• Tuesday September 28,2021

Kommunikasjonen

Vi forklarer deg hva kommunikasjon er, og hvorfor den er så viktig for mennesket. Element og kjennetegn ved kommunikasjon.

Kommunikasjon er viktig i folks liv.
 1. Hva er kommunikasjon?

Kommunikasjonen viser til sosial interaksjon, det vil si handlingen og resultatet av å kommunisere. Det er en nødvendig sosial handling, siden hvis dette ikke eksisterte, er det ingen Jeg ville være i stand til å kjenne i dybden verden rundt oss og mye mindre dele opplevelsene til hvert enkelt menneske med andre.

Kommunikasjonen er en nødvendighet for mennesker, det er grunnen til at de som har vanskeligheter og ikke har evnen til å tilegne seg tale, som den hypoakustiske, alternative måter å gjøre det på. Språket de vanligvis bruker er gjennom gester og håndbevegelser. Hvem som helst kan lære denne typen språk.

Det samme gjelder mennesker som har en synshemming. Å kunne lese er en type kommunikasjon, så blinde eller svaksynte har sitt eget lesesystem, dette kalles blindeskrift. Braille-systemet er preget av å gi muligheten til å lese og skrive gjennom berøring.

Se også: mellommenneskelig kommunikasjon.

 1. Hva er dets betydning?

Kommunikasjon er viktig i livet, uten det kunne vi ikke uttrykke følelser eller glede oss over opplevelsene som ble delt under livets utvikling.

Uten å innse det, opprettholder vi en konstant kommunikasjon, uten å måtte snakke med noen, det vil si at siden vi står opp kan vi se aviser, magasiner, radio, TV osv.

 1. Elementer som påvirker og griper inn i kommunikasjonen

Kommunikasjon avhenger av konteksten meldingen er utviklet i.
 • Meldingen: Dette er konstruert av de forskjellige kodene, tegnene og all mulig kommunikasjon, det vil si bilder, taster, lyder, blant andre.
 • Utsteder: Dette er den som tar initiativ til å starte kommunikasjonen. Det er han som bestemmer seg for å sende en melding.
 • Mottakeren: Det er den som mottar alle meldingene som avsenderen tilbyr.
 • Koden: Det er et sett med bilder, nøkler og språk som må deles av begge parter, det vil si avsender og mottaker, ellers kunne ikke meldingen overføres og ville ikke produsert kommunikasjon.
 • Kanalen: Når det snakkes om kanalen, vises det til hvordan meldingen blir overført, dette kan være en visuell grafikk, for eksempel reklame i et magasin eller muntlig-auditive, for eksempel å snakke med en annen person. Det er imidlertid andre kanaler for de som har vanskeligheter med kommunikasjonen.
 • Konteksten: Dette elementet blir vanligvis ikke tatt med i betraktningen, men virkeligheten er at det avhenger av konteksten der meldingen som skal sendes utvikles, det er hvordan mottakeren vil motta den. De må ta hensyn til formen og omfanget den forekommer i.
 • Lyder: Lyder som forstyrrer overføringen av en melding kan påvirke den og endre konteksten.
 • Tilbakemelding: Dette genereres når mottakeren returnerer informasjon etter at han mottok meldingen fra avsenderen. Den refererer til tolkningen gitt av mottakeren under alle elementene som er nevnt ovenfor som påvirker overføringen, for eksempel kode, lyd, kanal, etc.

Mer i: Kommunikasjonselementer.

 1. Kommunikasjonsfunksjoner

Kommunikasjon er en prosess som vanligvis skjer med et visst nivå av dynamikk mellom avsender og mottaker . Når den passerer, opprettes en sekvens hvor hver av dem er en deltaker i større eller mindre grad.

For at kommunikasjonen skal skje, er det ikke nødvendig at avsenderen skal overføre meldingen til mottakeren, og deretter omvendt, det er derfor alle elementene som utgjør den blir satt i verk.

Det hender vanligvis at god kommunikasjon ikke alltid kan skje, den kan også ha feil. Vanligvis er disse feilene kjent med avsender og mottaker om meldingen og vanskene ved overføringen.

Når en av disse to mislykkes, vil meldingen tydeligvis ikke komme slik den var ment, slik at den kan tolkes feil, ikke forstås eller mottas, men ikke med den nødvendige klarhet fra utstederen. Disse problemene varierer og avhenger av kunnskapen og opplæringen som avsenderen og mottakeren besitter.

De hyppigste vanskeligheter med feil ved overføring av en melding er støy . Enhver lydtype som ikke er inkludert i meldingen fra avsenderens side, kan endre eller delvis måten å tolke mottakeren på, dette skyldes den ufrivillige avbruddet som oppsto .

Se også: Språkfunksjoner.

Interessante Artikler

sikkerhet

sikkerhet

Vi forklarer hva sikkerhet er og hva som er viktigheten av det. I tillegg, hvilke typer sikkerhet kjenner vi og hva er funksjonen til forsikring. Låser er sikkerhetsverktøy som brukes daglig. Hva er sikkerhet? Begrepet sikkerhet kommer fra det latinske " securitas ", som betyr å ha kunnskap og sikkerhet om noe. S

selvsikkerhet

selvsikkerhet

Vi forklarer deg hva assertivitet er og hva det vil si å være påståelig. I tillegg er dens definisjon i henhold til SAR og hva som er assertiv kommunikasjon. Assertivitet søker å oppnå effektiv og gunstig kommunikasjon for alle. Hva er selvsikkerhet? Når man snakker om sertivitet, blir det vanligvis referert til en kommunikativ modell som søker en ideell balanse mellom aggressive og passive kommunikasjonsstillinger , for å opprettholde en åpenhjertig, rettferdig og respektfull utvekslingsprosess. informasj

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

protokollen

protokollen

Vi forklarer hva protokollen er (som regler for oppførsel, og innen informatikk). I tillegg protokolltyper og noen eksempler. Denne atferden eller reglene kan omfatte visse måter å kle seg på. Hva er protokoll? Protokollen, i sin definisjon som er mest brukt, viser til ulik atferd og regler som mennesker i et gitt samfunn bør kjenne til og respektere ved spesifikke anledninger, for eksempel i områder offiserer av en bestemt grunn eller fordi han har en stilling som krever denne protokollen. Orde

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2)

Vi forklarer deg hva karbondioksid er, og hvorfor det er så viktig. Karbonsyklus CO2 og klimaendringer. Bruk av CO2. Normale nivåer av CO 2 i atmosfæren øker på grunn av industriell aktivitet. Hva er karbondioksid? Når vi snakker om karbondioksid, karbondioksid eller CO2 (fra dens kjemiske formel: CO 2 ), vises det til en fargeløs og vannløselig gass , hvis molekyler er sammensatt av ett atom med karbon og to av oksygen, forbundet med kovalente dobbeltbindinger. CO2 er

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.