noen av dens egenskaper og historie. I tillegg, hva er deres forskjeller med solstice. Jevndøgn oppstår to ganger i året, på slutten av månedene mars og september. Hva er equinox? Det kalles jevndøgn til et av de to øyeblikkene i året der solen befinner seg på jordets ekvatoriale plan , og når i henhold til synspunktet til en observatør som ligger i jordens ekvator, dens punkt m Maksimum oc nit (på 90 med hensyn til bakken). Dette skje

Sargasso

Sargasso

Vi forklarer deg hva sargassum er, hvor den er funnet, dens årsaker og hvorfor det er en økologisk trussel. I tillegg er situasjonen i Karibia. Overskuddet av sargassum påvirker livet i havet og turismen. Hva er sargassum? Det er kjent som tare (også kalt børste eller kratt Gulf bedrag) til en slekt på ca 150 arter av brunalger, macrosc Typisk og planktonisk . Diss

masse

masse

Vi forklarer deg hva massen er og hvordan denne størrelsen kan måles. I tillegg noen eksempler og deres forhold til volumet. Masse uttrykker mengden materie i et objekt eller et organ. Hva er massen? Når vi snakker om massering, viser vi til en størrelse av skalartypen og vanlig bruk i fysikk og kjemi, som uttrykker mengden materie det er. i

kommunikasjon

kommunikasjon

Vi forklarer hva kommunikasjon er og hva dens elementer er. I tillegg kommer kommunikasjonstypene og modellene som finnes. Kommunikasjon er en nødvendighet for mennesket. Hva er kommunikasjon? Kommunikasjon er et middel som folk gir ut meldinger som har en viss intensjon. Den kommunikative prosessen må utføres riktig slik at meldingene blir sendt og ankommer riktig, for å bli forstått. I a

Cellular Reproduksjon

Cellular Reproduksjon

Vi forklarer hva som er celleproduksjon, meiose, mitose og faser derav. I tillegg er det viktig for mangfoldet i livet. Cellulær reproduksjon tillater eksistensen av flercellede organismer. Hva er celle reproduksjon? Det er kjent som celleproduksjon eller celledeling på stadiet av cellesyklusen der hver celle deler seg for å danne to forskjellige datterceller . D

surrealisme

surrealisme

Vi forklarer deg hva surrealisme er og når denne bevegelsen oppstår. Kjennetegn på bevegelsen. Representanter og forfattere. Surrealisme ønsket å bryte det bevisste sinnets barrierer. Hva er surrealisme? Surrealisme er kjent som en viktig kunstnerisk og estetisk bevegelse født i Frankrike på 1920-tallet , fra arven etter den gitte bevegelsen og innflytelsen fra den franske forfatteren Andr Bret n, regnet som sin grunnlegger og viktigste eksponent. Denne