• Friday May 14,2021

menneskelig

Vi forklarer hva et menneske er og hvilken art det tilhører. I tillegg atferden som kjennetegner mennesket.

Det eldste beviset på mennesket på planeten er mer eller mindre enn 315 000 år.
  1. Hva er et menneske?

Det kalles `` menneske '' et individ av arten Homo sapiens (på latin: klok mann ), som tilhører familien til homin nidos, orden av primater og dominerende arter av planeten Jorden for tiden. Det er en bipedal, pattedyrart, som er i stand til å resonnere og endre miljøet for dets fordel og bekvemmelighet, samt å produsere verktøy og bruk dem med øvre ekstremiteter

Det eldste beviset på menneskelig tilstedeværelse på planeten er omtrent 315 000 år gammel, da arten vår bare var en blant de andre av slekten Homo .

Men etter forsvinningen av Homo neardentalis ("Man of the Neardental") for rundt 28 000 år siden og også av Homo floresiensis ("Man of the Flowers" eller Hobbit ) for rundt 13 000 år siden, er vi den eneste arten av slekten som gjenstår . Årsakene til dette er ukjente, men det er kjent at deler av våre forfedres DNA overlever i vårt.

Menneskesettet kalles menneskehet . Og det er et lite konseptuelt skille mellom et menneske og et menneske, selv om det biologisk eller vitenskapelig ikke er noe slikt.

Denne skillet har å gjøre med hvordan menneske er et medlem av arten, mens et menneske er noen hvis oppførsel, oppførsel og moralske eller etiske verdier, i det minste i de mest ekstreme tilfeller, er kompatible eller lignende med dem som bekjenner og forsvarer. Resten av menneskeheten.

Mennesker er også sosiale eller gregarious vesener, som foretrekker å leve i selskap med vår art enn alene. Vi er de eneste levende vesener som er i stand til å kommunisere muntlig, det vil si gjennom artikulert språk med evnen til mening og kapasiteten til symbolsk abstraksjon. Dette skyldes kompleksiteten i hjernen vår, frukten av vår spesielle evolusjon.

Tidligere ble menneske og mann brukt som synonymer, men det er ikke tilrådelig å gjøre det siden det innebærer en usynlighet av det kvinnelige kjønn, og foretrekker å snakke om "mennesker" eller "menneske."

Det kan tjene deg: Evolution of Man.


Interessante Artikler

rettsvitenskap

rettsvitenskap

Vi forklarer deg hva rettsvitenskap er, noen kjennetegn ved dette settet med setninger og hvilke typer rettsvitenskap det er. Rettspraksis dannes fra alle dommer fra domstoler. Hva er rettsvitenskap? Rettspraksis , på det juridiske språket, viser til settet med uttalelser utstedt av personer som har kapasitet og makt til å tolke de juridiske normene og tilpasse dem til hver enkelt sak. O

sameksistens

sameksistens

Vi forklarer deg hva sameksistens er, spørsmålet om mennesket er egoistisk eller solidarisk av natur og mønstrene for sameksistens. Sameksistens er forholdet mellom mennesker og de sosiale gruppene de integrerer. Hva er det å bo sammen? Sameksistens er den fysiske og fredelige sameksistensen mellom individer eller grupper som må dele et rom. Det

trening

trening

Vi forklarer deg hva som er dannelsen og hva som er opprinnelsen til dette begrepet. I tillegg de forskjellige formasjonene som finnes. Militær trening trener menn fysisk og følelsesmessig. Hva er trening? Begrepet dannelse kommer fra det latinske "formatet" og refererer til form noe , til utseendet og ytre kjennetegn ved ting.

anarkisme

anarkisme

Vi forklarer deg hva anarkisme er og hvordan denne politiske bevegelsen oppsto. I tillegg er dens egenskaper og forskjeller med marxismen. Anarkismen søker avskaffelse av staten og enhver form for regjering. Hva er anarkisme? Når man snakker om anarkisme, refererer det til en politisk, filosofisk og sosial bevegelse som har som hovedmål å avskaffe staten og av alle styreform , samt alle former for autoritet, hierarki sosialt eller kontroll som samfunnet le pretend to ilegge individene Anarkismen anser slike former for herredømme som noe kunstig, skadelig og dessuten unødvendig , siden mennesker

microenterprise

microenterprise

Vi forklarer deg hva en mikroenterprise er, og hva er dens viktigste egenskaper. I tillegg fordeler og ulemper det har. Mikroentreprenøren er en person som er i stand til å heve en eller flere små mikrobedrifter. Hva er Microenterprise? Microenterprise-konseptet er et begrep som brukes til å differensiere et selskap etter dets månedlige eller årlige inntekt , i tillegg til størrelsen. Det i

Solid tilstand

Solid tilstand

Vi forklarer deg hva solid tilstand er og hva er de fysiske egenskapene til denne tilstanden. Eksempler på faste stoffer. Takket være samhold har faste stoffer klare grenser og eget volum. Hva er solid tilstand? Det kalles en solid tilstand til en av de fire essensielle måtene materien presenteres på , sammen med flytende, gassformig og plasmatisk. Di