• Sunday September 26,2021

introduksjon

Vi forklarer hva som er introduksjonen til et verk, tekst, bok eller essay, og hvilke funksjoner det har. I tillegg, hva er dens elementer.

Med introduksjonen blir leseren kjent med emnet.
  1. Hva er introduksjonen?

Innledningen er den innledende delen av en tekst, enten det er i et essay, en bok eller en forskningsartikkel . I denne første delen er teksten plassert i en viss kontekst og uttrykker vanligvis et sammendrag av hva som vil bli forklart eller utviklet i teksten. I innledningen blir leseren kjent med emnet.

Innledningen tilsvarer handlingen og effekten av å introdusere noe eller legge inn noe (denne definisjonen kommer fra det latinske uttrykket som dette ordet har kommet til oss fra). Tilsvarende gjelder også for begrepet forberedelse, vanligvis relatert til en utstilling av et emne.

I en vitenskapelig, teknisk eller formidlingstekst vil innledningen sannsynligvis ha andre navn, for eksempel sammendrag, syntese eller forord . Du kan til og med betrakte det første kapittelet i boka eller oppgaven som en introduksjon. Innledningen går imidlertid alltid foran kapittel 1.

Etter introduksjonen er tekstdelen utviklet, også kalt utvikling, og til slutt utfallet, slutten eller konklusjonen, avhengig av typen tekst det gjelder.

Elementer som en introduksjon må ha i en forskningsoppgave

  • Først utvikler du en kort beskrivelse av arbeidsemnet. Her må leseren få en ide om hva vi skal snakke om videre.
  • For det andre skal det angis hvordan arbeidet ble tenkt og hvorfor det ble gjort.
  • Deretter kan informasjon om hvordan undersøkelsen er utført og metoden eller metodene som er brukt, legges til.
  • En kort oppsummering av utviklingen kan introduseres som et fremskritt. Det skal ikke være veldig omfattende eller repeterende.
  • I et essay blir hovedidéene til introduksjonen i konklusjonen tatt igjen.

På den annen side er introduksjonen også funnet i musikk, dette er den innledende delen av et verk eller sang, også kalt "intro" på språklig språk. Det samme skjer i et litterært verk, der introduksjonen plasserer oss i tid og rom i tillegg til å introdusere oss for karakterene som skal utføre hovedhandlingene for utviklingen av verket, det være seg en roman eller en historie.

Se også: Monografi.

Interessante Artikler

optimisme

optimisme

Vi forklarer deg hva optimisme er, og hvorfor det anses som en verdi. I tillegg meldinger om optimisme og hva som er pessimisme. Optimisme har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje. Hva er optimisme? I psykologi, etikk og filosofi er det kjent som `` optimisme '' til læren som har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje , samt å fremheve det mest s positiv og gunstig virkelighet. De

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer hva markedsføring er, og hva er hovedmålene. I tillegg hvilke typer markedsføring som finnes. Markedsføring identifiserer behov hos forbrukeren for å lage nye produkter. Hva er markedsføring? Markedsføring (eller markedsføring på engelsk) er et sett med forskjellige prinsipper og praksis som utføres av fagpersoner på området med det formål å øke og fremme etterspørselen etter et bestemt produkt eller en tjeneste , også for å plassere et produkt eller en tjeneste i tankene til forbrukeren. Markedsføring an

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Hardtarbeider

Hardtarbeider

Vi forklarer deg hva en arbeider er, og hva dette begrepet betyr for marxismen. I tillegg, hva er arbeiderens rettigheter. Arbeideren kan tilby tjenester i regi av en fysisk eller juridisk person. Hva er en arbeider? Uttrykket "arbeider" refererer til enhver fysisk person som leverer sine underordnede tjenester til en annen institusjon, eller person eller selskap , som oppnår vederlag for en endring i arbeidsstyrken.

Feministbevegelse

Feministbevegelse

Vi forklarer hva feministbevegelsen er, dens historie og egenskapene til denne posisjonen. Også hva det er å være feminist. Feminisme ønsker å kreve kvinners rettigheter. Hva er den feministiske bevegelsen? Når vi snakker om feminismen eller feministbevegelsen, viser vi til et mangfoldig sett med stillinger og modeller for kritisk tenking av politisk, økonomisk, kulturell og sosial karakter , som de har til felles sin ambisjon om kravet om kvinners rettigheter og erobring av en lik rolle med hensyn til menn i de forskjellige aspektene av samfunnet. Den f

mangfold

mangfold

Vi forklarer hva mangfoldet er på forskjellige felt. Typer av mangfold (biologisk, kulturelt, seksuelt, biologisk mangfold og mer). Mangfold refererer til variasjonen og forskjellen som noen ting kan presentere. Hva er mangfold? Mangfold refererer til forskjellen, eksistensen av sorten eller overflod av ting med forskjellige egenskaper .