• Sunday September 26,2021

leder

Vi forklarer deg hva en leder er og hvilke typer ledere som er i følge Max Weber. I tillegg er egenskapene til en ekte leder.

En leder gir mulighet for bedre forhold mellom de forskjellige medlemmene i gruppen.
  1. Hva er lederen?

Ordet leder kommer fra den engelske lederen . Ledere er definert som personer som er i stand til å veilede og påvirke andre personer eller grupper av personer, og som også anerkjenner dem som sådan.

Det er de som klassifiserer ledere etter bestemte egenskaper de har. For det første er det viktig å skille de naturlige lederne fra de institusjonaliserte . De første er de som stammer fra grupper av mennesker naturlig, og resten bestemmer seg for å anerkjenne sin rolle som leder og respektere den som sådan. På den annen side er det de institusjonaliserte, de har sitt kontor legitimt. Dette kan dekke forskjellige stillinger, det være seg politiske, åndelige, som lærere, blant andre.

En annen måte å klassifisere ledere på er positivt og negativt . Et eksempel på sistnevnte er de autoritære lederne. De er preget av å være dominerende og misbruke sin makt. De pålegger også hva som er problemene som skal tas opp. De tillater heller ikke fritt uttrykk for resten av kameratene. Det motsatte tilfellet med denne typen ledere er de som lar resten av gruppen gi sin mening og gi rom for bedre forhold mellom de forskjellige medlemmene i gruppen.

Utvid på: Lederen er født eller laget ?.

  1. Typer ledere i følge Max Weber

En politisk leder blir valgt av folk gjennom valg.

Sosiologen Max Weber definerte tre ideelle typer ledere:

  • For det første er det han kaller lovlig. Disse typer ledere får tilgang til lederrollen deres gjennom valg, det vil si at de blir valgt av andre mennesker. Disse identifiseres vanligvis med politiske ledere.
  • Den andre typen er den tradisjonelle ringer lederen. Dette får sin rolle takket være arv eller skikk, et eksempel på slike ledere er for eksempel kongene.
  • Den siste lederlederen er det han kaller karismatisk. Disse menneskene er preget av å ha dyden av karismen, som kommer til uttrykk på forskjellige måter og til forskjellige tider. Et eksempel på disse kan være lederne for det nittende århundre i Argentina.
  1. Hvordan er en sann leder?

En leder har handlingsevne, er dedikert til å veilede og artikulere andres arbeid.

Normalt er sanne og gode ledere vanligvis assosiert med forbilder . En ekte leder må være preget av å være en ærlig person, med evnen til å jobbe med forskjellige mennesker, med evnen til å uttrykke sine meninger og ideer, og prøve å oppfordre andre til å uttrykke sine egne posisjoner. De er vanligvis mennesker som tenker strategisk og i fremtiden. En annen av egenskapene som lar deg skille seg ut som leder er karisma. Denne dyden lar deg tiltrekke andre mennesker og kalle dem til ønsket handling.

Når de leder team prøver de å koble andres oppgaver og få dem til å oppfylle sitt ansvar. For dette prøver de å motivere sine jevnaldrende, mobilisere dem og interessere dem for det som er deres ansvar. En ekte leder er en god driver fra eksempelet. Denne funksjonen lar deg få andres respekt.

I tillegg er ledere preget av å dukke opp til tider som virkelig er nødvendige . På den annen side prøver de å stadig forbedre seg selv, noe som gjør at de kan vokse i forskjellige aspekter, spesielt fra et personlig synspunkt. En annen kvalitet er handlingsevnen, den er ikke bare dedikert til å veilede og artikulere andres arbeid og aktiviteter, den handler også på egen hånd, og kjenner til sine evner og svakheter, men de tar alltid risikoen for å oppnå bedre resultater.

Og du, er du leder eller følger?

Interessante Artikler

fedme

fedme

Vi forklarer hva overvekt er, typene som eksisterer og symptomene på denne sykdommen. I tillegg er årsaker, konsekvenser og behandling. Overvekt er overdreven ansamling av fettvev i kroppen. Hva er overvekt? Overvekt er en kronisk sykdom som har flere mulige opphav , som består av overdreven ansamling av fettvev i kroppen. D

System i administrasjon

System i administrasjon

Vi forklarer deg hva et system er i administrasjon, hva dets funksjoner er, hvordan de er sammensatt og hvilke typer som finnes. Systemer i administrasjon letter driften av organisasjonen. Hva er et system under ledelse? Et system i administrasjon består av et sett med prosesser som må utføres av medlemmene i en organisasjon for å oppnå de forhåndsbestemte målene . I dis

Sivilrett

Sivilrett

Vi forklarer deg hva sivil lov er og hvilke regler denne grenen av loven omfatter. I tillegg hvordan sivilretten formes. Regulerer forholdene til enkeltpersoner med sine jevnaldrende og med staten. Hva er sivilrett? Sivilretten er den gren av loven som inkluderer juridiske normer som er ansvarlige for å regulere forholdet mellom personer eller eiendom , som kan være frivillig eller tvunget, begge f juridiske eller private, private motsetninger.

Kognitive ferdigheter

Kognitive ferdigheter

Vi forklarer deg hva kognitive evner og deres intellektuelle evner er. I tillegg typene kognitive ferdigheter og eksempler. Kognitive ferdigheter har å gjøre med intelligens, læring og erfaring. Hva er kognitive ferdigheter? Det er kjent som `` kognitive evner '' eller `` kognitive evner '' til menneskelige evner relatert til prosessering av informasjon , det vil si de som involverer bruk av minne, oppmerksomhet, persepsjon, kreativitet og abstrakt eller analog tenking. M

gjæring

gjæring

Vi forklarer hva gjæring er, hva er typene gjæring som kan brukes og de forskjellige bruksområdene den har. Gjæringsprosessen ble oppdaget av den franske kjemikeren Louis Pasteur. Hva er gjæring? En ufullstendig oksidasjonsprosess kalles gjæring , som ikke krever oksygen for å finne sted, og som gir et organisk stoff som et resultat. Det e

monogami

monogami

Vi forklarer hva monogami er og hvilke former den tar. Hvorfor kritikk, og forskjeller med polygami. Monogami hos dyr. Monogamy er et kjærlighetsforhold som er etablert med bare én person. Hva er monogami? Monogami er en type ekteskap, den vanligste i lovgivningen i flertallet av landene, som tenker forening av to individer gjennom en Eksklusivt, unikt og unikt seksuelt og kjærlig bånd . De