• Wednesday October 27,2021

Mekanisk i fysikk

Vi forklarer deg hva mekanikeren i fysikk er og hvilke interesser han fokuserer studiene sine. I tillegg hvordan denne disiplinen kan klassifiseres.

Mekanikeren vil studere kroppens bevegelse, hvile og evolusjon.
  1. Hva er mekanikeren?

I fysikk er det kjent som ` ` mekanisk '' for å studere og analysere bevegelsen og resten av kroppene, så vel som deres tidsmessige utvikling under handlingen av en eller flere krefter. Navnet kommer fra det latinske ordet mekaniker, som oversetter kunsten å bygge maskiner, noe som gir mening, gitt tendensen til denne disiplinen til å forstå fenomenene og kroppene i dens inter s en måte å systemer på.

I henhold til denne tilnærmingen er det også av interesse for dynamikken i fysiske systemer, for eksempel elektromagnetiske felt eller delvis systemer. Molekyler, selv om kropper ikke kan vurderes ordentlig.

Akkurat som resten av fysikken tar denne disiplinen sitt formelle språk for å uttrykke innholdet i matematikk, og legger samtidig grunnlaget for mest kunnskap. av klassisk prosjektering.

  1. Hvordan klassifiseres mekanikeren?

Kvantemekanikk studerer atomet og dets grunnleggende partikler.

Mekanikeren er delt inn i fire store blokker med innhold:

  • Klassisk mekanikk . Også kjent som den newtonske mekanikeren, siden den er basert på Isaac Newtons studier (spesielt i forhold til vektormekanikk), og omhandler makroskopiske kropper. i ro eller beveger seg i små hastigheter sammenlignet med lyset. Det kan sies at den har som mål å danne et system som forklarer kroppens bevegelse og relaterer det til årsakene som har sitt opphav (kausalitet).
  • Relativistisk mekanikk Navnet kommer fra den berømte relativitetsteorien formulert av Albert Einstein, hvis studier revolusjonerte fysikkfeltet ved å prøve å kombinere Newtons teorier med fenomenet elektromagnetisme (1905) og deretter ved å foreslå en ny tyngdeklarasjon (1915 ). Hele dette feltet er basert på prinsippet om at dimensjonene til tid og rom, som i klassisk mekanikk anses som faste og universelle, virkelig avhenger av observatørens bevegelse, derfor er de relative.
  • Kvantemekanikk Denne fysikkgrenen tar for seg forholdene mellom partikler av uendelig stor størrelse, det vil si naturlovene angående atomet og dets grunnleggende partikler: protoner, nøytroner og elektroner. Denne teorien vurderer ikke matematisk det Einstein beskrev i Relativitet, og har likevel vært i stand til å forklare alle de grunnleggende interaksjonene mellom materie, med unntak av tyngdekraften.
  • Kvantefeltteori Denne mekanismen grenen er den nyeste (første halvdel av det tjuende århundre), og dens tilnærming forsøker å anvende kvantemekanikkens prinsipper på klassiske kontinuerlige feltsystemer, for eksempel elektromagnetiske felt. Det er også i stand til å innlemme relativitetsprinsippene med hensyn til fysikk med høy energi, brukt til å studere samspillet mellom subatomiske partikler.

Interessante Artikler

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.

Kjemisk nomenklatur

Kjemisk nomenklatur

Vi forklarer deg hva som er den kjemiske nomenklaturen, nomenklaturene i organisk og uorganisk kjemi og den tradisjonelle nomenklaturen. Den kjemiske nomenklaturen navngir, organiserer og klassifiserer de forskjellige kjemiske forbindelsene. Hva er den kjemiske nomenklaturen? I kjemi er det kjent som en nomenklatur (eller kjemisk nomenklatur) til settet med regler som bestemmer måten å navngi eller kalle de forskjellige kjemiske materialene som er kjent for mennesker, avhengig av elementene som utgjør og andelen derav. S

strofe

strofe

Vi forklarer hva en strofe er og hvilke typer strofe som finnes. I tillegg noen eksempler og hvor mange vers en strofe har. Strofen er satt sammen av flere vers. Hva er en strofe? Det kalles segmentene som et dikt er delt inn i , hver består av flere vers. De tilsvarer mer eller mindre prosasjeparagraf: mellomstore strukturelle enheter, som består av flere proposisjoner rundt en felles menings- eller betydningsakse.

Uorganisk forbindelse

Uorganisk forbindelse

Vi forklarer hva en uorganisk forbindelse er og dens egenskaper. I tillegg er de typer uorganiske forbindelser som finnes og eksempler. Uorganiske forbindelser er mindre rik enn organiske forbindelser. Hva er en uorganisk forbindelse? I motsetning til det organiske, typisk for livets kjemi, er de uorganiske forbindelsene de hvis sammensetning ikke dreier seg om karbon og vann Oksygen , men involverer forskjellige typer elementer, nesten alle kjent fra det periodiske systemet

rapporten

rapporten

Vi forklarer deg hva rapportene er og hvordan strukturen i en rapport er. I tillegg hvordan det kan klassifiseres og betydninger av dette begrepet. En rapport er en ryddig utdypning basert på observasjon og analyse. Hva er en rapport? Rapporten viser til en uttalelse, skriftlig eller muntlig, som beskriver egenskapene, egenskapene og konteksten til en eller annen hendelse .

elsker

elsker

Vi forklarer hva kjærlighet er og hva er de forskjellige typene kjærlighet. I tillegg hvorfor det er så viktig og hva denne følelsen innebærer. Kjærlighet er en forening som ikke er materiell, men åndelig. Hva er kjærlighet? Kjærlighet er den ypperste følelsen. Kjærlighet handler ikke bare om tilhørighet, eller kjemi mellom to mennesker, kjærlighet er å føle respekt, forbindelse, frihet til å være sammen med en annen person . Kjærlighet er e