• Saturday July 2,2022

straffrihet

Vi forklarer deg hva straffrihet er, og noen eksempler på dette rettsuttrykket. I tillegg er hva som er immunitet og ustabilitet.

Straffrihet er den resulterende omstendigheten ved å ikke motta straff eller ikke bli dømt.
  1. Hva er straffrihet?

Straffrihet er umuligheten av å bli sanksjonert . Det er et unntak fra overbevisning eller en måte å unnslippe rettferdighet. Det er vanlig i noen land der det mangler et rent politisk system som har et korrupt og svakt rettssystem.

Etymologisk kommer det fra det latinske ordet impunitas . Dette er den resulterende omstendigheten ved å ikke motta en straff eller ikke bli dømt . Og når vi snakker om straff, er det straff eller dom som er ilagt og som tiltalte må overholde for å ha grepet inn i en kriminell handling.

Det er snakk om straffrihet når siktede for å begå en spesiell forbrytelse ikke mottar straffen som skyldes for sine handlinger. Derfor blir hans oppførsel ikke endret, og han lærer heller ikke av den. Det er da manøveren for unndragelse av straff - eller straffrihet - skjer av politiske eller andre grunner, og han som blir beskyldt for å ha overtrådt loven, får ingen straff eller domfellelse.

Husk at hovedårsaken til å utforme et straffesystem for skyldige i rettssystemet og avhengig av hvert land, ikke bare er å få lovbryteren til å tenke på det onde som forårsaket andre / de, men også Den siktedes overbevisning - vilkårlig - er på en måte en erstatningshandling overfor offeret.

Straffrihet assosieres vanligvis med veldig rike og velstående mennesker, siden de generelt utfører skatteunndragelsesmanøvrer for å unngå nettopp å betale skattene som tilsvarer deres store fortjeneste. Alt dette beveget seg av stor ambisjon.

I tilfeller av straffrihet som resonerer i dag, gir de oss en følelse av mislykkethet og glupsk hjelpeløshet når vi skimter passiviteten til rettferdighet, spesielt med dem vi kjenner gjennom nyhetene. Å kjenne oss ubeskyttet, uten et rettssystem som gir oss forsikring om at forbrytelser blir dømt og straffet, fører til at disse tankene blir født i oss. Hva vil du føle hvis en venn blir myrdet og hans morder er fri på grunn av mangel på bevis eller korrupsjon til dommeren og juryen?

Det kan tjene deg: Strafferett.

  1. Eksempler på straffrihet

I tilfelle at en gullselger som svindler sine kjøpere, ansetter ofrene gode advokater, og disse, i henhold til straffeloven som styrer lovene i hvert land, argumenterer for at fornærmede blir dømt og spør, fremlegger bevis og ta den til rettssak, en passende dom som kan dekke opptil fire år, avhengig av hvert land.

Dommeren som tar saken vil være ansvarlig for å godkjenne dommen, etter å ha sett bevisene og mottatt vitneforklaring fra vitner og andre involverte. Men når det gjelder straffrihet, vurderer dommeren etter eksemplet gitt over at det ikke er tilstrekkelig bevis for å dømme siktede og overlater ham fri, og erklærer ham uskyldig. Ofrene, representert av advokatene deres, argumenterer for at det er straffrihet og at dommeren sannsynligvis fikk penger av tvilsom opprinnelse for å få sin frihet.

Det er viktig at straffrihet ikke alltid handler om korrupsjon i rettssystemet. Det er tilfeller hvor kriminelle utfører det som anses som den "perfekte kriminaliteten", som ikke etterlater holdepunkter, og dette påvirker sakene som blir erklært ustraffet.

  1. Straffrihet, immunitet og uredelighet

Immunitet er relatert til at en person er fritatt for domfellelse.

Vi har allerede beskrevet i forrige avsnitt hva som refererer til straffrihet, men det er nødvendig å differensiere to andre begreper som vanligvis forveksles med dette og / eller brukes som synonymt med ordet straffrihet, siden det også n brukes innen det juridiske feltet: immunitet og ufravikelighet .

Tillateligheten er hva en person utfører som et resultat av manglende vilje, grunn osv. Dette konseptet har et psykologisk grunnlag og er relatert til det juridiske feltet, siden det er vesener som handler De var uten vilje eller bevissthet om størrelsen på handlingen som ble begått. Derfor erklæres det uomtvistelig hvem som ikke er i hans rette sinn når han begår det.

Immunitet er knyttet til det faktum at en person er fritatt for domfellelse, straff og andre siktelser når han begår en forbrytelse. Immunitet er til stede i for eksempel prester og hos menneskene de tjener i kirken.

Derfor har ordene som vi mange ganger bruker som synonymer når vi vil si at noen er ustraffet, noen punkter der de berører hverandre, men de er fra sin base forskjellige.

Interessante Artikler

programmering

programmering

Vi forklarer hva programmering er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det programmeringen innen informatikk. Å organisere en tur rundt i verden er et godt eksempel på programmering. Hva er programmering? Programmering viser til effekten av programmering, det vil si å organisere en sekvens av bestilte trinn som skal følges for å gjøre en viss ting . Dette

machismo

machismo

Vi forklarer hva machismo er, hvilke typer maskinismer som eksisterer, og hva er dens effekter. Machismo's historie og opprinnelse. Hijaben er et slør som dekker hodet og brystet til muslimske kvinner. Hva er machismo? Machismo er en ideologi som anser kvinner for å være underordnede i ett eller flere aspekter med hensyn til menn. M

Bevaring av miljøet

Bevaring av miljøet

Vi forklarer deg hva miljøvern er, og hvorfor det er så viktig. Eksempler på miljøvernstiltak. Miljøforsvar er nøkkelen i dagens industrielle verden. Hva er bevaring av miljøet? Bevaring av miljøet , miljøvern eller miljøvern , refererer til de forskjellige måtene som finnes for å regulere, minimere eller forhindre skader som industrielle aktiviteter, landbruksmessige, urbane, kommersielle eller på annen måte forårsake naturlige økosystemer, og hovedsakelig flora og fauna. Bevaring av mi

amensalismo

amensalismo

Vi forklarer hva amensalisme er og noen eksempler på dette biologiske forholdet. I tillegg hva kommunensismen består av. I amensalisme er den personen som blir skadet vanligvis den minste. Hva er amensalisme? Amensalisme er et biologisk forhold som er etablert mellom to organismer der den ene hindrer den andre i å vokse og utvikle seg (eller til og med overleve). I

ellipse

ellipse

Vi forklarer hva ellipsis er og betydningen av dette begrepet. I tillegg er dens forskjellige bruksområder og eksempler på denne retoriske figuren. Ellipsis består i utelatelse eller undertrykkelse av deler av innholdet i en setning. Hva er ellipsen? Begrepet `ellipsis ' kommer fra det greske ordet lipsis og som oversetter omisi n, og er en retorisk skikkelse bestående av omisi Ingen undertrykkelse av deler av innholdet i en setning , som, selv om det er grammatisk nødvendig, implisitt i sammenhengen. Det

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Vi forklarer deg hva menneskerettigheter er og hva deres opprinnelse er. I tillegg er det viktig og en liste over disse rettighetene. Menneskerettighetene er nedfelt i lovene til alle nasjoner. Hva er menneskerettigheter? Når vi snakker om `` menneskerettighetene '' eller de grunnleggende rettighetene til mennesket, viser vi til settet med iboende rettigheter, riktig, av den menneskelige tilstanden .