• Thursday October 6,2022

grense

Vi forklarer deg hva en grense er og hvordan geografiske grenser er etablert. I tillegg andre betydninger av begrepet på forskjellige felt.

Begrensningsbegrepet blir ofte lett forvekslet med grensen.
  1. Hva er grensen?

Begrensningsbegrepet kommer fra messing, og betyr kant .

For det første forstås det fra geografien bare som den virkelige eller imaginære linjen som skiller to sammenhengende territorier . De kan avgrenses gjennom politiske konvensjoner som er opprettet mellom myndighetene i nevnte territorier, eller det kan være løst på en måte sammenfallende med en naturlig geografisk ulykke, for eksempel en elv, et hav eller en fjellkjede.

På grunnlag av grensene som er fastlagt ved felles avtale, er nabolandene tydelig enige om kompetansen (politisk, militær, økonomisk osv.) Til hver enkelt. Hvis de ikke ble respektert riktig, kan det være en konflikt mellom land .

Ved sameksistens blant innbyggerne på disse stedene dukker det opp et nytt konsept, som er grensen, som grensen ofte forveksles med . Mens grensen i mange tilfeller er en tenkt linje, er grensen et spesifikt punkt som formelt skiller to land eller internasjonale rom. Normalt over landegrensene blir land lagt inn og forlatt, etter å ha vist dokumentasjonen som kreves av de relevante myndighetene i hvert tilfelle.

Se også: Rettspraksis.

  1. Andre bruksområder for begrepet

Grenser er også begrensninger som er satt for barn.

På den annen side refererer ordgrensen også til den ekstreme tilstanden (for eksempel fysisk kraft eller tidskraft), som ikke kan overskrides. Folk går ofte gjennom situasjoner som sliter på de fysiske eller psykologiske kreftene sine, så de kan ikke strekke seg uendelig mye. Alle vet hvor grensene deres er i den forbindelse. I avtalefeltene, for eksempel når slutten av avtalt periode kommer, anses det at det er en grense.

I tilfeller med ekstrem fare, der det er stor usikkerhet om hva som vil skje, eller at det må tas en beslutning som kan få alvorlige konsekvenser, kan det sies at den står overfor en grensesituasjon .

Når det gjelder å bo sammen mellom mennesker (spesielt voksne med barn), brukes begrepet for å betegne begrensningene som må etableres slik at barnet lærer å takle de rådende sosiale normene.

For psykologi er dette undertrykkelser som mennesker har i seg selv for noen pålagte eller personlige årsaker. Det er grunnen til at når det sies at noen, for eksempel 'ikke har noen grenser ', blir det sagt at det ikke er styrt av sameksistensnormene som skal tjene oss alle. Den personen ignorerer dem og følger etter hvert de juridiske og sosiale konsekvensene som følger av den.

I matematikkvitenskapen brukes ordet i analysen av sekvenser og ligninger for å referere til dets uendelig tilnærmingsatferd uten å nå et poeng .

Innen fagområdet snakker vi om et aksjeselskap (SRL) eller aksjeselskap (SL) for å referere til den typen kommersielle selskap som består av et begrenset antall partnere som deltar av lik verdi og hvor ansvaret er begrenset til kapital bidratt.

Innen reklame hører vi om kampanjer i en begrenset periode (eller, sjeldnere, i ubegrenset tid); i spørsmål om produksjon snakker vi om begrensende faktorer, og også om begrensninger for å utføre forskjellige oppgaver.

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.