• Sunday September 26,2021

lederskap

Vi forklarer hva lederskap er og hva det vil si å trene som leder. Er lederen født eller laget? I tillegg de forskjellige typer ledelse.

Generelt har en leder evnen til å motivere mennesker.
 1. Hva er ledelse?

Ledelse er et sett med ferdigheter som gjør en person skikket til å utføre oppgaver som leder . De kan lede ikke bare oppgaver, men også ideologier, eller de kan være en modell der mange lar seg inspirere av arbeidet sitt. Generelt har en leder evnen til å motivere mennesker fordi han har emosjonelle egenskaper som skaper empati hos sine tilhengere.

Sett med ferdigheter som er nødvendige for å trene som leder er av ledelses- eller ledertype, og med dem vil lederen generere en positiv innflytelse på en viss gruppe mennesker, slik at for eksempel, jobbe med mer entusiasme, motta instruksjoner om å gjøre en oppgave, gi dem oppmuntring, etc. Det er også gyldig å si at en leder er den som tar initiativ til Begynn å gjøre noe, som oppmuntrer, styrer, evaluerer.

Ledelse innebærer en ulik maktfordeling, siden medlemmene i gruppen bare vil følge ordrene, selv om de kan være med på å ta beslutninger ved å gi sitt synspunkt og samarbeide på andre måter. Begrepet ledelse kan også brukes til å signalisere en gruppe ledere.

Det er utført psykologiske studier som bekrefter at folk ser etter en leder som ligner på foreldrene våre eller de som har spilt denne rollen, siden de er den første autoritetsfiguren vi kjenner.

Leder kan også være en som har egenskaper som gjør ham til en kjent person eller for å signalisere en person som pålegger respekt. En leder skiller seg ut blant andre og har egenskaper som gir ham overlegenhet til å spille den rollen han har. Lederen skal utmerke seg på et eller annet aspekt (titler, erfaring, kunnskap, ytelse osv.) Slik at det ser ut som best før resten. av sine jevnaldrende.

Det kan tjene deg: Misjon og visjon.

 1. Andre definisjoner av ledelse

Leder er den personen som klarer å inspirere og inkludere andre i den drømmen.
 • Richard L. Daft definerer i sin bok “Opplevelsen av ledelse” til lederskap som et påvirkningsforhold som eksisterer mellom en leder og hans tilhengere der det er ment å generere endring og nå reelle resultater som gjenspeiler de delte formålene. Elementene i dette forholdet er: leder, innflytelse, intensjon, ansvar, endring, delt formål og tilhengere.
 • En annen forfatter, Arieu, snakker om lederskap og sier at personen som har evnen til å inspirere og inkludere andre i den drømmen, er en leder.
 • I Business Administration er ledelse handlingen om å utføre en aktivitet (for eksempel et prosjekt) effektivt og effektivt i en organisasjon.
 1. Er lederen født eller laget?

Begge tilfeller kan oppstå. Det er mennesker født med egenskaper for å være en født leder (for eksempel empati, sympati, omgjengelighet, intuisjon, og så tilfører de disse egenskapene kunnskap tilegnet seg gjennom hele livet), og det er de som lærer hva en leder må ha og De tilpasser seg situasjoner der de ønsker å ha en rolle eller være en del.

 1. Lederens makt

På et tidspunkt kreves kraften som kommer fra lederen av gruppemedlemmene.

Lederen må utøve sin makt ved også å tenke som et medlem til . På et tidspunkt kreves kraften som kommer fra lederen av medlemmene i denne gruppen, de trenger noen til å veilede og beordre dem. Lederens makt kan brukes på to måter, på den ene siden for å straffe tilhengerne og på den andre for å belønne dem.

En leder holdes i den posisjonen og har makten som han bare har mens hans tilhengere (eller overordnede hvis de eksisterer) anser at han er den beste personen som eksisterer på det tidspunktet for å dekke behov, og mens han er den som gir mer enn følgerne gir . Kraften som lederen har, er ikke nyttig hvis han ikke tjener tilhengerne, det antas at den som utøver ledelsen er en offentlig ansatt på en viss måte, ellers vil han ikke utføre Går riktig som en.

 1. Hva innebærer det å være leder?

I følge Colin Powell er det fire implikasjoner som går hånd i hånd med lederrollen. Disse er:

 • For det første, skille seg med tankene til folk flest, men denne tanken må forsvares for å vite hvordan man krangler og debatterer.
 • For det andre må vi vite at når vi ikke lenger har problemer, skyldes det at vi har sluttet å se oss selv som ledere.
 • For det tredje må du se de andre fagpersonene som en utfordring.
 • Til slutt må vi vite at det å være leder innebærer å ha en veldig ensom stilling.
 1. Ledertyper

Den karismatiske lederen klarer å begeistre mennesker og er valgt for det.

Det er flere typer lederskap som skiller seg etter de forskjellige kjennetegnene. Det er eksperter som bekrefter dette, og det er de som reiser i stedet at ledelse bare er ett og at ledere er mennesker med forskjellige egenskaper som gjør dem forskjellige. I følge Max Weber er det tre forskjellige typer ledere:

 • Den karismatiske: Den er i stand til å begeistre mennesker og er valgt for den egenskapen, problemet er at de har en tendens til å tro mer på seg selv enn på sine etterfølgere.
 • Det tradisjonelle: Det er den personen som arver makten, vanligvis fordi den tilhører en familiegruppe av elite eller høy sosial klasse) og tredje.
 • Det legitime: Anskaffe den makten gjennom lovlige veier, det motsatte er kraften ileg timo, som nyter denne makten oppnådd den ved ulovlighet.

Det er også flere klassifiseringer etter andre kriterier. Å starte

 • Avhengig av formaliteten du velger, har vi formelle eller uformelle ledere.
 • I henhold til forholdet mellom lederen og hans etterfølgere, har vi diktatorledelse, autokratisk, demokratisk ledelse, onomatopoeisk ledelse, paternalistisk ledelse og til slutt, liberal ledelse .
 • Avhengig av hvilken innflytelse lederen utøver på tilhengerne, er det transaksjonell, transformasjonsmessig, autentisk, lateral, langsgående og arbeidsledelse.
 1. Utvikler ledelse

Innenfor denne typen ledelse er det fem typer ledere:

 • Autokraten: Som har fullt ansvar, tar alle beslutninger, leder, setter i gang handlinger og utøver kontroll over andre.
 • Gründeren: Har en deltakende stil, bruker konsultasjonen for å utøve ledelse, men gir likevel retningslinjene og gir ikke opp retten til å ta beslutninger.
 • Den liberale lederen: Han er den som delegerer makten til å ta beslutninger.
 • Den proaktive lederen: Fremmer utviklingen av mennesker som er hans etterfølgere.
 • Den dristige lederen: Det er relatert til mange mennesker og institusjoner, det er kritisk, positivt og veldig overbevisende, ta kontakt med jevnaldrende for å bestemme.

Interessante Artikler

optimisme

optimisme

Vi forklarer deg hva optimisme er, og hvorfor det anses som en verdi. I tillegg meldinger om optimisme og hva som er pessimisme. Optimisme har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje. Hva er optimisme? I psykologi, etikk og filosofi er det kjent som `` optimisme '' til læren som har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje , samt å fremheve det mest s positiv og gunstig virkelighet. De

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer hva markedsføring er, og hva er hovedmålene. I tillegg hvilke typer markedsføring som finnes. Markedsføring identifiserer behov hos forbrukeren for å lage nye produkter. Hva er markedsføring? Markedsføring (eller markedsføring på engelsk) er et sett med forskjellige prinsipper og praksis som utføres av fagpersoner på området med det formål å øke og fremme etterspørselen etter et bestemt produkt eller en tjeneste , også for å plassere et produkt eller en tjeneste i tankene til forbrukeren. Markedsføring an

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Hardtarbeider

Hardtarbeider

Vi forklarer deg hva en arbeider er, og hva dette begrepet betyr for marxismen. I tillegg, hva er arbeiderens rettigheter. Arbeideren kan tilby tjenester i regi av en fysisk eller juridisk person. Hva er en arbeider? Uttrykket "arbeider" refererer til enhver fysisk person som leverer sine underordnede tjenester til en annen institusjon, eller person eller selskap , som oppnår vederlag for en endring i arbeidsstyrken.

Feministbevegelse

Feministbevegelse

Vi forklarer hva feministbevegelsen er, dens historie og egenskapene til denne posisjonen. Også hva det er å være feminist. Feminisme ønsker å kreve kvinners rettigheter. Hva er den feministiske bevegelsen? Når vi snakker om feminismen eller feministbevegelsen, viser vi til et mangfoldig sett med stillinger og modeller for kritisk tenking av politisk, økonomisk, kulturell og sosial karakter , som de har til felles sin ambisjon om kravet om kvinners rettigheter og erobring av en lik rolle med hensyn til menn i de forskjellige aspektene av samfunnet. Den f

mangfold

mangfold

Vi forklarer hva mangfoldet er på forskjellige felt. Typer av mangfold (biologisk, kulturelt, seksuelt, biologisk mangfold og mer). Mangfold refererer til variasjonen og forskjellen som noen ting kan presentere. Hva er mangfold? Mangfold refererer til forskjellen, eksistensen av sorten eller overflod av ting med forskjellige egenskaper .