• Monday September 20,2021

Organisk lov

Vi forklarer deg hva den organiske loven er, og hvorfor denne loven er så viktig. I tillegg noen eksempler på organiske lover.

Den mest umiddelbare rettslige forfølgelsen av en organisk lov finnes i fransk lov.
  1. Hva er en organisk lov?

Organiske lover er de som er henvist til saker av så stor betydning for nasjonen, at godkjenningen av dem krever en konsensus og godkjenningsprosedyre av den lovgivende grenen, vanligvis holdt av parlamentet, nasjonalforsamlingen eller kongressen . Vanligvis refererer de organiske lovene til forhold som er viktige for det demokratiske livet i landet, så som grunnleggende konstitusjonelle normer, offentlige friheter eller artikulering av statens makter.

Organiske lover anses som et slags mellomtrinn mellom vanlige lover og grunnlovsteksten, så godkjenning, modifisering eller opphevelse av denne typen lover i et parlament det krever generelt noe mer enn simpelt flertall (absolutt flertall eller en slags kvalifisert flertall), i henhold til hva som er etablert i denne forbindelse av de nasjonale juridiske rammene. Det skal bemerkes at ikke alle land har en juridisk ramme som vurderer organiske lover.

Den mest umiddelbare rettslige forfølgelsen av en organisk lov finnes i fransk lov, nærmere bestemt i teksten til grunnloven fra 1958, som den ble grunnlagt med den franske republikk.

Se også: Forfatningslov.

  1. Betydningen av organiske lover

Organiske lover utgjør et nyttig verktøy for å utføre vesentlige eller vitale endringer i måten statene opererer på, uten å måtte endre eller omformulere de konstitusjonelle rammene, som i utgangspunktet vil innebære refusjon av Repliker eller initier en slags endrings- eller konstituerende forsamlingsprosess, som alltid representerer en lang, vanskelig og risikofylt prosess. I den forstand er de organiske lovene et mellomliggende utløp for håndtering av dyptgripende endringer i viktige saker for staten.

  1. Eksempler på organiske lover

Noen eksempler på organiske lover er følgende:

  • Organisk lov om finansiering av politiske partier (Spania, 2007). Der det er etablert forskrifter som regulerer tilgangen til penger til politiske partier, for å unngå og straffe korrupsjon.
  • Organisk arbeidsrett (Venezuela, 2012). Der de juridiske arbeidsvilkårene i det landet blir ombygd, og etablerer et nytt juridisk rammeverk som regulerer arbeidsforhold.
  • Constitutional Organic Law (Chile, 1980). Dette definerer noen viktige konstitusjonelle forutsetninger angående administrasjonen av staten (valg, gruveinnrømmelser, politiske partier, etc.). Denne loven er inneholdt i grunnloven.
  • Rettsvesenets organiske rett (Argentina, 1998). Organisert av rettsvesenet og dets forekomster i den autonome byen Buenos Aires, som har et eget uavhengig juridisk regime.
  • Organic Law of Citizen Security (Spania, 2015). Lov som erstattet den organiske loven om beskyttelse av borgeres sikkerhet i 1992, og som skapte mye kontrovers for en viss udemokratisk stemning ved å omformulere de kriminelle forutsetningene for spansk rettferdighet.

Interessante Artikler

Habitat og økologisk nisje

Habitat og økologisk nisje

Vi forklarer deg hva som er habitat, hva er en økologisk nisje, og hva er dens forskjeller. I tillegg noen spesifikke eksempler på begge. Marin habitat. Hva er habitat og økologisk nisje? Disse begrepene brukes ofte når vi snakker om dyrearter, som om de var synonyme. Men det er de ikke, og senere vil vi se hvorfor. Ha

Moraleja

Moraleja

Vi forklarer hva en moral er og hva som er dens mål. I tillegg til hvem det er adressert og noen eksempler på moral. Generelt er moralen designet for barn. Hva er en moral? En moral er læren som kommer frem fra en historie, historie, historie eller historie . Moralen har å gjøre med hverdagen og bidra til å identifisere hva som er moralsk riktig , fremme undervisningen i verdier og etterlyse refleksjon rundt visse atferd. Gene

Cellteori

Cellteori

Vi forklarer hva celleteori er, dens postulater og prinsipper. I tillegg historien til bakgrunnen og hvordan den ble bekreftet. Celleteorien forklarer at alle organismer består av celler. Hva er celle teori? Cellulær teori er en av de viktigste og sentrale postulatene innen feltet for moderne biologi.

Kinesisk kulturrevolusjon

Kinesisk kulturrevolusjon

Vi forklarer deg hva den kinesiske kulturrevolusjonen var, dens årsaker, stadier og konsekvenser. I tillegg kraften til Mao Zedong. Den kinesiske kulturrevolusjonen ble forfremmet av Mao Zedong for å innføre sin lære. Hva var den kinesiske kulturrevolusjonen? Det er kjent som den kinesiske kulturrevolusjonen eller den store proletariske kulturrevolusjonen til en sosiopolitisk bevegelse som skjedde mellom 1966 og 1977 initiert av Mao Zedong , leder for det kinesiske kommunistpartiet. De

misantropa

misantropa

Vi forklarer deg hva misantropi er og opprinnelsen til begrepet. I tillegg hva det er og dets mulige konsekvenser for menneskeheten. Misantropi er en motvilje mot mennesker. Hva er misantropi? Ordet `` halvmann '' kommer fra de greske ordene `` miso ( io ) og antropos ( humanitet ), slik at når det brukes vi viser til en generell, sosial og psykologisk holdning, om antipati eller aversjon mot mennesker .

Rett mål

Rett mål

Vi forklarer deg hva den objektive retten er og hva er dens egenskaper. I tillegg eksempler og forskjeller med subjektiv lov. Den objektive retten inkluderer normene som staten er ansvarlig for å håndheve. Hva er riktig mål? Objektiv lov forstås som settet med regler, ordinanser og lover som foreskriver en forpliktelse , det vil si som pålegger en situasjon eller bestemte personer en rettslig oppførsel eller beslutning. Det