• Tuesday May 24,2022

introduksjon

Vi forklarer hva som er introduksjonen til et verk, tekst, bok eller essay, og hvilke funksjoner det har. I tillegg, hva er dens elementer.

Med introduksjonen blir leseren kjent med emnet.
  1. Hva er introduksjonen?

Innledningen er den innledende delen av en tekst, enten det er i et essay, en bok eller en forskningsartikkel . I denne første delen er teksten plassert i en viss kontekst og uttrykker vanligvis et sammendrag av hva som vil bli forklart eller utviklet i teksten. I innledningen blir leseren kjent med emnet.

Innledningen tilsvarer handlingen og effekten av å introdusere noe eller legge inn noe (denne definisjonen kommer fra det latinske uttrykket som dette ordet har kommet til oss fra). Tilsvarende gjelder også for begrepet forberedelse, vanligvis relatert til en utstilling av et emne.

I en vitenskapelig, teknisk eller formidlingstekst vil innledningen sannsynligvis ha andre navn, for eksempel sammendrag, syntese eller forord . Du kan til og med betrakte det første kapittelet i boka eller oppgaven som en introduksjon. Innledningen går imidlertid alltid foran kapittel 1.

Etter introduksjonen er tekstdelen utviklet, også kalt utvikling, og til slutt utfallet, slutten eller konklusjonen, avhengig av typen tekst det gjelder.

Elementer som en introduksjon må ha i en forskningsoppgave

  • Først utvikler du en kort beskrivelse av arbeidsemnet. Her må leseren få en ide om hva vi skal snakke om videre.
  • For det andre skal det angis hvordan arbeidet ble tenkt og hvorfor det ble gjort.
  • Deretter kan informasjon om hvordan undersøkelsen er utført og metoden eller metodene som er brukt, legges til.
  • En kort oppsummering av utviklingen kan introduseres som et fremskritt. Det skal ikke være veldig omfattende eller repeterende.
  • I et essay blir hovedidéene til introduksjonen i konklusjonen tatt igjen.

På den annen side er introduksjonen også funnet i musikk, dette er den innledende delen av et verk eller sang, også kalt "intro" på språklig språk. Det samme skjer i et litterært verk, der introduksjonen plasserer oss i tid og rom i tillegg til å introdusere oss for karakterene som skal utføre hovedhandlingene for utviklingen av verket, det være seg en roman eller en historie.

Se også: Monografi.

Interessante Artikler

Programmeringsspråk

Programmeringsspråk

Vi forklarer hva et programmeringsspråk er, og hvordan det kan klassifiseres. I tillegg noen eksempler på disse programmene. Et dataspråk har som formål å lage dataprogrammer. Hva er et programmeringsspråk? I informatikk er et program for bygging av andre dataprogrammer kjent som programmeringsspråk . Navne

Fransk revolusjon

Fransk revolusjon

Vi forklarer deg hva den franske revolusjonen var og dens viktigste hendelser. I tillegg er dens forskjellige årsaker og konsekvenser. Den franske revolusjonen fant sted i det daværende kongedømmet Frankrike på 1798-tallet. Hva var den franske revolusjonen? Det er kjent som den franske revolusjonen, en bevegelse av politisk og sosial karakter som skjedde i det daværende kongedømmet Frankrike. I 17

elektron

elektron

Vi forklarer deg hva et elektron er, hva er egenskapene det har og hvordan var oppdagelsen av denne subathemiske partikkelen. Størrelsen på en elektrode er 1836 ganger mindre enn protonene. Hva er et elektron? Et elektroelektron er en type subatomisk partikkel som har en negativ elektrisk ladning , og som aktivt går i bane rundt atomkjernen (sammensatt av protoner og nøytroner), som igjen gir en positiv ladning. St

konkurranse

konkurranse

Vi forklarer hva konkurransen er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det meningen på forskjellige felt. Konkurransen kan være positiv eller negativ for mennesker eller selskaper. Hva er konkurranse? Kompetansen er en evne som en person besitter , det vil si ferdighetene, evnene og ferdighetene han har til å utføre en spesifikk aktivitet eller til å ta opp et spesifikt spørsmål om Best mulig måte. Konkurr

Arbeid (fysisk)

Arbeid (fysisk)

Vi forklarer deg hva kraft er i henhold til fysikk, hvordan det måles og hvilke andre begreper det innebærer. Positivt og negativt arbeid. Energi og kraft. En jobb innebærer å endre tilstanden til et organ i bevegelse. Hva er arbeid i fysikk? I fysikk forstås arbeid som endringen i bevegelsestilstanden til et legeme produsert av en kraft av en gitt størrelse. Elle

jungelen

jungelen

Vi forklarer deg hva jungelen er og hvordan den skiller seg fra ørkenene. Dyr og vegetasjon i jungelen. Amazonas regnskog. Kavasene er de største sentrene for oksygenproduksjon i verden. Hva er jungelen? Når vi snakker om `` Selva '', jungel eller tropisk regnskog, refererer vi grunnleggende til et bioklimatisk landskap, preget av dets hyppige nedbør, det varme klimaet og vegetasjonen. Ik