• Friday April 16,2021

lechery

Vi forklarer deg hva laskiviousness er og hvorfor det anses som en synd for religion. I tillegg laskiviousness som et materialistisk konsept.

En lidenskapelig person har ikke evnen til å kontrollere sine seksuelle ønsker.
  1. Hva er usakhet?

Begrepet uhyggelighet refererer til den seksuelle lysten en person føler og begjær uten kontroll . Lascivious betyr en person som ikke har evnen til å se på andre på en måte som ikke er sykelig og føler seksuell lyst til ham.

En lidenskapelig person har ikke evnen til å kontrollere disse seksuelle ønsker, det er et fravær av grensene som hver person må leve ikke bare med seg selv, men også i samfunnet.

Se også: Interseksuell.

  1. Laskiviousness i religion

De troende vurderer skamløshet mot all upassende seksuell atferd.

Lasciviousness er fordømt av mange religioner, spesielt for katolisismen. Gener Generelt er det i disse religionene hovedsakelig at ungdom ikke faller inn i uklarhet, siden dette er en dødelig synd og ikke tillater noe person som er i nåde, det vil si uten synder.

De troende vurderer skamløshet mot all upassende seksuell atferd, for eksempel dans. Når man navngir dansen, ser det ikke ut til at dette har noe dårlig, men det refererer ikke til alle slags danser, men til de som vanligvis blir praktisert i diskotek eller klubber der tenåringer og til og med voksne deltar.

Disse dansene inkluderer et visst nivå av kroppskontakt i en kontekst av avledning og ukontrollert uten grenser, hovedsakelig forsterket av overdreven forbruk av alkoholholdige drikker som for øyeblikket forårsaker mye skade Venes.

Summen av disse handlingene resulterer i helt upassende oppførsel, siden ungdommen eller den voksne er i en tilstand der de ikke har all nødvendig bevissthet for å kunne bestemme hva de skal gjøre eller ikke gjøre.

Denne religionen vurderer også at mennesket kan bli en slave av uklarhet ved å bli fullstendig utsatt for sine egne syke tanker, og gjøre ham til et helt svakt vesen i møte med fristelsen.

De hevder også at Gud var skaperen av seksualiteten i seg selv, men ikke med et lystfullt og behagelig formål som mennesket vanligvis praktiserer det for, men med det mål at to mennesker, når de blir med i ekteskapet, kan føle ønsket om å skape. Det vil si at det eneste formålet med seksualitet er menneskelig reproduksjon, ikke glede og glede.

Mennesker som tar beslutningen om å utøve en religion som kristendom, har og må være villige til å akseptere en rekke mandater som må overholdes. Et av dem er undertrykkelse av enhver form for seksuell lyst som er utenfor ekteskapet, tvert imot, dette vil bli sett på som en skikkelig oppførsel.

Homoseksualitet så vel som pedofili anses også som skikkelig oppførsel, fordi disse handlingene ikke er tillatt i religion.

Enhver seksuell holdning som ikke følger mandatene, regnes som en dødelig synd, avhengig av religion. Hos noen kvinner blir de ofte straffet på en veldig vanskelig måte for å ha den typen oppførsel, mens i andre er det ikke så mange begrensninger, slik at menn eller kvinner kan ha seksuelle forhold uten behov for et tidligere ekteskap.

  1. Lasciviousness som materialistisk konsept

Den ukontrollerte appetitten på noe regnes også som glødende.

Lasciviousness kan ikke bare forstås som ukontrollerte seksuelle lyster og atferd, men kan også referere til ethvert materialistisk begrep, det vil si den uutstyrte appetitten til noe.

Det er en forstyrrelse som fullstendig stammer fra skitten som kalles hyperseksualitet . Denne lidelsen er preget av ønsket om å praktisere sex med stor frekvens, dette er også kjent som sexavhengighet.

Flere spesialister hevder imidlertid at hyperseksualitet ikke bør betraktes som et "problem" eller lidelse, men at det oppstår gjennom impulser.

Det er også viktig å fremheve at mennesker som lider av denne lidelsen generelt opplevde seksuelle traumer i barndommen eller ungdomstiden, slik at det i fremtiden ender opp med å bli et stort problem for at disse menneskene ikke kan sette sine egne grenser for noe som hører hjemme til deres privatliv, som deres egen seksualitet.

Noen personlighetsforstyrrelser, for eksempel bipolaritet, kan utløse noe upassende atferd hos mennesker, for eksempel å ikke ha seksuell kontroll over seg selv.

Den samme effekten kan produseres ved inntak av forskjellige medikamenter, medikamenter eller alkohol, siden de midlertidig endrer bevisstheten.

Interessante Artikler

Absolutt befolkning

Absolutt befolkning

Vi forklarer hva den absolutte befolkningen er, hvordan den beregnes og eksempler på absolutt befolkning i Mexico, Brasil og Kina. Kart over befolkningstetthet over hele verden (relativ befolkning). Wikipedia Absolutt befolkning Den absolutte befolkningen er antall mennesker som bor i et territorium i en gitt periode.

budsjett

budsjett

Vi forklarer hva budsjettet er, og hvorfor dette dokumentet er så viktig. Klassifiseringen og hva som er en budsjettoppfølging. Budsjettet er ment å forhindre og rette økonomiske feil. Hva er budsjett? Budsjettet er et dokument som gir katter og fortjeneste til et bestemt byrå , selskap eller enhet, enten det er privat eller statlig, innen en viss tidsperiode. Off

geografi

geografi

Vi forklarer hva geografien er, hva er dens gjenstand for studier og egenskapene til grenene. I tillegg hjelper vitenskaper. Geografi studerer aspekter av planeten vår knyttet til naturen og mennesket. Hva er geografien? Geografi er samfunnsvitenskapen som har ansvaret for beskrivelsen og grafisk fremstilling av planeten Jorden .

Intuitiv kunnskap

Intuitiv kunnskap

Vi forklarer hva intuitiv kunnskap er, dens gyldighet, viktighet og andre kjennetegn. I tillegg er det forhold til rasjonell kunnskap. Intuitiv kunnskap er med på å ta beslutninger raskt. Hva er intuitiv kunnskap? Ved intuitiv kunnskap eller intuitiv tenking refererer vi vanligvis til formene for umiddelbar kunnskap som ikke kommer fra rasjonelle og bevisste prosesser , det vil si som oppnås uten tidligere analyse og resonnement, men er resultatet av visse ubevisste prosesser som vi vanligvis kaller. i

rytme

rytme

Vi forklarer hva rytmen er, elementene som komponerer den og hva er den musikalske rytmen. I tillegg hva som er melodi og rytme i kroppsøving. Rytme er en bevegelsesflyt av visuell eller lydmessig art. Hva er rytmen? Hver regelmessige og tilbakevendende bevegelse kalles en rytme, preget av en serie motstridende eller forskjellige hendelser som oppstår over tid.

tjeneste

tjeneste

Vi forklarer hva en tjeneste er fra et økonomisk synspunkt og på andre områder. Hva er egenskapene til tjenestene? Militærtjeneste er en type myndighetstjeneste. Hva er service? Tjenestebegrepet kommer fra det latinske servit um . Det refererer til handlingen som skal serveres , men dette konseptet har flere betydninger fra emnet det blir behandlet i. Tj