• Tuesday September 21,2021

frihet

Vi forklarer hva frihet og ødeleggelse er. Hva er typene for frihet og deres grenser. Hva er negativ og positiv frihet.

«Det er bare frihet verdig som vet hvordan han skal erobre den hver dag.» Goethe (1749-1832)
 1. Hva er frihet?

Frihetsbegrepet kommer fra det latinske ordet liber, som betyr den personen som har en aktiv formeringsånd. Denne definisjonen er knyttet til seksuell modenhet, så den kan betraktes som foreldet.

Foreløpig er begrepet frihet knyttet til den makten som mennesker må handle i henhold til sin egen vilje . På grunn av menneskehetens historie, kan dette konseptet også brukes til å referere til de menneskene som ikke er fengslet eller i slaverietilstand.

 • Utvid: 10 Kjennetegn på frihet.
 1. Typer frihet

Dyrkelsesfrihet lar deg utøve den religionen du ønsker eller ikke utøve.

Frihet er et ord som brukes i forskjellige aspekter, så det belaster mer spesifikke definisjoner. For eksempel kan du snakke om:

 • Foreningsfrihet Det refererer til fakultetet som folk må danne organisasjoner, foreninger eller grupper som har legitime mål å oppnå.
 • Bevegelsesfrihet Begrep som viser til muligheten for at mennesker må bevege seg fritt i forskjellige deler av planeten, enten fra et land til et annet eller innenfor det.
 • Ytringsfrihet Det har å gjøre med menneskers evne til å uttrykke seg, undersøke, spre, motta informasjon og meninger og gi sin mening uten å bli plaget av dette.
 • Frihet til å bære våpen. Det har å gjøre med retten at folk må kunne bære, transportere og bruke våpen til sports- eller forsvarsformål, forutsatt at dette ikke skader tredjeparter lovlig.
 • Seksuell frihet Det refererer til menneskers evne til å velge sin egen seksualitet.
 • Pressens frihet Det har å gjøre med enkeltmenneskers evne til å organisere seg for å skape et kommunikasjonsmiddel der publisert innhold ikke kan sensureres og kontrolleres av staten og dets makter.
 • Dyrkelsesfrihet Relatert til friheten som mennesker har for å kunne velge en religion, ikke å velge noen eller å tro eller ikke i eksistensen av et guddommelig vesen. Samtidig innebærer denne friheten at mennesker åpent og offentlig kan praktisere dette valget uten å bli undertrykt, overtalt eller diskriminert.
 • Næringsfrihet Den viser til selskaper knyttet til markedsøkonomi, basert på rasjonalistisk etikk knyttet til individuell frihet.
 • Bruksfrihet av eiendommen. Det er den friheten som mennesker eller forretningsenheter må ha, skaffe, bruke, disponere eller kontrollere objekter, kapital, land eller annen eiendom.
 • Professoratets frihet Den viser til evnen til å praktisere undervisning med absolutt frihet når du underviser og diskuterer uten begrensninger eller begrensninger.

Mer i: Typer frihet.

 1. Hva er skjenking?

Når vi snakker om begrepet frihet, er det nødvendig å differensiere det fra avskedigelser, som viser til atferd eller handlinger som er preget av å bli utført uavhengig av hvordan de vil påvirke resten av samfunnet, som bryter loven og som er umoralsk.

Dette gjør at begravelsesbegrepet, selv om det innebærer utøvelse av frihet, har en negativ konnotasjon for sin umoral og avhugg .

 1. Hvordan styrke friheten?

Balanse er fylden av å være og gir rom for bedre beslutninger.
 • Kunnskap. Å være informasjonsinnehaver, ha overskredet omgivelsene sine grenser, se og reflektere over det åpenbare, undersøke, undersøke osv., Er viktige punkter for å ha både flere muligheter og argumenter. å velge og enda flere drømmer å lengte etter.
 • Verdi. Frykt er en av de kraftigste følelsene og viktigste hindring for å tørre å ta beslutninger, noen ganger fungerer den til og med som en måte å fryse menneskelig atferd på. Derfor er det nødvendig å lære å gjenkjenne og innse det.
 • Pasin. Den omfatter alle de intense følelsene som fungerte som en motor som ledet gjennom livet. Ikke alle er positive følelser, for eksempel: glede, sinne, sinne, kjærlighet.
 • Ansvar. Det er å være klar over selve handlingene, anta konsekvenser og resultater av beslutningene selv. Ingenting er tilfeldig, alt er et produkt av handlinger, så lenge dette er husket, vil det være mulig å endre ens skjebne.
 • Balanse. Det er fylden av å være og lar oss ta bedre beslutninger, det er den beste allierte, siden ethvert psykisk problem eller psykologisk nød kan forstyrre i jakten på frihet.
 1. Grenser for frihet

Det høres selvmotsigende ut, men du kan ikke være helt fri, hvorfor?

 • Det vil gjøre det vanskelig å bo sammen. Du må handle så lenge den andres grenser ikke overskrides eller andres frihet er begrenset. Dette kalles respekt for individuell frihet.
 • Regulerende enheter Studien av naturens frihet, dens utvidelse og barrierer, har vist at det er viktig å ha en "objektiv" ekstern regulering, for eksempel lover, myndigheter. Ellers vil grensene gå tapt.
 • Opplevelsen. Det er en tro som består i det faktum at hvis mennesket blir forlatt, vil han respektere andre, fordi det er hans natur, siden han tilpasser seg og lærer å leve uten normer etablert av makt. Historien har imidlertid vist at det i anarkiske perioder har vært umulig å finne mellompunktet mellom ens egne behov og andres, noe som resulterte i kaos og vold.

Utvid: Grensene for frihet.

 1. Frihet på en negativ måte

Det er den som ble født på grunn av fravær av undertrykkelse, det vil si at det ikke er noen motstand mot en tredjepart (gruppe eller ekstern enhet som regjering, stat osv.) Slik at de andre Uttrykk din oppførsel fritt.

Noen ganger blir menneskelige funksjonshemninger ofte forstått innenfor negativ frihet, men det er ikke slik, det er gratis selv uten noen fysiske evner.

 1. Frihet på en positiv måte

Selvrealisering er stoltheten over å oppnå et mål på egen hånd.

Det er motsatt av det negative, i dette aspektet består det i å mestre egen vilje, være menneskene som skaper deres eget liv, ta ansvar for deres skjebne.

Her er du klar over både grensene og verktøyene, og begge styres for å overvinne hindringer. Hvis det er et ord som støtter det perfekt, er det selvrealisering.

Selv om det er det motsatte av det negative, er begge komplementære, siden gjennom fravær av negativ frihet favoriseres positiv frihet, som forstås som en innvirkning.

Interessante Artikler

Sentral nervesystem

Sentral nervesystem

Vi forklarer hva sentralnervesystemet er, hva nevroner er og hva deres funksjoner er. Hvordan er dens struktur og sykdommer. Sentralnervesystemet har som funksjon å koordinere, integrere og kontrollere organismen. Hva er sentralnervesystemet? Sentralnervesystemet (CNS) er en struktur som dannes av hjernen, (som er den delen av sentralnervesystemet som ligger i skallen) og ved ryggmargen (lokalisert innenfor og langs hele ryggraden).

Beinsystem

Beinsystem

Vi forklarer hva beinsystemet er og delene det dannes ved. I tillegg er dens forskjellige funksjoner og mulige sykdommer. Beinsystemet, ved siden av det muskulære og leddet, danner `` apparatet '' til kroppens motomomoror. Hva er beinsystemet? Den komplekse og komplette strukturen som består av 206 bein i det menneskelige skjelettet , samt brusk, leddbånd og sener som gjør at de kan koble seg ordentlig til muskulaturen eller andre bein. De

Moderne vitenskap

Moderne vitenskap

Vi forklarer deg hva moderne vitenskap er og hvordan den vitenskapelige revolusjonen oppsto. I tillegg, hva er dens viktigste egenskaper. Modern Science oppsto i den såkalte vitenskapelige revolusjonen i renessansen. Hva er moderne vitenskap? Moderne vitenskap forstås som måten å unnfange verden og den vitenskapelige kunnskapen som tjener til å beskrive den som ble bygget i Vesten på 1500- og 1600-tallet , i det som ofte kalles revolusjonen Renessanseforsker. Mode

Filosofisk kunnskap

Filosofisk kunnskap

Vi forklarer hva filosofisk kunnskap er, dens egenskaper, typer, eksempler og hvordan den forholder seg til vitenskapelig kunnskap. Filosofisk kunnskap krever ikke eksperimentell bekreftelse. Hva er filosofisk kunnskap? Filosofisk kunnskap er det akkumulerte settet med kunnskap om den eksistensielle, refleksive og kontemplative typen som menneskeheten har formulert gjennom sin historie, fra gamle sivilisasjoner til moderne

stereotypi

stereotypi

Vi forklarer hva en stereotyp er og hvordan dette strukturerte bildet fungerer. I tillegg typer stereotyper og en kort konklusjon. Stereotypier er et sett med forhåndsetablerte ideer, holdninger og livssyn. Hva er stereotyp? En stereotype består av et strukturert bilde og akseptert av folk flest som representativt for en viss gruppe.

jordbruk

jordbruk

Vi forklarer hva jordbruk er og hva er formålet med denne menneskelige aktiviteten. I tillegg de typer jordbruk som blir utført. Landbruk er en økonomisk aktivitet som er innenfor primærsektoren. Hva er jordbruk? Landbruk er den menneskelige aktiviteten som har en tendens til å kombinere forskjellige prosedyrer og kunnskaper i behandlingen av land , med det formål å produsere mat av planteopprinnelse, som blant annet frukt, grønnsaker, grønnsaker, korn. Landbru