• Tuesday September 28,2021

språk

Vi forklarer hva språk er og hva som er språkets funksjoner. I tillegg, hvordan har det vært utviklingen. Typer og eksempler på språk.

Språk er et veldig sammensatt fakultet for mennesket.
 1. Hva er språk?

Språk er et system av tegn, muntlig, skriftlig eller gestikulær, som gjennom deres mening og forhold gjør det mulig for mennesker å uttrykke seg for å oppnå forståelse med resten.

Kommunikasjon krever at dette tegnsystemet skal nå målet om felles forståelse. Ulike faktorer kommer inn når kommunikasjon utføres gjennom språk, for eksempel funksjoner som f.eks. intelligens, og språklig minne.

Språk derimot utgjør et av hovedtrekkene som skiller den menneskelige slekten fra dyr . Dette begynner å utvikle seg fra graviditet, og er definitivt etablert i forholdet som individet opprettholder til den sosiale verdenen han utvikler sin aktivitet i.

Fra utviklingen tilegner han seg kommunikative ferdigheter, lærer å lytte, forstå og avgi visse lyder. Å mestre din evne til å kommunisere hjelper deg å uttrykke hva du vil kommunisere og også å gjøre det på den spesielle måten du ønsker det.

Se også: Funksjoner av språk.

 1. Språkopprinnelse

Utdanning er med på å utvikle språk og kommunikasjon.

Språk oppstår fra behovene til menn for å etablere forhold mellom dem for å overleve den menneskelige arten.

Imidlertid forstår gjeldende teorier om språk at språket integrerer menneskets konstitusjon, slik at det kan finne forskjellige måter å manifestere seg på, derav ville de forskjellige kjente språkene stamme, og utdanning vil bare utføre funksjonen til å utvikle seg i individer denne biologiske impulsen som er latent.

 1. Forskjell mellom språk og tale

Det er nødvendig å skille mellom to begreper som ofte er forvirrede eller brukes som et synonym for begrepet språk: språk og tale.

 • Språk. På den ene siden refererer språk til et spesifikt system med tegn som folk bruker for å kommunisere. For at dette skal fungere, må dette systemet beholdes i minnet til høyttalerne og må være kjent av enkeltpersoner som den aktuelle kommunikasjonen skal etableres med.
 • Tale. Tal, derimot, er å ta i bruk det systemet med tegn av en gruppe individer. Dette begrepet viser til den individuelle og frivillige handlingen der de spesifikke tegn som vil være nødvendige for å sette i gang en kommunikasjon blir valgt.
 1. Språkfunksjoner

Språkets emosjonelle funksjon søker å overføre litt humør eller fysisk.

Flere forfattere har slått fast at språket har seks funksjoner, som er følgende:

 • Referansefunksjon Dette refererer til det faktum at et individ bruker språk med det eneste formål å formidle visse opplysninger, uten å avgi noe verdigrunnlag eller med sikte på å forårsake noen form for effekt på mottakeren. Dette er grunnen til at denne funksjonen fokuserer på selve meldingen eller referenten. Et eksempel på denne funksjonen vil være: "I dag er en solrik dag".
 • Følelsesmessig funksjon. Denne funksjonen fokuserer på avsenderen, som gjennom språk prøver å formidle litt humør eller fysisk tilstand. Et eksempel kan være: "Mitt vondt i hodet."
 • Appellate-funksjon Her fokuserer kommunikasjonen på mottakeren, med sikte på å provosere en spesiell reaksjon, enten du gjør noe eller ikke. For eksempel: "Slå av TV-en, vær så snill."
 • Fatisk funksjon Denne funksjonen fokuserer på kommunikasjonskanalen, og det som blir prøvd gjennom språk er å bekrefte at den fremdeles er åpen slik at den kan etablere eller fortsette med en kommunikasjon. Et eksempel kan være: Hei, ja? Lytter du til meg?
 • Estetisk funksjon. i dette råder språket i seg selv, som brukes med sikte på å skape en slags skjønnhet. Dette er funksjonen som dominerer i romaner, historier, dikt, sanger og andre kreasjoner. Det som betyr noe i språket er ikke innholdet, men dets form. Et eksempel på denne funksjonen er: Alle bladene er fra vinden minus sollyset. (Luis Alberto Spinetta).
 • Språklig funksjon. I denne funksjonen, sentrert om koden, brukes språket for å snakke om seg selv eller en annen. Et eksempel der denne funksjonen dominerer kan være: Sko er skrevet med Z, ikke med S .

Mer i: Språkfunksjoner.

 1. Språkutvikling

Språket er et spesifikt system med tegn som folk bruker for å kommunisere.

Språk er et veldig sammensatt fakultet for mennesket, som på den ene siden er stabilt og på den andre siden opprettholder det en viss formbarhet, det vil si at den endres og tilpasser seg etter tid, kontekst, hendelser. På denne måten har språket evnen til å innlemme nye uttrykk, formspråk og neologismer.

Det er i stadig utvikling, men språk gjennomsyres alltid av de forskjellige uttrykksstrømmene som kjennetegner tiden. Det spanske språket har utviklet seg gjennom historien, det er ikke det samme som ble brukt i før-romersk tid enn det som senere ble brukt i stadiet av Espa ol medio (spansk spansk eller kjent som spansk av de gylne århundrene), varianten av spansk brukt mellom slutten av det femtende og syttende århundre.

På den annen side er det sentrale elementer som ikke varierer, ikke alt er formbart og forbigående på språket, hvis dette var tilfelle, ville forståelse og kommunikasjon være vanskelig å gjennomføre. Hvert system med språklige tegn må referere til et system med stabile koder som garanterer at mennesker, utover sakens særegenheter, kan forstå budskapet.

 • I tillegg: 10 kjennetegn på språk.
 1. Språkeksempler

Tegnspråk brukes til å kommunisere med mennesker med svak hørsel.

Det er et stort antall applikasjoner av begrepet, noen er:

 • Tegnspråk. Det er et sett kroppsbevegelser som representerer forskjellige tegn. Dette tjener til å oppnå kommunikasjon først og fremst med mennesker som har nedsatt hørsel.
 • Programmeringsspråk Innenfor informatikkens område kan man snakke om programmeringsspråk, som gjør det mulig for dataeksperter å lage programmer basert på bruk av syntaksregler, operatører og instruksjoner. Gjennom disse kan programmereren kommunisere med de forskjellige programvare- og maskinvareenhetene han disponerer.
 • Figurativt språk. Det er bruken av ord eller uttrykk hvis bruk refererer til en ide som er annerledes enn den med bokstavelig betydning. Et eksempel kan være begrepet animal, når det brukes som nedsettende adjektiv til en person; når faktisk den bokstavelige betydningen er: være flercellete i live som livnærer seg på andre levende vesener og som har kapasitet til å være følsom og å bevege seg .
 • Musikalsk språk Det er settet med tegn som blir tolket og forstått av mennesker dedikert til musikalsk kunstnerisk uttrykk. Grunnleggende er de uttrykt i skriftlig form i score.

Fortsett med: Nonverbal kommunikasjon

Interessante Artikler

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

fysiologi

fysiologi

Vi forklarer deg hva fysiologi er og noen hovedtrekk ved denne vitenskapen. I tillegg de fysiologityper som finnes. Fysiologi fokuserer sin studie på organer fra levende vesener og deres funksjoner. Hva er fysiologi? Fysiologi (fra gresk fysiologi , kunnskap om naturen) er vitenskapen som er ansvarlig for å kjenne til og analysere funksjonene til levende vesener .

mikro~~POS=TRUNC

mikro~~POS=TRUNC

Vi forklarer hva en mikroprosessor er, historien og egenskapene til denne integrerte kretsen. I tillegg hva det er for og dets funksjoner. En mikroprosessor kan operere med en eller flere CPUer. Hva er en mikroprosessor? Den sentrale integrerte kretsen til et datasystem kalles ` ` mikroprosessor '' eller ganske enkelt `` prosessor '' , der logiske og aritmetiske operasjoner (beregninger) blir utført for å tillate utførelse av programmene, fra operativsystemet til applikasjonsprogramvaren. E

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

amfibier

amfibier

Vi forklarer deg hva amfibier er, hva er deres opprinnelse og deres viktigste egenskaper. I tillegg hvordan disse dyrene og eksemplene er klassifisert. Amfibier frakter materie og energi fra vann til land og omvendt. Hva er padder? Amfibier er kjent for terrestriske virveldyr som dedikerer en god del av livet til et vannmiljø , og som går gjennom en periode med metamorfose under utviklingen: en serie dyptgående morfologiske forandringer som skiller hver av stadiene i livssyklusen, og som vanligvis innebærer en periode med vannlevende liv. Me

reform

reform

Vi forklarer hva en reform er, og hva er de forskjellige reformtypene som finnes. I tillegg andre bruksområder som dette begrepet har. Den protestantiske reformasjonen var en kristen religiøs bevegelse ledet av Martin Luther. Hva er reform? Begrepet reform refererer til handlingen med å omforme, korrigere noe, gjøre om, endre, endre . Nå