• Tuesday September 28,2021

impresjonisme

Vi forklarer deg hva impresjonisme er, hvordan er den historiske konteksten og dens egenskaper. I tillegg representantene og den impresjonistiske kunsten.

Impresjonismen prøvde å male lyset i akkurat det øyeblikket de så på verden.
 1. Hva er impresjonisme?

En av de viktigste kunstneriske bevegelsene i det nittende århundre er kjent som impresjonisme, spesielt i sjangeren av maleri, som ønsket å gjengi i sine verk den vitale impresi n rundt seg, det vil si, han prøvde å male lyset i det nøyaktige øyeblikket de observerte verden. I dette brøt han opp med forgjengerne, som favoriserte fulle og identifiserbare skikkelser og var en nøkkelbevegelse i utviklingen av kunst i Europa - og spesielt i Frankrike - og la grunnlaget for senere bevegelser som postimpressionisme og avantgarden.

Navnet på impresjonist ble også brukt til andre kunst, for eksempel musikk eller litteratur, eller også skulptur og arkitektur, selv om dens definerende trekk er ganske spesielle for maleriet. Dette er mulig fordi impresjonismens filosofi kan tolkes som et forsøk på å etterligne virkeligheten og i alle fall å tenke seg kunsten som et resultat av en rasjonell prosess, noe som gikk fra positivismens hånd, en tankelære som hersket i det borgerlige samfunn på 1800-tallet.

Impresjonismens forutsetninger var gjenstand for opposisjon fra ekspressionismens side, født på slutten av 1800-tallet som en reaksjon til fordel for kunstnerisk subjektivitet og menneskets indre uttrykkelige behov.

Se også: Kubisme.

 1. Impresjonismens historiske kontekst

Édouard Manet la grunnlaget for fremveksten av impresjonisme.

Begrepet "impresjonist" tilskrives den franske kunstkritikeren Louis Leroy, som ville ha brukt det nedsettende, foran et Monet-maleri kalt Impression, Rising Sun (1873), utsatt ved siden av maleriene til andre unge kunstnere i Paris uavhengige kunstnerhall mellom april og mai 1874. Leroy lekte med tittelen på maleriet, angrep i pressen mot de trettiåtte “impresjonistmalerne” som ble utsatt, og navngav bevegelsen uten å vite det.

Impresjonisme likte imidlertid aksept i datidens europeiske kunstneriske kretsløp. Datidens Paris var et sted for kunstnerisk pilegrimsreise for hele Europa, og det var mange universelle utstillinger, så bevegelsen ble født helt i sentrum for øyeblikket.

Det hadde som forløpere til de romantiske engelske landskapsdesignerne fra begynnelsen av det nittende århundre, for det var hyppige scener som overskred formen, for eksempel JM William Turner og John Constable. Imidlertid vil det være Édouard Manet som virkelig føler grunnlaget for fremveksten av impresjonisme.

 1. Impresjonismens funksjoner

De åpne panoramaene tillot lys og farger for bildemetodene.

Impresjonismen ønsket å fange lyset i maleriene sine, ved å kombinere farger og penselstrøk, i stedet for former og silhuetter. Det impresjonistiske børstetrykket, senere døpt som "gestalt børstetrykk", var kort og brukte rene farger, uavhengig av om de ikke var relevante for den virkelige modellen alene, siden når bildet først var fullført, kunne verket oppfattes globalt og dermed reprodusere en helhet godt definert, veldig lys og levende. Denne teknikken skulle senere inspirere nyimpressionister eller pointillister.

Et annet av impresjonismens fremskritt var etableringen av nye pigmenter for å få renere farger . Takket være dette kunne malerne revurdere mange datidens fargelag og forstå fargen i forhold til kameratene og kontrasten de genererer med dem. Derfor spilte impresjonistene skyggespill som brøt den vanlige chiaroscuro-dynamikken, til fordel for skygger laget med komplementære farger som ga verket større dybde.

Tilsvarende la impresjonistene ned formen til bakgrunnen, og foretrakk i stedet å utforske landskapene. De åpne panoramaene tillot lys og farger for deres billedmessige metoder.

 1. Representanter for impresjonisme

De viktigste representantene for impresjonismen var:

 • Édouard Manet (1832-1883). Skjønt aldri formelt tilhørte gruppen.
 • Edgar Degas (1834-1917). Stiftende medlem av gruppen.
 • Claude Monet (1840-1926). Stiftende medlem av gruppen.
 • Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Stiftende medlem av gruppen.
 • Berthe Morisot (1841-1895). Også grunnlegger av gruppen.
 • Francesco Filippini (1841-1870). Grunnlegger av italiensk impresjonisme.
 1. Impresjonismemalerier

Trykk: Rising Sun ble malt av Claude Monet i 1873.

Noen anerkjente impresjonistiske malerier er følgende:

 • Trykk: Rising Sun (1873) av Claude Monet
 • Rovernes lunsj (1881) av Pierre-Auguste Renoir
 • Boulevard Montmartre om natten (1897) av Camille Pissarro
 • Claude Monets lunsj på gresset (1866)
 • Balletklassen (1874) av Edgar Degas
 • Leseren (1876) av Pierre-Auguste Renoir
 1. Impresjonistisk kunst

Den maksimale representanten for impresjonistisk musikk var franske Claude Debussy.

Når det gjelder impresjonismen i andre kunstneriske grener, er det spesielt verdt å nevne to:

 • Impresjonistisk musikk. Dette er navnet på den musikalske trenden som ble født på slutten av 1800-tallet preget av et friere tempo, bruk av modi og variasjoner, og eksperimentering med klangbredden, og oppnår dermed effekter aldri tidligere sett musikalsk. Den største representanten var franske Claude Debussy, hvis verk nådde en drømmeaktig tone og lyder som aldri ble hørt før, og andre store forfattere var Maurice Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla og Albert Roussel.
 • Impresjonismelitteratur. Født i Frankrike i andre halvdel av det nittende århundre, oppstår som en reaksjon mot realisme i det litterære feltet, og prøver å gjengi i tekstene hva som ble oppnådd ved impresjonistisk maleri: den primære opptegnelsen av sensasjoner, undertrykke intellektualiserende eller reflekterende effekter av litteraturen til fordel for beskrivelsene, pinceladas av karakterene. De maksimale eksponentene for denne trenden var Octave Mirbeau og Marcel Proust, selv om mange teaterstykker av Anton Tsjekhov kan betraktes innen trenden.
 1. postimpressionism

Dette er navnet på trenden som kom rett etter impresjonismen, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og omfattet forskjellige personlige stiler som samtidig utgjorde - etter den engelske kritikeren Robert Fry, skaperen av begrepet - en videreføring av impresjonisme og en utfordring til begrensningene i den vanlige impresjonistiske stilen . Denne stilen ble født i London i 1910 i en utstilling av tre av de mest representative forfatterne og de mest anerkjente malere i historien, som Paul Cézanne, Paul Gauguin og Vincent Van Gogh.


Interessante Artikler

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

fysiologi

fysiologi

Vi forklarer deg hva fysiologi er og noen hovedtrekk ved denne vitenskapen. I tillegg de fysiologityper som finnes. Fysiologi fokuserer sin studie på organer fra levende vesener og deres funksjoner. Hva er fysiologi? Fysiologi (fra gresk fysiologi , kunnskap om naturen) er vitenskapen som er ansvarlig for å kjenne til og analysere funksjonene til levende vesener .

mikro~~POS=TRUNC

mikro~~POS=TRUNC

Vi forklarer hva en mikroprosessor er, historien og egenskapene til denne integrerte kretsen. I tillegg hva det er for og dets funksjoner. En mikroprosessor kan operere med en eller flere CPUer. Hva er en mikroprosessor? Den sentrale integrerte kretsen til et datasystem kalles ` ` mikroprosessor '' eller ganske enkelt `` prosessor '' , der logiske og aritmetiske operasjoner (beregninger) blir utført for å tillate utførelse av programmene, fra operativsystemet til applikasjonsprogramvaren. E

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

amfibier

amfibier

Vi forklarer deg hva amfibier er, hva er deres opprinnelse og deres viktigste egenskaper. I tillegg hvordan disse dyrene og eksemplene er klassifisert. Amfibier frakter materie og energi fra vann til land og omvendt. Hva er padder? Amfibier er kjent for terrestriske virveldyr som dedikerer en god del av livet til et vannmiljø , og som går gjennom en periode med metamorfose under utviklingen: en serie dyptgående morfologiske forandringer som skiller hver av stadiene i livssyklusen, og som vanligvis innebærer en periode med vannlevende liv. Me

reform

reform

Vi forklarer hva en reform er, og hva er de forskjellige reformtypene som finnes. I tillegg andre bruksområder som dette begrepet har. Den protestantiske reformasjonen var en kristen religiøs bevegelse ledet av Martin Luther. Hva er reform? Begrepet reform refererer til handlingen med å omforme, korrigere noe, gjøre om, endre, endre . Nå