• Thursday January 21,2021

Organisk lov

Vi forklarer deg hva den organiske loven er, og hvorfor denne loven er så viktig. I tillegg noen eksempler på organiske lover.

Den mest umiddelbare rettslige forfølgelsen av en organisk lov finnes i fransk lov.
  1. Hva er en organisk lov?

Organiske lover er de som er henvist til saker av så stor betydning for nasjonen, at godkjenningen av dem krever en konsensus og godkjenningsprosedyre av den lovgivende grenen, vanligvis holdt av parlamentet, nasjonalforsamlingen eller kongressen . Vanligvis refererer de organiske lovene til forhold som er viktige for det demokratiske livet i landet, så som grunnleggende konstitusjonelle normer, offentlige friheter eller artikulering av statens makter.

Organiske lover anses som et slags mellomtrinn mellom vanlige lover og grunnlovsteksten, så godkjenning, modifisering eller opphevelse av denne typen lover i et parlament det krever generelt noe mer enn simpelt flertall (absolutt flertall eller en slags kvalifisert flertall), i henhold til hva som er etablert i denne forbindelse av de nasjonale juridiske rammene. Det skal bemerkes at ikke alle land har en juridisk ramme som vurderer organiske lover.

Den mest umiddelbare rettslige forfølgelsen av en organisk lov finnes i fransk lov, nærmere bestemt i teksten til grunnloven fra 1958, som den ble grunnlagt med den franske republikk.

Se også: Forfatningslov.

  1. Betydningen av organiske lover

Organiske lover utgjør et nyttig verktøy for å utføre vesentlige eller vitale endringer i måten statene opererer på, uten å måtte endre eller omformulere de konstitusjonelle rammene, som i utgangspunktet vil innebære refusjon av Repliker eller initier en slags endrings- eller konstituerende forsamlingsprosess, som alltid representerer en lang, vanskelig og risikofylt prosess. I den forstand er de organiske lovene et mellomliggende utløp for håndtering av dyptgripende endringer i viktige saker for staten.

  1. Eksempler på organiske lover

Noen eksempler på organiske lover er følgende:

  • Organisk lov om finansiering av politiske partier (Spania, 2007). Der det er etablert forskrifter som regulerer tilgangen til penger til politiske partier, for å unngå og straffe korrupsjon.
  • Organisk arbeidsrett (Venezuela, 2012). Der de juridiske arbeidsvilkårene i det landet blir ombygd, og etablerer et nytt juridisk rammeverk som regulerer arbeidsforhold.
  • Constitutional Organic Law (Chile, 1980). Dette definerer noen viktige konstitusjonelle forutsetninger angående administrasjonen av staten (valg, gruveinnrømmelser, politiske partier, etc.). Denne loven er inneholdt i grunnloven.
  • Rettsvesenets organiske rett (Argentina, 1998). Organisert av rettsvesenet og dets forekomster i den autonome byen Buenos Aires, som har et eget uavhengig juridisk regime.
  • Organic Law of Citizen Security (Spania, 2015). Lov som erstattet den organiske loven om beskyttelse av borgeres sikkerhet i 1992, og som skapte mye kontrovers for en viss udemokratisk stemning ved å omformulere de kriminelle forutsetningene for spansk rettferdighet.

Interessante Artikler

Fiberoptikk

Fiberoptikk

Vi forklarer hva den optiske fiberen er og hvordan den fungerer. I tillegg, for hva den brukes, egenskaper, fordeler og ulemper med den optiske fiberen. Optisk fiber er det mest avanserte kabeloverføringsmediet som finnes. Hva er den optiske fiberen? Optisk fiber er et fysisk middel for overføring av informasjon , vanlig i data- og telekommunikasjonsnettverk, bestående av et tynt glass eller plastfilament, gjennom s hvor pulser med laser eller ledet lys beveger seg, der dataene som skal overføres er inneholdt. Gj

Historisk historie

Historisk historie

Vi forklarer hva en historisk beretning er, hva dens deler er og hva den er til for. I tillegg er dens viktigste funksjoner og eksempler. Historiske beretninger er basert på hendelser og sanne mennesker. Hva er en historisk beretning? En historisk beretning i en kronologisk fortelling om en relevant begivenhet i historien .

psykopatologi

psykopatologi

Vi forklarer hva psykopatologi og psykiske lidelser er. Det biomedisinske perspektivet og eksempler på psykopatologiske lidelser. Psykopatologi studerer psykiske sykdommer. Hva er psykopatologi? Psykopatologi er den disiplinen som analyserer motivasjoner og særegenheter ved psykiske sykdommer . Denne studien kan gjennomføres med flere tilnærminger eller modeller, blant annet biomedisinsk, psykodynamisk, sosiobiologisk og atferdsmessig kan siteres. Or

Feudal produksjonsmodus

Feudal produksjonsmodus

Vi forklarer deg hva den føydale produksjonsmåten er, hvordan den oppsto, dens sosiale klasser og andre egenskaper. I tillegg begynnelsen på kapitalismen. Modusen for føydal produksjon var middelet for jordbruksutbytting av middelalderen. Hva er den føydale produksjonsmåten? I marxistisk terminologi er det kjent som føydal produksjonsmåte (eller med klare ord: feudalisme), den sosioøkonomiske organisasjonen som styrer middelaldersamfunnet i Vest og andre regioner i verden. I disse

International System of Units (SI)

International System of Units (SI)

Vi forklarer deg hva International System of Units er, hvordan det ble opprettet og hva det er for. I tillegg er dens grunnleggende og avledede enheter. Det internasjonale systemet for enheter er det mest brukte over hele verden. Hva er det internasjonale enhetssystemet? Det er kjent som International System of Units (forkortet SI) til systemet med måleenheter som brukes i praktisk talt hele verden .

Dark Matter

Dark Matter

Vi forklarer deg hva mørk materie er, og hvorfor den er så viktig. I tillegg er det antimateriell og mørk energi. Mørk materie utgjør 80% av universets totale masse. Hva er mørk materie? I astrofysikk er en annen del av universet enn den såkalte bariatriske saken (vanlig materie), nøytrinoer og mørk energi kjent som mørk materie. Navnet k