• Sunday August 14,2022

rapporten

Vi forklarer deg hva rapportene er og hvordan strukturen i en rapport er. I tillegg hvordan det kan klassifiseres og betydninger av dette begrepet.

En rapport er en ryddig utdypning basert på observasjon og analyse.
 1. Hva er en rapport?

Rapporten viser til en uttalelse, skriftlig eller muntlig, som beskriver egenskapene, egenskapene og konteksten til en eller annen hendelse . Det er derfor en ryddig utdypning basert på observasjon og analyse. Hensikten med å utarbeide en rapport er svært varierende, selv om den alltid forutsetter eventuelt behov for å informere andre om noe som har skjedd.

I den skriftlige rapporten må det formelle og informative språket seire, med en sterk belastning av objektivitet hentet fra ideen om at det som blir gitt der tilsvarer virkeligheten, og kan brukes til å forstå fakta allerede skjedd, og forutse hva som ikke har skjedd ennå.

De er vanligvis organisert rundt en grunnleggende struktur som inkluderer:

 • Innledning, som kort forklarer hva rapporten vil handle om, i påvente av hva som ble antatt å skje og de foreløpige målene.
 • Body. I hvilken hovedinformasjonen er detaljert, i mange tilfeller med undertekster og paratextualelementer, og til slutt trinnene som ledet etterforskningen langs en bestemt bane.
 • Konklusjon. Hva vil jeg vurdere de viktigste resultatene?
 • Bibliografi. Hvilke detaljer angav hvem som ga dataene, og hvordan, i tillegg til resultatene, kildene som ga dem. Det er inkludert på slutten av rapporten.

I muntlige rapporter er det noen viktige forskjeller:

 • Han burde kjenne godt til ånden i rapporten, hva han vil få med det øyeblikket og hvordan etterforskningen ble utviklet.
 • Det skal være tydelig og kort, uten å overskride detaljene, og heller ikke utelate viktige deler. Her kommer kunnskapen om oratori inn i bildet, men det som forventes er at med samme struktur (introduksjon, kropp, konklusjon), når du går videre i presentasjonen, kan lytteren forutse konklusjonen.
 • Bibliografien kan være for hånden til informanten, som vil gå til den når han trenger å styrke gyldigheten av uttalelsene.

Det kan tjene deg: Hvordan lage en rapport ?.

 1. Rapporter klassifisering

En vitenskapelig rapport gjør det mulig for oss å tenke nytt på banen vitenskapen utvikler seg til.

Uansett om det er skriftlige eller muntlige rapporter, kan disse klassifiseres i henhold til mottakeren eller omfanget det er utarbeidet for:

 • Tekniske rapporter. De er forskning på sosiale, psykologiske, økonomiske fenomener, av grupper av mennesker generelt, tilpasset for organisasjoner som lever av disse dataene. Den kanskje mest kjente er folketellingen, som periodisk gjennomføres hus for hus i nesten alle land, og som etter en tid med sammenstilling produserer rapporter med forskjellige data.
 • Vitenskapelige rapporter. De har å gjøre med tøffere vitenskaper, og med en mer relevant rolle som tekniske konsepter, som sannsynligvis tillater å analysere resultater og revurdere veien hvor vitenskapen utvikler seg.
 • Rapporter om rapportering. De er de som har den første intensjonen om å massere sin ankomst: de søker å tilpasse resultater av forskning gjort med tekniske prosesser til enhver borgeres kompetanse, slik at de kan få tilgang til konklusjonen selv uten å ha teknisk kunnskap.
 1. Andre rapportbetydninger

En regnskapsrapport forklarer med ord hva som vises i årsregnskapet.

Det er to områder der ordrapporten har en veldig spesifikk betydning:

 • Law. I lov forstås rapporten som studien som er vedtatt av retten på forespørsel fra en av partene, som blir presentert når det er spørsmål om vanskelig løsning.
 • Regnskap. I regnskap er dokumentet som presenteres ved siden av regnskapet kjent som regnskapsåret, som utfyller og forklarer med ord hva som vises i disse dokumentene.

Interessante Artikler

ekspresjonisme

ekspresjonisme

Vi forklarer deg hva ekspresjonisme er, dens egenskaper, abstrakt ekspresjonisme og tysk. I tillegg hans verk og forfattere. Opprinnelsen til ekspresjonismen fant sted i Tyskland. Hva er ekspresjonisme? Når vi snakker om ekspresjonisme, mener vi en kunstnerisk og kulturell bevegelse som dukket opp i det 20.

Internasjonal organisasjon

Internasjonal organisasjon

Vi forklarer deg hva en internasjonal organisasjon er og hvordan den klassifiseres. Hva er deres funksjoner og en liste over disse organisasjonene. Internasjonale organisasjoner kan eller ikke bli dannet av forskjellige nasjonalstater. Hva er en internasjonal organisasjon? Internasjonale organisasjoner eller internasjonale organisasjoner kalles alle de foreninger eller organiserte grupper hvis handlingsområde strekker seg utover grensene til en stat eller nasjon og som har en struktur permanent organisk, fokusert på oppfyllelse av en slags mål rundt felles velvære. De

Alderdom

Alderdom

Vi forklarer deg hva antikken er og dens viktigste hendelser. I tillegg sivilisasjonene som utgjorde denne historiske perioden. Alderen begynner med grunnleggelsen av de første delstatsbyene. Hva er eldgamle tidsalder? Det er kjent som Old Age, i den historiske perioden som var vitne til fremveksten og utviklingen av de første menneskelige sivilisasjoner (kjent som gamle sivilisasjoner), spesielt siden oppfinnelsen av skriving, begivenhet ansett som slutten av forhistorien og begynnelsen av historien som sådan. B

sonett

sonett

Vi forklarer deg hva en sonnett er og en liste over forskjellige europeiske sonnettister. I tillegg noen eksempler på denne poetiske komposisjonen. Sonnetten var ekstremt hyppig i Europa fra det trettende, fjortende og femtende århundre. Hva er en sonnett? Det er kjent som en sonnetto, en svært hyppig poetisk komposisjon i Europa fra det trettende, fjortende og femtende århundre , som består av 14 store kunstvers (vanligvis endemiske), organisert i fire faste strofer: to kvartetter (4 vers hver) og to tredjedeler (tre vers hver). Tem

Litterært essay

Litterært essay

Vi forklarer hva et litterært essay er og hvordan lage et. I tillegg er delene som komponerer det og et eksempel på denne typen essays. Et litterært essay er en subjektiv, personlig og streng tilnærming til emnet som skal behandles. Hva er et litterært essay? Et litterært essay, noen ganger bare referert til som et essay, er en kort og prosa-avhandling, som analyserer eller reflekterer over et tema med fritt valg og tilnærming fra forfatteren. Han r

Patriarkalsamfunnet

Patriarkalsamfunnet

Vi forklarer hva patriarkalsamfunnet er, hvordan det oppsto og dets forhold til machismo. I tillegg hvordan det kan bekjempes. I et patriarkalsamfunn dominerer menn over kvinner. Hva er et patriarkalsamfunn? Et patriarkalsamfunn er en sosiokulturell konfigurasjon som gir menn dominans, autoritet og fordeler fremfor kvinner , som forblir i et forhold mellom underordnelse og avhengighet