• Thursday October 6,2022

bland

Vi forklarer hva en blanding er og hva er resultatene som kan oppnås. I tillegg er det komponenter og typer blanding.

En blanding kan dannes fra alle typer elementer.
  1. Hva er en blanding?

En blanding er en forbindelse av to andre materialer som er bundet, men ikke kjemisk kombinert. I en blanding opprettholder hver komponent sine kjemiske egenskaper, men det er noen blandinger der komponentene reagerer kjemisk når de forbindes.

En blanding er en kombinasjon av ethvert element, enten det er likt eller ikke, for eksempel kan du blande dokumenter, mat, kremer, kremer, forskjellige typer jord, molekyler, hva som helst. Når forskjellige elementer er blandet, kan forskjellige resultater oppnås:

  • legeringer
  • løsninger
  • suspensjoner
  • kolloider

Komponentene i en blanding kan være:

  • Slidos
  • væsker
  • gassformig

Blandingene kan være av to typer:

  • Homogene blandinger . Når de blandede komponentene forbindes på en slik måte at de ikke kan identifiseres med det blotte øye, kan bare en fase sees. For eksempel har vi som et resultat en homogen deig når vi elter en kakedeig.
  • Heterogene blandinger . De blandede elementene danner ikke en like helhet, det er motsatt av homogen fordi vi kan se de forskjellige elementene i blandingen i den. Et tydelig eksempel på en heterogen blanding er en salat, siden ingrediensene er forskjellige fra hverandre.

På den annen side kalles det å blande et resultat kastet av en innspillingsprosess og redigering av forskjellige lyder . Her elimineres unødvendige lyder eller lyder eller de som ikke er akkorder og de ønskede igjen. Denne metoden er den som brukes av profesjonelle DJ-er.

Fortsett med: Metoder for separasjon av blandinger

Interessante Artikler

Kjemisk endring

Kjemisk endring

Vi forklarer deg hva en kjemisk endring er, og hva er dens egenskaper. I tillegg eksempler og forskjeller med en fysisk endring. Kjemiske endringer endrer molekylstrukturen i materien. Hva er en kjemisk endring? Kjemikaliet endrer en type endring i materie som endrer dens kjemiske sammensetning , det vil si som endrer dens natur og ikke bare dens form

Ocano

Ocano

Vi forklarer deg hva havet er og hva er forskjellene mellom hav og hav. I tillegg er det som er det største havet i verden. Havene okkuperer tre fjerdedeler av planeten Jorden. Hva er havet? Når vi snakker om ` ` fortell oss '', mener vi en enorm saltvannforlengelse som skiller to andre kontinenter .

Måneformørkelse

Måneformørkelse

Vi forklarer deg hva en måneformørkelse er, hvordan og når dette fenomenet oppstår. I tillegg typene måneformørkelse og hvordan er en solformørkelse. For at en måneformørkelse skal oppstå, må det være fullmåne. Hva er måneformørkelsen? Formørkelser, både månen og solenergien, er astronomiske hendelser som inntreffer fra tid til annen. Når det gjelder

Kjemisk fenomen

Kjemisk fenomen

Vi forklarer hva de kjemiske fenomenene er, deres egenskaper, klassifisering og eksempler. I tillegg de fysiske fenomenene. Mange kjemiske fenomener, for eksempel forbrenning, er irreversible. Hva er de kjemiske fenomenene? De kjemiske fenomenene er termodynamiske prosesser der to eller flere stoffer endrer molekylstrukturen og genererer nye stoffer , kalt produkter, enten det er kjemiske elementer eller forbindelser

destillasjon

destillasjon

Vi forklarer hva destillasjon er, eksempler på denne metoden for separasjon og hvilke destillasjonstyper som kan brukes. Destillasjon bruker fordampning og kondens for å skille blandinger. Hva er destillasjon? Destillasjon kalles en metode for separering av faser , også kalt metoder for separasjon av blandinger, Hva består i den påfølgende og kontrollerte bruken av to andre fysiske prosesser: fordampning (eller fordamping) og kondensering, us Velg selektivt for å skille ingrediensene fra en blanding, vanligvis av en homogen type, det vil si dens elementer ikke kan skilles med det blotte øye. Bl

Fellesskap i biologi

Fellesskap i biologi

Vi forklarer hva et samfunn innen biologi, eksempler og kjennetegn er. Hva er individ og art, samfunn og befolkning. Et biologisk samfunn består av bestander som har samme habitat. Hva er et biologisk samfunn? I biologi er det snakk om fellesskap eller biologisk samfunn, men også om økologisk samfunn, biologisk samfunn eller biocenose, for å referere til det totale settet av organismer av forskjellige arter som sameksisterer og de henger sammen i den samme ohbitbit- biotopen , der de finner miljøforholdene for å garantere deres overlevelse. Med