• Monday July 26,2021

bland

Vi forklarer hva en blanding er og hva er resultatene som kan oppnås. I tillegg er det komponenter og typer blanding.

En blanding kan dannes fra alle typer elementer.
  1. Hva er en blanding?

En blanding er en forbindelse av to andre materialer som er bundet, men ikke kjemisk kombinert. I en blanding opprettholder hver komponent sine kjemiske egenskaper, men det er noen blandinger der komponentene reagerer kjemisk når de forbindes.

En blanding er en kombinasjon av ethvert element, enten det er likt eller ikke, for eksempel kan du blande dokumenter, mat, kremer, kremer, forskjellige typer jord, molekyler, hva som helst. Når forskjellige elementer er blandet, kan forskjellige resultater oppnås:

  • legeringer
  • løsninger
  • suspensjoner
  • kolloider

Komponentene i en blanding kan være:

  • Slidos
  • væsker
  • gassformig

Blandingene kan være av to typer:

  • Homogene blandinger . Når de blandede komponentene forbindes på en slik måte at de ikke kan identifiseres med det blotte øye, kan bare en fase sees. For eksempel har vi som et resultat en homogen deig når vi elter en kakedeig.
  • Heterogene blandinger . De blandede elementene danner ikke en like helhet, det er motsatt av homogen fordi vi kan se de forskjellige elementene i blandingen i den. Et tydelig eksempel på en heterogen blanding er en salat, siden ingrediensene er forskjellige fra hverandre.

På den annen side kalles det å blande et resultat kastet av en innspillingsprosess og redigering av forskjellige lyder . Her elimineres unødvendige lyder eller lyder eller de som ikke er akkorder og de ønskede igjen. Denne metoden er den som brukes av profesjonelle DJ-er.

Fortsett med: Metoder for separasjon av blandinger

Interessante Artikler

Avhengige og uavhengige variabler

Avhengige og uavhengige variabler

Vi forklarer hva de avhengige og uavhengige variablene er og forholdet mellom dem. I tillegg kvantitative og kvalitative variabler. Kroppsvekt er vanligvis en matavhengig variabel. Avhengige og uavhengige variabler Variabler er symboler som representerer en type mengde eller ubestemmelig faktor, det vil si at den kan variere, som ikke er fast

Informasjonssamfunnet

Informasjonssamfunnet

Vi forklarer hva informasjonssamfunnet er og dets viktigste kjennetegn. I tillegg er dens betydning, fordeler og ulemper. Begrepet "informasjonssamfunn" har blitt brukt siden 1960-tallet. Hva er informasjonssamfunnet? Informasjonssamfunnet er et begrep som brukes til å definere en ny måte samfunnet organiserer sitt samfunn og sin økonomi på . De

arv

arv

Vi forklarer hva arv er, hvilke typer arv som finnes og hvorfor det er viktig. I tillegg, hva er genotypen og fenotypen. Hvert individ har en genetisk ramme bestemt av sin art. Hva er arv? I biologi og genetikk forstås arv som summen av prosessene som de fysiske, biokjemiske eller morfologiske egenskapene til levende vesener overføres fra foreldre til.

budsjett

budsjett

Vi forklarer hva budsjettet er, og hvorfor dette dokumentet er så viktig. Klassifiseringen og hva som er en budsjettoppfølging. Budsjettet er ment å forhindre og rette økonomiske feil. Hva er budsjett? Budsjettet er et dokument som gir katter og fortjeneste til et bestemt byrå , selskap eller enhet, enten det er privat eller statlig, innen en viss tidsperiode. Off

hyperlink

hyperlink

Vi forklarer hva hyperkoblinger er og hva disse elementene er til på nettet. Typer av hyperkoblinger og eksempler på bruk. Hyperkoblinger gir muligheten for å hoppe fra en tekst til en annen. Hva er en hyperkobling? Det kalles hyperkobling eller hyperkobling til en type element som finnes i elektroniske dokumenter (websider, e-postmeldinger, digitale tekstdokumenter, etc.)

ordningen

ordningen

Vi forklarer hva en ordning er og hva den er til. I tillegg hvordan en ordning utvikles og hvilke typer ordninger som finnes. Opplegg lar oss organisere ideer og konsepter. Hva er et opplegg? Et opplegg er en måte å analysere, mentalisere og organisere alt innholdet i en tekst . Et skjema er et grafisk uttrykk for understrekingen og sammendraget av en tekst etter lesing.